KUM 2024: registrace

Registrace na Kurz urgentní medicíny 2024 byla již ukončena.

Kurz urgentní medicíny (KUM) nabízí ideální možnost nacvičit si základní zručnosti potřebné v akutní medicíně a zdokonalit si znalosti řešení různých kritických stavů, jež se mohou vyskytnout přednemocniční i nemocniční péči. Kurz urgentní medicíny (KUM) se koná 1x ročně. Přihlásit se může student 4., 5. nebo 6. ročníku Všeobecného lékařství LF MU, který KUM ještě neabsolvoval. Přijetí registrace je potvrzeno v emailové notifikaci. Součástí kurzu bude studium elektronických výukových materiálů před kurzem (pre-learning) a absolvování testu před jeho začátkem (pre-test). Po fyzickém absolvování kurzu prosím vyplňte krátký dotazník „Zpětná vazba”, odkaz obdržíte e-mailem.
Po vyplnění dotazníku a kontrole z naší strany obdržíte odkaz pro stažení certifikátu o účasti.

Mimořádné, a ze své podstaty adrenalinové situace, si budou moct účastníci vyzkoušet v bezpečných podmínkách unikátního Simulačního centra LF MU. Součástí kurzu je nácvik praktického managementu kritických stavů dle nejnovějších doporučení. Vyvrcholením kurzu bude udělení Ceny Jiřího Korbičky týmu, který nejlépe obstojí v záchraně simulovaného kritického pacienta. 

Cena kurzu: zdarma

Čas kurzu: 8:00 - 18:00 (K získání certifikátu o účasti je nutná účast na celém kurzu)

Kapacita kurzu: 48 osob (rozdělených do 8 skupin po 6 lidech)

Termín kurzu: 13. 4. 2024