Reportáž z VIII. národního kongresu Dopravní úrazy Brno 2019

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 v brněnském Hotelu Myslivna započal už osmý ročník dvoudenního národního kongresu Dopravní úrazy. Co zajímavého letos na kongresu zaznělo se dozvíte v naší reportáži. 

Čtvrtek 13. 6. 2019

Po krátkém úvodním slovu otevřel první přednáškový blok nejvyšší státní zástupce dr. Zeman zajímavou statistikou o dopravních nehodách a počtu řidičů pod vlivem návykových látek. Poukázal na možné nedostatky systému řešení dopravních přestupků v ČR, které přispívají k nižší bezpečnosti provozu. Dr. Mašek z Brna potom přinesl pohled zdravotníků na následky nehod. Na případu jednoho pacienta upozornil mimo jiné na velkou finanční zátěž, kterou s sebou přináší těžký úraz. Navíc současně dochází také k plýtvání peněz nynějším striktním nastavením triage kritérií. Pacienti, kteří by do traumacentra vůbec nepotřebovali, tam kvůli odbornému doporučení směřují, což zatěžuje jak ZZS, tak samotná traumacentra. Svou přednášku zakončil úvahou nad spravedlností systému veřejného zdravotního pojištění a možností zavedení finanční spoluúčasti při určení míry zavinění nehody. Státní zástupce dr. Růžička z Brna se zabýval trestnými činy v dopravě. Ve svém sdělení se zaměřil zejména na nedávnou dopravní nehodu trolejbusu a tramvaje v Brně a trestný čin obecného ohrožení v dopravě. Rozebral také možné zavinění nehody jinou osobou, než řidičem - např. chodcem nebo majitelem domácího zvířete. Dopolední přednáškový blok dr. Růžička ukončil problematikou návykových látek za volantem a případné tolerance nízké hladiny alkoholu u cyklistů a vůdců plavidel. Dle jeho slov je taková úprava zákona v ČR zatím nemyslitelná. 

Po obědě začal druhý blok úvahou soudce dr. Flídra z Brna o zavinění trestných činů v dopravě, pro které je specifická vyšší frekvence spoluzavinění než v ostatních oblastech trestné činnosti. Je třeba si uvědomit, že viníkem dopravní nehody je poměrně často poškozený (např. chodec který vstoupí do vozovky). Zástupci Krajského ředitelství policie JmK a Krajského státního zastupitelství v Brně kpt. Stáňa, plk. Rybka a dr. Kadlec se zabývali nehodami vozidel s právem přednostní jízdy. Každý rok se takových nehod jenom v JmK stane průměrně 23, nejčastěji se přitom jedná o vozidla policie. Ve většině případů naštěstí skončí bez zranění zúčastněných osob. Při užívání výstražného světelného a zvukového zařízení (VRZ) třeba dbát na to, aby nenastal nepoměr mezi účelem jízdy - např. ohrožení zdraví nebo majetku - a následky případné nehody kvůli příliš nebezpečné jízdě. Na případových studiích několika nehod vozidel IZS s osobními auty byly demonstrovány jak situace zaviněné nepřiměřenou jízdou řidiče IZS, tak chováním ostatních účastníků silničního provozu, které nešlo předvídat. Kritika padla také na jiné uživatele VRZ než složky IZS (např. vozidla dispečinku dopravního podniku), kteří často jezdí nepřiměřeně závažnosti situace, ke které jedou. Blok skončil diskuzí o oprávněnosti využití VRZ a její vliv na posuzování nehody. Následujícího třetího bloku se ujali pracovníci HZS JmK, kteří přinesli pohled zasahující hasičské jednotky u dopravní nehody. Por. Růžička promluvil o úkolech velitele.

Hned při příjezdu k nehodě je v první řadě třeba zajistit bezpečnost zasahujících pracovníků.

