Spinální trauma

00:00

  • Spinální trauma
Posádka RLP přijíždí k nehodě motocyklisty. Odklopujete hledí přilby a zjišťujete, že motocyklista je při vědomí a komunikuje. Motocyklista udává neschopnost pohybu končetin a bolest hlavy a krku. Na okolnosti nehody si nevzpomíná. Jaký bude správný postup?

Sundáme přilbu, nasadíme krční límec, dáme kyslíkovou masku, zajistíme hned alespoň jeden i.v. přístup.

Správná odpověď

Abychom mohli s pacientem jakkoli pohnout, musí mít nasazený krční límec.


Pokračovat

Začneme pacienta vyšetřovat - sundáme přilbu, vysvlečeme ho a vyšetříme 5P od hlavy k patě.

Nesprávná odpověď

Pacientovi s příznaky poranění míchy nebo je-li podezření na poranění míchy, i když příznaky nemá (například u pacientů v bezvědomí), musíme nejprve nasadit krční límec. Až pak lze pacienta vyšetřovat, ale při vyšetřování v terénu volíme algoritmus ABCDE.


Zpět

Pacienta ihned naložíme a transportujeme ho do nejbližšího zdravotnického zařízení.

Nesprávná odpověď

Vždy musíme pacienta vyšetřit a případně zaléčit/stabilizovat. Až pak můžeme přistoupit k transportu. V případě poranění míchy volíme pracoviště, kde se věnují operačnímu léčení onemocnění a úrazů páteře a míchy.


Zpět

Sundáme přilbu nasadíme krční límec.

Nesprávná odpověď

Abychom mohli s pacientem jakkoli pohnout, musí mít nasazený krční límec. Intravenózní přístup je třeba zavést co nejdřív, v případě náhlého zhoršení stavu je potřeba ihned léčit a není čas zavádět kanylu do žíly.


Zpět

?

Nápověda

RLP - rychlá lékařská pomoc

5P - pohled, pohmat, poklep, poslech, per rectum.

A - airway, B - breathing, C - circulation, D - disability (neurologické vyšetření), E - exposure, enviroment (dokončení ošetření, okolí)×
 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici