Laryngospazmus

00:00

  • Laryngospazmus
Mladý muž, 23 let, úspěšně absolvoval herniorafii a má být následně probuzen z celkové anestezie. Jaký bude postup lege artis při vyvedení pacienta z celkové anestezie a extubaci?

Pacientovi před extubací podáváme 100% O2, odsajeme sliny příp. jiné sekrety z úst a hypofaryngu, extubujeme v hluboké anestezii nebo při vědomí.

Správná odpověď

Čistý kyslík se podává z důvodu obávané protrahované hypoxie. Rovněž stádium celkové anestezie je rozhodující. Laryngospazmus vzniká snáze při mělké anestezii (excitační stádium anestezie), kdy jsou lehce vybavitelné laryngeální reflexy.


Pokračovat

Pacientovi před extubací necháme inhalovat vzduch (FiO2 – 21%), odsajeme sliny, sekrety z úst a hypopharyngu, extubujeme v jakémkoliv stádiu celkové anestezie.

Nesprávná odpověď

Před extubací musíme nechat pacienta inhalovat čistý kyslík, abychom předešli protrahované hypoxii.


Zpět

Při vyvedení z celkové anestezie pacienta co nejrychleji extubujeme, nezáleží na stádiu celkové anestezie.

Nesprávná odpověď

Na hloubce anestezie záleží. Riziko laryngospazmu je vyšší u mělké anestezie, neboť je zvýšená reaktivita k vyvolání laryngospazmu. Naopak riziko se snižuje v hluboké anestezii, příp. když je pacient při vědomí a dokáže spontánně ventilovat.


Zpět

?

Nápověda

ASA= American Society of Anesthesiology- škála posuzující riziko anestezie; APPE- appendektomie×
 
DF

15/min

TF

71/min

SpO2

98 %

TK

121/73 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
Předoperační anesteziologické vyšetření: ASA II., Mallampati II., CA bez komplikací, premedikace: Dormicum 7,5 mg p.o., 30 min. před výkonem.
NO: Pacient přichází k elektivní hernioraphii. OA: Stp. APPE vě věku 5 let, asthma bronchiale od 8 let - středně těžké perzistující astma. FA: Berodual d.p., Aerius 2-0-0, Symbicort turbuhaler 1-0-1, Cromobene 1-0-0, Afonilum SR 1-0-0 RA: nevýznamná AA: PNC (exantém v dětství), pyly, trávy, kočky

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

iontogram

výsledky