Velký vliv na zajištění situace mají zejména samotné místo nehody, povětrnostní podmínky, denní doba a rozsah nehody. Po prvotním průzkumu a zhodnocení je potřeba předat zjištěné na KOPIS, aby byly povolány další potřebné jednotky, upřesněno místo nehody, příjezdová trasa atd. K hodnocení zdravotnického hlediska dostal slovo pprap. Voříšek. Pokud je už z charakteru nehody zřejmé, že se na místě může nacházet větší počet zraněných, je třeba připravit se i na třídění pacientů dle závažnosti stavu. Při příjezdu je kromě skutečného počtu raněných nutné ověřit jejich stav, případné zaklínění a návrh na způsob vyproštění. Dále je při ošetření používán standardizovaný postup dle pomůcky cABCDE. Kpt. Sotolář hovořil o stabilizaci havarovaného vozidla a vyprošťovacích technikách. Při zvolení nejlepšího způsobu má vliv mnoho faktorů, je třeba zvážit nejen karoserii vozu, ale také typ pohonu, polohu posádky, stav airbagů a okolí vozidla. Zapomenout nesmíme ani na odklizení nehody, dokumentaci, průběžnou komunikaci s KOPIS a závěrečný průzkum. Na závěr následovaly tři kazuistiky zajímavých dopravních nehod.

V posledním bloku jsme se v přednášce dr. Hanzálkové ze ZZS JmK vrátili k brněnské nehodě trolejbusu a tramvaje. Přiblížila nám, jak probíhala organizace péče na místě zásahu, odsun pacientů a jaké typy poranění byly nejčastější. Dr. Mezulianik (také ze ZZS JmK) a dr. Zelený z Brna prezentovali případ dopravní nehody motorkáře a osobního auta. Motocyklista byl po střetu vymrštěn do vzdálenosti asi 10 m a jeho stav do příletu LZS se rychle zhoršoval. Na místě byla provedena punkce hrudníku pro podezření na tenzní pneumothorax, což vedlo ke zlepšení stavu a návratu vědomí. Původní rozhodnutí provést intubaci v terénu bylo změněno a pacient byl přepraven vrtulníkem, spontánně ventilující na kyslíkové masce do traumacentra. Na CT bylo zjištěno masivní krvácení do mezihrudí a hrudní dutiny a mnohočetná poranění skeletu a měkkých tkání. Pacient krátce po provedení CT zemřel na traumatický infarkt, při pitvě byly později potvrzeny trhliny obou koronárních tepen vzniklé v důsledku traumatu hrudníku. Z Prahy přijel přednášet dr. Hahn o whiplash injury. Při něm dochází k poranění měkkých tkání krční a horní hrudní páteře a hlavy, které se projeví často až měsíce po úrazu. Diagnostika je možná například díky přístroji Tetrax, což je plošina, která dokáže měřit poruchy stability pacienta. Většina pacientů je však diagnostikována až při rozvinutí příznaků, což je pozdě. Na whiplash injury je třeba myslet a aktivně hledat jeho známky na magnetické rezonanci už po nehodě. U postižených pacientů má kromě krátkodobé fixace a rehabilitace pozitivní vliv také podávání ginkgo biloby a vinpocetinu. Závěrečnou přednášku prvního kongresového dne připravila dr. Brzobohatá z Brna na téma uživatelů pervitinu za volantem. Problém tato látka činí zejména v kombinaci s alkoholem (ten výrazně zvyšuje její stimulační účinky), asi 77 % lidí s diagnózou závislosti na pervitinu je přitom závislá i na alkoholu. Člověk pod vlivem obou látek se cítí euforicky a látkami neovlivněn, na vzniklé situace však reaguje nepřiměřeně a často agresivně. Za zmínku také stojí vliv této kombinace na srdce - alkohol potencuje účinky pervitinu na srdeční frekvenci, dochází k tachykardii, která zvyšuje nároky myokardu na kyslík a může vyústit až v infarkt myokardu. Po následující diskuzi byl vyčerpávající první přednáškový den oficiálně ukončen a za chvíli navázal společenský večer s rautem.


