Nefrologie kritických stavů v rámci programu dialýza v praxi

Nefrologie kritických stavů byla hlavním tématem semináře a workshopů, konaných na přelomu října a listopadu v Praze, v rámci výukového programu Dialýza v praxi.

První den akce zahájil prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. z I. interní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Plzni přednáškou „AKI a mimotělní očišťovací metody: současnost a budoucnost“, v jejímž rámci se zamýšlel nad současným stavem a vývojem mimotělních očišťovacích metod. MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D. z I. interní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Plzni následně věnoval svou prezentací tématu, který pacient skutečně potřebuje náhradu funkce ledvin, a druhý den na tuto problematiku navázal v samostatném workshopu.
Principy dávkování léků při CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy, kontinuální náhrada funkce ledvin) shrnul v rámci své přednášky doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA, přednosta kliniky KARIM ve FN Hradec Králové, a s přítomnými účastníky se pak během workshopu podělil i o tipy a triky při dávkování léků během CRRT. Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., E.D.I.C., vedoucí lékař AO RES II a zástupce primáře pro intenzivní péči KARIM 1. LF UK a VFN v Praze, vysvětlil principy regionální citrátové antikoagulace, která je při použití eliminačních metod nezbytná. Doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D., přednostka KARIM v pražském IKEMu, popsala problematiku CRRT při specifických situacích, jakými jsou například hepatorenální syndrom, kardiorenální syndrom a AKI při jaterním selhání.
V průběhu jednotlivých přednášek mohli přítomní lékaři odpovídat na kvízové otázky přes hlasovací zařízení a zapojit se do diskuze prostřednictvím online dotazování. Druhý den semináře Nefrologie kritických stavů patřil sérii workshopů. „Workshopy věnované řešení problémů v rámci různých klinických situací příhodně doplnily předchozí přednášky jednotlivých odborníků a umožnily jít ještě více do hloubky jednotlivých témat,“ říká prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Podrobné informace o vzdělávacím programu Dialýza v praxi naleznete na internetových stránkách www.dialyzavpraxi.cz

6. 11. 2019
Dialýza v praxi
nefrologie
2019
Praha
Zpět