Reportáž ze IV. ročníku konference Dětské polytrauma

Ve středu 25. 11. 2020 se konalo již IV. multioborové setkání Dětské polytrauma Ostrava 2020. Kvůli současné epidemiologické situaci a prodloužení restriktivních opatření se setkání místo Hotelu Imperial konalo v online prostředí.

Mediální partner AKUTNĚ.CZ i přesto nemohl chybět. Setkání již tradičně zaštiťuje Ostravská univerzita a Fakultní nemocnice Ostrava. Setkání zahájil dr. Pleva z Ostravy, který ve svém příspěvku zmínil zásadní milníky uplynulých 50 let dětské traumatologie v Ostravské nemocnici. 

Další program byl rozdělený do čtyř tematických bloků. První blok se věnoval přednemocniční péči o dětské pacienty. Kromě lékařů ze záchranných služeb vystoupili i pracovníci horské služby, kteří představili velmi zajímavé kazuistiky záchrany dětského pacienta ve ztížených podmínkách. V druhém bloku se dostáváme do prostředí dětské intenzivní péče a k široké problematice šoku u dětí. U polytraumat dominuje především hemoragický šok, kterému byla většina bloku věnována. To, že je ,,Dětské polytrauma" opravdu multioborové setkání dokazuje třetí blok přednášek s názvem „Trauma malých oborů“. V tomto bloku nás odborníci z jednotlivých specializací seznámili se specifiky dětských poranění urogenitálního traktu, obličeje, poranění v rámci ORL a poranění očí. Letošní setkání zakončil 4. blok věnovaný dětské traumatologii. Velká část bloku byla věnována zajímavým kazuistikám.


IV. multioborové setkání Dětské polytrauma se vydařilo i v online prostředí. I přesto doufáme, že se na dalším ročníku potkáme příští rok v Ostravě.


27. 11. 2020 ... sejdeme se na AKUTNĚ.CZ
reportáž
dětské polytrauma
Ostrava
Zpět