Reportáž z konference MEFANET 2019

Krásné postředí Mendelova muzea v Brně uvítalo účastníky konference MEFANET 2019. Jaká zajímavá sdělení zazněla se dočtete v naší reportáži.

Dr. Komenda svým uvítacím slovem představil projekt TELSON a s ním i hlavní členy tohoto multiuniverzitního programu. Dále se během workshopu věnoval mnoha tématům, mezi nimi i tipům, jak zlepšit výuku studentů medicíny. Porovnal koncept Problem Based Learning (PBL) s Team Based Learning (TBL). PBL pracuje s case reporty studentů, kteří mají na přípravu své prezentace určitý čas, většinou týden. TBL je práce ve skupině, přičemž se klade důraz na debriefieng a společnou konzultaci tématu. Když se Dr. Komenda dostal k tématu testování znalostí studentů, rozebral princip Single Best Answer (SBA). Jde o princip, který se musí řídit nekolika pravidly, aby byl vhodný k použití a aby si z něj studenti mohli neco odnést. Jedním z pravidel tohoto principu je, aby byla daná testová otázka jasně položena, obsahovala dostatečné informace, dále je nutné zvážit, jakému studentovi je položena a jaký má tenhle student znalostní základ. Otázka by měla testovat studentovu znalost medicíny a schopnost myslet. Má znít např.: Jaká je nejpravděpodobnější diagnóza nebo jaký je nejlepší další postup léčby. Je možné, že správných odpovědí bude více, ale jen jedna z nich bude nejlepší. Otázka by neměla znít např.: Co je možné udělat, aby se pacientovi ulevilo. Autor by se měl vyhýbat dvojsmyslům, a dvojitému záporu. Na konci workshopu jsme si zkusili sami vytvořit několik otázek a byli jsme hodnocení jinými týmy. 

Zahájení

Po krátké pauze se slova ujal doc. Daniel Schwarz. Po přivítání účastníků hned v několika jazycích, nám představil předsedy MEFANETu: děkana lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. Repka, který následně celou konferenci oficiálně otevřel, proděkanku pro nelékařské studijní programy a informační technologie LF prof. Pokornou, za slovenskou část doc. Majerníka a nakonec Dr. Komedu, který se již v následné přednášce věnoval technologiím ve vzdělávání studentů a zdravotnických profesionálů. A jako každý rok byla ještě předána cena prof. Hybáškovi za jeho dílo eOtorinolaryngologie, které je bezpochyby významným příspěvekem k aktivitám MEFANETu.

Keynote: Technologies in medical and healthcare education: looking back, the present and future visions 14:45-15:30

Dr. Komenda se postupně věnoval historii MEFANETu od jeho vzniku v roce 2007, přítomnosti a nakonec i budoucnosti portálu. Postupně mluvil o výročních konferencích a projektech s klíčovými výsledky. Pozornosti neunikly ani algoritmy AKUTNĚ.CZ, OPTIMED či Wikiskripta a zajímavé příspěvky z MEFANET Journal. V současnosti se Masarykova univerzita věnuje v rámci rozvoje technologií ve výuce hlavně projektu Simulačního centra, ve kterém se již od podzimu 2020 budou vzdělávat studenti lékařské fakulty. Se stavbou nové budovy vzniklo i SIMU portfolio, které již bylo využito v rámci SIMKURZu LF MU. Do budoucna je cílem kombinovat i využití umělé inteligence, 5G připojení a rozšířené reality a tímhle usnadnit studentům pochopení tématu výuky. Na závěr Dr. Komenda poznamenal, že cílem těchto projektů by mělo být předávání informací a zkušeností mezi fakultami a neustálé zlepšování výuky.

Clever: Interactive session on case-based learning in medicine

V následující části nám byl představen projekt CLEVER, výsledek mezinárodní spolupráce mezi lékařskou fakultou v Brně, Košicích (Slovensko) a Iasi (Rumunsko). Dr.Ciureanu a Dr. Gilca-Blanariu nás provedli teoretickým úvodem, který se věnoval SWOT analýze a virtuálním pacientům. Následně měli účastníci za úkol pokusit se vytvořit své vlastní CBL případ dle předpřipravené šablony, za pomoci pracovníků účastnících se projektu CLEVER. Postupně jsme si poslechli CBL případy na téma klostridiová kolitida, hemoragický šok, žloutenka a další, navzájem se ohodnotili a diskutovali. Celý workshop zakončila Dr. Gilca-Blanariu a doc. Schwarz nás všechny pozval na prohlídku Mendlova muzea. 

Poster session    

Dnešní den začal posterovou sekcí, ve které byly představeny projekty týkající se nových plánů výuky mediků. Jako první představila svůj projekt Dr. Barbora Ludíková (Olomouc). Jedná se o výukovou metodu, při které si studenti samostatně zpracují kazuistiky pacientů v tzv. PICO formátu. Tímto čerpají svoje znalosti z evidence based medicine, což s velkou výhodou využívají na státní rigorózní zkoušky. Jako druhá se představila Dr. Tamara Skříšovská (Brno) s portálem AKUTNE.CZ a vývojem interaktivních algoritmů, který se nemusí dál predstavovat. Projekt Simulační kurz první pomoci uvedla Dr. Hana Harazim (Brno). Medici se v tomto projektu mohou aktivně zapojit do výuky a prohloubit si znalosti v zajímavých simulovaných situacích. Projekt s názvem Propedeutika v praxi byl představený Dr. Matějem Antonem (Brno). V něm si studenti prakticky vyzkouší a osvojí nejen základní techniky vyšetřní při setkání s pacienty, ale i komunikační dovednosti.

