Reportáž z praktického kurzu pro sestry intenzivní péče - ultrazvukem navigované kanylace a PICC

Workshop s názvem Praktický kurz pro sestry v intenzivní péči – ultrazvukem navigované kanylace a PICC, který pořádala SONO AKADEMIE, se konal 23. 1. 2020 v prostorách Vzdělávacího centra B. Braun Dialog v Praze.

Prostřednictvím výukového portálu AKUTNĚ.CZ se tohoto workshopu měli možnost zúčastnit i tři studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a zároveň členové portálu.

V úvodní části prvního bloku seznámil dr. Spilka účastníky s teoretickou problematikou zacházení s ultrazvukem a samotnou kanylací cévního systému. Použití ultrazvuku při kanylaci považuje za zcela zásadní z důvodu bezpečnosti i časové úspory během tohoto invazivního výkonu. V druhé části bloku měli účastníci možnost prakticky si zkoušet a učit se zobrazení cévního řečiště za pomoci ultrazvuku. K dispozici bylo nejmodernější přístrojové vybavení a dvě figurantky.

Po obědě, který byl zajištěn přímo v prostorách budovy, následoval odpolední praktický blok. Dr. Piksa ve své prezentaci rozvedl praktickou problematiku zavádění centrálních žilních katetrů a PICCu. Za podstatnou a v písecké nemoci rutinní část v celém procesu považuje tunelizaci těchto katetrů z důvodu prevence komplikací, především infekce. Na závěr pak měli sami účastníci možnost si zkoušet kanylaci s využitím ultrazvuku na masném modelu a tím cvičit synchronizaci pohybu ultrazvukové sondy a kanylační jehly.


28. 1. 2020 Za výukový portál AKUTNĚ.CZ Jan Sapák a Tereza Kramplová
workshop
ultrazvuk
kanylace
PICC
i.v.
i.v. vstup
Zpět