Pátek 14. 6. 2019

Páteční dopoledne patřilo především kazuistikám různých dopravních nehod z pohledu soudních inženýrů z VUT v Brně. První, o smrtelné srážce cyklisty s motocyklistou, přednesl dr. Tokař. Posluchači měli možnost prohlédnout si fotografie a nákres místa nehody, dva předchozí znalecké posudky a animované rekonstrukce dvou teorií, jak ke střetu mohlo dojít. Vzhledem k retrográdní amnézii přeživšího účastníka nebylo možné jednoznačně určit, která ze dvou variant se opravdu udála. Jak obecně probíhá vyhodnocování pohybu a polohy osob při technické analýze demonstroval dr. Drahotský na případech několika dopravních nehod. Zajímavé bylo  pozorovat na videoukázkách příklady reakcí chodců na hrozící srážku, které mohou výrazně ovlivnit, zda ke srážce nakonec dojde - např. chodkyně, která začne na přechodu vyděšeně couvat před přijíždějícím autem skočí přímo pod kola protijedoucího auta, nebo naopak mladík, který si sprintem po směru jízdy přijíždějícího kamionu velmi pravděpodobně zachránil život. Zástupce firmy Vision Consulting Automotive pan Pavlata mluvil o využití modelu Virthuman v analýze dopravních nehod. Na tomto modelu, který se biomechanicky chová jako lidské tělo, je samozřejmě možné upravit výšku a hmotnost přesně dle situace, pomocí verifikovaných modelů vozidel a naskenování konkrétní vozovky tak lze namodelovat téměř každou nehodu. O tom jsme se také mohli přesvědčit na závěrečném modelu nárazu autobusu do sloupu, která se nedávno stala.

Poslední blok přednášek se opět věnoval kazuistikám v podání soudních inženýrů a lékařů brněnských nemocnic. Dr. Vémola a dr. Zelený prezentovali nedávný neobvyklý případ nehody dvou osobních aut, z nichž jedno bylo po střetu odhozeno přímo plochou podvozku na sloup veřejného osvětlení, kolem kterého se ohlo. Tento typ nárazu je i ve světě unikátní a nejsou na něj prováděny žádné bezpečnostní testy. Zajímavé byly i zcela odlišné dopady na posádku vozidla - řidič podlehl zraněním, spolujezdec na předním sedadle utrpěl mnohočetná těžká poranění, oba spolujezdci vzadu naopak pouze lehká poranění. Ležící osoba na vozovce je noční můrou každého řidiče, zvláště v noci na neosvětlené silnici. Jedné takové nehodě, kdy osobu přejel meziměstský autobus, se věnovali dr. Bradáč a dr. Ďatko. Zarážející na tomto případu bylo, že ležící osoba na vozovce byla zaregistrována postupně několika řidiči, nikdo s tím však nic neudělal. Za to byli později obviněni za neposkytnutí pomoci. Sám řidič autobusu sice po nehodě na několik sekund zastavil, pak se ale rozhodl pokračovat dál v jízdě a na policii vypověděl, že na silnici nic neleželo. Není nutno dodávat, že oběť utrpěla mnohočetná vnější i vnitřní poranění neslučitelná se životem. Dr. Semela ukázal následky lednového nárazu autobusu do rodinného domu. Všichni cestující zaznamenali po srážce na vozovce silné náledí - místo nehody se totiž nacházelo pod návsí, kam obec svážela odklizený sníh. Ten však při teplotách kolem 0° C tál a voda následně stékala po vozovce.

Na závěr kongresu poděkovali pořadatelé dr. Hirt s dr. Vémolou za hojnou účast, zvláště v těchto horkých dnech, a přínosnou obsáhlou diskuzi, do které se obecenstvo rádo zapojovalo. Těšíme se na viděnou na příštím ročníku!


 


13. 6. 2019 Veronika Sochorová
kongres
reportáž
Dopravní úrazy
Zpět