Rallye Rejvíz 2019

Jako každý rok tak i letos poslední květnový víkend se v krásném prostředí českých Jeseníků konal už 23. ročník mezinárodní soutěže profesionálních záchranářů Rallye Rejvíz. Přinášíme vám reportáž z této unikátní akce, která skončila pro 2 týmy podpořené naším Nadačním fondem AKUTNĚ.CZ
velmi úspěšně.

Jak je tomu už zvykem i letos se na pár dní stala oblast Koutů nad Desnou na Šumpersku tím nejbezpečnějším místem v Česku, kde se s nástrahami soutěže setkalo téměř 80 profesionálních týmů z 15 zemí a 3 kontinentů. Kromě nich si své znalosti prověřilo i šest desítek policistů ve vlastní
kategorii Rallye Rejvíz. Soutěžící čekalo 8 denních úkolů a 2 noční etapy z urgentní medicíny a medicíny katastrof. Při plnění úkolů se postupovalo stejně jak je tomu u reálného výjezdu záchranářské posádky, kdy tým dostal telefonickou výzvu a souřadnice a všechno ostatní od bezpečnosti prostředí přes vyhodnocení situace, ošetření zraněných, určení diagnóz a správného směřování do nemocničního zařízení záviselo pouze na jejich zkušenostech a profesionálních dovednostech. To všechno v časovém limitu 12 minut. Důraz byl kladen na spolupráci s ostatními složkami IZS, psychologickou intervenci v hraničních situacích a práci posádky jako týmu. Záchranáři a lékaři si museli poradit se situacemi jako domácí násilí po útoku dekompenzovaným schizofrenikem ohrožujícím rodinu, s dítětem otráveným jedem na krysy, pádem muže z rogala s těžkým polytraumatem a hysterickou manželkou nebo astmatickým záchvatem. Zajímavé byly 2 situace a to sekundární převoz arového pacienta letecky z Dubaje do Česka, kde krom péče o pacienta museli taky vypočítat potřebu kyslíku na tento 8-hodinový let a rozhodnout zda s pacientem vzlétnou. Druhou situací, náročnou na organizaci bylo hromadné neštěstí, nehoda autobusu v příkopu s 15 zraněnými osobami, kde se kladl důraz na spolupráci policejní hlídky, posádky RZP, která byla na místě události jako první, a posádky RLP, která dorazila na místo po 5 minut od začátku úkolu. Hodnoceno bylo prvotní třídění zraněných po příchodu k nehodě, práce velitele zásahu, velitele shromaždiště zraněných, lékařské retriage, spolupráce s hasičským sborem, správné vyplnění třídících karet, terapie na místě události, správné určení priorit odsunu a nutnosti terapie na místě. Úžasná zkušenost pro soutěžící posádky.


Vyhlašování výsledků letošní Rallye Rejvíz bylo pro naše týmy obzvlášť radostné. V kategorii RLP freestyle se na 1. místě umístil tým v složení MUDr. Deana Slovjaková, MUDr. Dominika Machajdíková, MUDr. Michal Vondráček a Bc. Jan Oplt. „Je to pro nás čest a zadostučinění vyhrát
soutěž jakou je Rallye Rejvíz. Dává nám to sílu dělat naši práci se srdce a co nejlíp. Děkujeme“ vzkazuje tým Mischung Professional.
To ale není všechno. Na krásném 4. místě v stejné kategorii se umístil náš druhý tým v složení MUDr. Tereza Novotná, MUDr. Tereza Musilová, MUDr. Pavla Miřátská a MUDr. Michal Návoj, kteří taky děkují za podporu a mají radost z tohoto nemalého úspěchu.


Touto cestou děkujeme Nadačnímu fondu AKUTNE.CZ za jejich finanční a osobní podporu na soutěži a je nám ctí, že jsme mohli reprezentovat Brno a portál AKUTNĚ.CZ.


28. 5. 2019 ... sejdeme se na Rallye Rejvíz 2020
Ralley Rejvíz
soutěž
Zpět