Současné trendy antibiotické terapie v léčbě těžké sepse

R. Kula, P. Sklienka, V. Chýlek, P. Szturz

Těžká sepse je nejčastější příčinou úmrtí na jednotkách intenzivní péče. I přes pokroky v diagnostice a léčbě zůstává mortalita na těžkou sepsi nepřijatelně vysoká (28-50%). Základem úspěšné terapie jsou antibiotická léčba a kontrola zdroje infekce. Neadekvátní antibiotická terapie je důležitým faktorem ovlivňujícím mortalitu na těžkou sepsi a septický šok. Optimalizace antibiotické léčby zahrnuje včasné zahájení, správnou volbu antibiotika, adekvátní dávku a dobu aplikace farmaka.

NázevAutor
ico Současné trendy antibiotické terapie v léčbě těžké sepse (vytvořeno: 19. 1. 2009, poslední úpravy: 30. 9. 2017)Kula Roman, Sklienka Peter, Chýlek Václav, Szturz Pavel
Ostrava
393.77 KB

vloženo: 19. 1. 2009 | poslední úpravy: 16. 5. 2018

Zpět