Návrh změny managementu léčby ischemického iktu u okluze precerebrálních a intrakraniálních tepen velkého kalibru

Roman Havlíček

Cévní mozková příhoda (CMP) je v České republice druhou až třetí nejčastější příčinou úmrtí. Pacienti, kteří ji prodělají, jsou často výrazně handicapováni ve svých běžných denních aktivitách a jsou mnohdy plně odkázáni na pomoc okolí. V posledních letech neurologie zaznamenala nárůst nových možností, jak efektivně nemocné s akutní CMP diagnostikovat a léčit. V práci je prezentován soubor pacientů s akutní ischemickou CMP (i CMP) na podkladě okluze extrakraniální nebo intrakraniální tepny velkého kalibru: art. carotis interna (ACI), art. cerebri media (ACM) v M1, 2 úseku, art. vertebralis (AV), art. basilaris (AB) a art. cerebri posterior (ACP) v P1 úseku. Jsou porovnávány výsledky současného standardního terapeutického přístupu: intravenózní trombolýzy (IVT) provedené u těchto tepen v terapeutickém okně do 4,5 hod. oproti lokálním endovaskulárním výkonům provedeným v tomtéž časovém intervalu.

NázevAutor
ico Návrh změny managementu léčby ischemického iktu u okluze precerebrálních a intrakraniálních tepen velkého kalibru (atestační práce) (vytvořeno: 19. 6. 2010, poslední úpravy: 30. 9. 2017)Havlíček Roman
Praha
1.11 MB

vloženo: 19. 6. 2010 | poslední úpravy: 16. 5. 2018

Zpět