Simulační centrum pod názvem SIMU je novým projektem Masarykovy Univerzity Lékařské Fakulty. Tento projekt nám priblížila Ing. Jana Blažková (Brno), která nám upřesnila konkrétní strukturu pětipatrového centra a plánované datum otevření (podzim 2020). Problematiku IT gramotnosti otevřela Ing. Lenka Urbanská (Košice) se svým IT kurzem na UPJŠ. Cílem projektu je snaha posunout vzdělanost v základních dovednostech, jako je práce s EXCELem, WORDem a tím pomoci nejen studentům lékářské fakulty při zpracování dat při tvorbě samostatných prací nebo publikací. Se zajímavým nápadem přijel Dr. Marek Štancel (Martin). Jednalo se o koncept změny výuky KPR a to začleněním ženských figurín do programu. K tomuto kroku ho vedlo zjištění, že ženy mají při KPR nižší šanci na prežití. Poslední projekt caledviny.cz a leukemic.cz uveedl Mgr. Matúš Hlaváčik (Brno), hovořil o možnosti samostudia hlavně pro onkology a urology. Reprezentoval 2 typy virtuálních pacientů s názvy korespondujícimi diagnózami.

Short communication 10:30-12:00    

Online portál Wikiskripta není pro žádného lékařského pracovníka v Česku ani Slovensku nijak představovat. Několik zajímavých slov nám o vývojí a tvorbě tohto výukového materiálu popovídal Dr. Martin Vejražka (Praha). Vyzdvihl neustálou renovaci, progresi a popularitu portálu a to i oproti portálům v anglickém či německém jazyce si stojí tenhle portál velice vysoce.

Projekt An Interactive and Self-teaching material for Practical Microbiology Diagnostics nám představil Dr. Ondřej Zahradníček (Brno). Tento projekt je postavený z pohledu mikrobiologa, jak taková bakterie chorobu, jaké diagnostické testy se dají použít. Hiroko Martin nám představila jeji ,,hru” ve které jsme měli zjistit přesnou bakterii, která dělá našemu fiktivnímu pacientovi potíže, k odpovědi se dopračuje sérií testů jako je kultivace, mikroskopie a jiné laboratorní testy, které mikrobiolog provádí.

Ing. Alena Lochmannová (Plzeň) a jeji projekt Simulation in Teaching Paramedisc and Radiologist. Jedna z domén je simulátor sanitní vozu pro výuku studentů záchranné služby. Mluvila o strastiplné cestě realizace tohoto projektu a kolika úskalími si tenhle záchranný vůz v Plzni musel projít, dneska je už výuka naštestí v provozu. Objective comparison of xAPI statements in various virtual scenario delivery systems bylo jméno následného projektu, jehož autorem byl Matúš Hlaváčik. Mluvil o práci s daty, které stojí za tvorbou ,,virtuálního pacienta” na myšlence learn from learning.  Kurz Učitel na Lékařské Fakulte nám uvedl do obrazu Dr. Daniel Rajdl (Plzeň). Jde o online kurz, který má posunut schopnost učitele na další úroveň, tvorbou správné prezentace. Kurz je založen na zpětné vazby přímo od studentů, což dáva tomuto kurzu vysokou hodnotu. 

13:00-14:30 BCIME Symposium on curriculum innovation    

Symposium uvedl Jaroslav Majerník (Košice) a představil projekt BCIME (Building Curriculum Infrastructure in Medical Education) zahrnující spolupráci 5 univerzit z Evropy, mezi kterými nechybí ani Masarykova Univerzita. Tento projekt má za úkol být založem na guidelinech, které se stanou dostupné na příslušných platformách pro mediky, což by mělo zlepšit výuku mladých lékařů. Cílem je mít curriculum na jednom místě s online přístupem. Na Univerzite Grigore T. Popa v Jasy (Rumunsko) bylo využívano určité zpětné vazby od studentů, zatím hlavně pro předmět Anatomia. Dr. Marek Joukal (Brno) sdílel s účastníky názor, že výukový materiál by neměl být tvořený studentem vyššího ročníku, ale expertem v oboru, který ví, co je a co není důležité pro dané téma. 

15:00 - 16:30 Workshop on virtual patients in continuous professional development

Workshop otevřel doc. Schwarz a uvedl projekt ca-ledviny.cz, který představuje použití virtuálního pacienta v tzv. self-directed learning (SDL) metodě pro postgraduální lékaře. Projekt již funguje, má své uživatele a neustále vznikají nové kazuistiky. Dr.Richter se následně k projektu vyjádřil ze svého úhlu pohledu jako klinického lékaře a poukázal na přínosnost projektu pro mladé lékaře v předatestační přípravě, navázala Mgr.Maršálová z pohledu editora. Poté přišla na řadu praktická část workshopu, ve které jsme si mohli vyzkoušet roli studenta. Kazuistika zahrnovala potíže pacienta, diagnostické kroky, zhodnocení nálezu a rozhodování o terapeutickém postupu.  

Konferenci zakončili Dr. Vejražka a Dr. Komenda a pozvali srdečně všechny účastníky na další ročník konference MEFANET. Za laskavé poskytnutí fotografií děkujeme organizátorům. 

 


20. 12. 2019 ... sejdeme se na MEFANET 2020
MEFANET
konference
reportáž
Zpět