Vyhlášení soutěže o Cenu Jiřího Macha

Nadační fond AKUTNĚ.CZ se opět rozhodl podpořit mladé lékaře a zdravotnické pracovníky v České republice v jejich publikační činnosti a odměnit jejich úsilí na poli vědy a výzkumu.

I letos tedy vyhlašujeme soutěž o Cenu Jiřího Macha za nejlepší publikaci zdravotnického pracovníka do 35 let vydanou v uplynulém roce 2020.

Vítězná práce bude oceněna cenou finanční nebo věcnou odměnou odpovídající 20 000 Kč. Slavnostní předání ceny bude realizováno v rámci slavnostního zahájení XIII. konference AKUTNĚ.CZ 20. 11. 2021.

  Podmínky:

1. Do soutěže může být přihlášena publikace, která byla zveřejněna tiskem či elektronicky (či E-pub Ahead of Print) v období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020.
2. Publikace musí být tematicky zaměřená na anesteziologii, algeziologii, intenzivní nebo urgentní medicínu či vzdělávání v těchto oborech. Ve sporných případech rozhodne hodnotící komise.
3. Publikaci do soutěže může poslat zdravotnický pracovník, který je zároveň prvním autorem a jehož věk v roce 2020 nepřekročil 35 let.
4. Pracoviště autora uvedené v publikaci musí ležet na území České republiky.
5. Přihlášená publikace in extenso musí být napsána v jazyce českém, slovenském, německém nebo anglickém.
6. Přihlášená publikace byla zveřejněna v periodiku indexovaném v databázi Scopus anebo Web of Science, ale zároveň nesmí být konferenčním abstraktem (ani tzv. extended abstract).
7. Přihláška do soutěže musí obsahovat plnou bibliografickou citaci práce a její přílohou bude plný text práce ve formátu pdf v publikované verzi. Přihláška také musí obsahovat přesnou adresu, na které je autor k dosažení, adresu pro e-mailovou komunikaci, ev. telefonní číslo.
8. Přihlášky do soutěže budou přijímány výhradně elektronicky zaslané na adresu soutez@akutne.cz do 31. 7. 2021 23:59:59 SEČ. Do předmětu zprávy uveďte „publikace2020“.
9. Vyhodnocení přihlášek provede komise složená ze zástupců SR NF AKUTNĚ.CZ a dalších významných osobností oboru nominovaných SR NF AKUTNĚ.CZ. Posouzení žádostí proběhne v období od 1. 8. 2021 do 30. 9. 2021.
10. Každý člen hodnotící komise navrhne jednu vítěznou publikaci. Nejčastěji navržena publikace obdrží cenu. V případě shodného výsledku, bude vítězný obnos rozdělen rovným dílem.

Výsledek soutěže bude od 1. 10. 2021 zveřejněn na webu nf.akutne.cz.

Přejeme všem zájemcům hodně štěstí v nadcházející soutěži!


8. 3. 2021 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...
NF AKUTNĚ.CZ
publikace
vědecká činnost
Cena Jiřího Macha
Zpět