SIM Travel Grant umožní studentům i mladým lékařům účast na simulačních kurzech

Simulační medicína se postupně začíná prolínat nejen pregraduálním, ale i postgraduálním vzděláváním. Kurzy zaměřené na simulace kritických stavů umožňují účastníkům vyzkoušet si situace, které se nedají naučit z knih. Většina těchto kurzů je finančně nákladná, takže se Nadační fond AKUTNĚ.CZ rozhodl podpořit zájemce poskytnutím grantové podpory, která bude dominantně pokrývat účastnické poplatky a případně i náklady na cestu a ubytování.

Podmínky udělení grantu

Koho jsme již podpořili? 

MUDr. Martin Robert Grác, účast na kurzu Kritické stavy v anestezii dospělých, Simulační centrum LF MU, Brno 

Během kurzu jsem měl možnost vyzkoušet si několik základních situací, se kterými se v praxi určitě setkám, jako třeba řešení pneumotoraxu u traumatického pacienta, simulaci masivního krvácení, dislokace orotracheální kanyly při překládání pacienta a další. Celodenní zážitek byl veden schopnými profesionály v oboru, plnými entuziasmu a odhodlání nás něco nového naučit. Také jsem potkal několik vrstevníku, kolegů z jiných klinik, se kterými jsme si během dne předávali zkušenosti z praxe. Celkově hodnotím kurz pozitivně a jistě ho doporučuji mým nejen začínajícím kolegům.

MUDr. Václav Mikoška, účast na soutěži Yeti Rescue, Jedlová v Orlických horách

Na Yeti rescue - akci zaměřené na simulace v oblasti urgetntní přednemocniční medicíny - jsme se zúčastnili jako posádka RLP. Ve dvou soutěžních dnech nás čekala noční etapa sestávající ze 3 simulací a dvě denní etapy, každá po 7 simulacích.  Stanoviště byly rozprostřeny v kopcích Orlických hor. Spíše než rychlost vyřešení situace se hodnotil postup řešení. Důraz se kladl na bezpečnost posádky, komunikaci v týmu a s operačním střediskem a algoritmus ABCDE. Simulace byly velmi variabilní. Kvalitně namaskovaní simulovaní pacienti dokázali realisticky vykreslit jednotlivé úkoly. Používala se virtuální realita k vyhodnocení situace při hromadném neštěstí, řešily se pokusy o suicidium, zásah bleskem, otravy... Nebyla opomenuta ani problematika paliativní péče a došlo také ke slaňování několikmetrové skály s převisy za asistence Horské služby. Na každém stanovišti byl v roli hodnotitele lékař, nebo záchranář. Na úkor kvalitně připravených simulací na debriefing nezbývalo obvykle moc času, nicméně jsme byli vždy upozorněni na nedostatky a tím nám bylo umožněno se učit z vlastních chyb, které jsme si v rámci posádky během přesunu k další situaci vždy podrobně probrali.
Akci hodnotíme jako dokonale smysluplně strávený prodloužený víkend. Troufnu si tvrdit, že jsme se hodně přiučili, užili si i doprovodnou společenskou akci - svatbu Yettiho a Yettinky v podání nadšených organizátorů a díky zapomenuté bundě při jedné ze simulací jsme se podívali i na vrtulník Kryštof 6 na LZS v Hradci Králové.
Yeti rescue doporučujeme jak medikům, studentům záchranářství, tak mladým lékařům.

MUDr. Klára Lašová, účast na kurzu Kritické stavy v intenzivní péči, Simulační centrum LF MU, Brno

Na první kurz Kritické stavy v intenzivní medicíně v SIMU LF MUNI se člověk musel těšit již jen z popisu kurzu – při představě vyzkoušet si špičkové simulační centrum na vlastní kůži.

Realita předčila má očekává. 10 hodin nabitého programu naplánovaného do poslední vteřiny bylo skvěle zorganizováno tak, abychom se jako účastníci nenudili ani chvíli. 10 simulací základních situací intenzivní medicíny jsme si všichni mohli vyzkoušet na vlastní kůži jak v roli ošetřujícího lékaře, lékaře konzultanta, tak i nestranného pozorovatele. Jako mladý lékař jsem mohla pozorovat postupy zkušenějších kolegů a prakticky aplikovat své zatím hlavně teoreticky nastudované vědomosti, které se rozšířili i díky 3 workshopům. Velmi přátelská atmosféra v průběhu celého kurzu nám umožňovala naplno využít možnost se prakticky přiučit a zejména nebát si připustit své nedostatky, které nás díky zpětné vazbě mohly posunout vpřed a motivovat nás ve sebezdokonalování se v našem profesním životě.

Možnosti simulačního centra musí každému učarovat. Už když jsem večer po kurzu opouštěla výukové místnosti, jsem věděla, že se budu chtít vrátit.

MUDr. Dagmar Široká, účast na kurzu Kritické stavy v intenzivní péči, Simulační centrum LF MU, Brno

Nebylo to mé první setkání se simulační medicínou (již dřív jsem absolvovala kurzy jako ATLS, ALS), ale rozhodně bylo nejintenzivnější. Chvílemi bych dokonce řekla, že to bylo jako na opravdové ICU. Byly tam samozřejmě nějaké odlišnosti, dle mého, chtějí ale některé věci čas a některé nejsou v možnostech tohoto typu výuky. Nicméně, i tak se jednalo o nejrealističtější typ kurzu, jaký jsem zatím zažila. Co beru jako obrovský přínos kurzu, je to bezpečné prostředí, kdy si účastník může vyzkoušet spoustu věcí bez toho, aniž by komukoli ublížil. 
Co považuji za největší přínos pro mě osobně, je to, že mi tento kurz připomněl, že se mám na pacienta vždy dívat komplexně, důkladně se zaměřit na diferenciální diagnostiku. Dále jsem si ověřila, že jsem schopná pracovat v týmu i úplně cizích lidí. 
Po absolvování kurzu se snažím v práci uplatňovat zejména uzavírání komunikačních smyček, což bývá dost často problém, a pak taky pravidlo 10 sekund pro 10 minut. 
Ještě jednou děkuji za tuto možnost.

MUDr. Zuzana Fusková, účast na kurzu Kritické stavy v intenzivní péči, Simulační centrum LF MU, Brno

Díky uděleni grantu SIM Travel jsem se mohla zúčastnit simulačního kurzu Kritické stavy v intenzivní péči. Byla to moje první zkušenost se simulační výukou, a proto jsem nevěděla, co přesně čekat. Musím ale říct, že kurz moje očekávání předčil. Dostali jsme se k řešení situací, které nás opravdu můžou v klinické praxi potkat. Já osobně jsem se zúčastnila simulací na téma plicní embolie, KPR u pacienta s akutním infarktem myokardu a exacerbace CHOPN. Ani jeden z těchto stavů rozhodně není v intenzivní péči ojedinělý. Díky sledování práce dalších účastníků kurzu jsem zase mohla nabrat inspiraci v organizaci práce a stanovování priorit. Po celou dobu simulací nás doprovázely i vyškolené sestry, což nám umožnilo nácvik správné komunikace v týmu.

Největším benefitem pro mě jako mladou lékařku bylo získání sebevědomí a jistoty v řešení akutních stavů. Naučila jsem se dívat se na situaci s odstupem, soustředit se na důležité věci, ale zároveň být otevřená všem diferenciálně diagnostickým možnostem.

MUDr. Jitka Křížová, účast na kurzu Kritické stavy v intenzivní péči, Simulační centrum LF MU, Brno

V letošní mikulášský den jsem měla možnost účastnit se prvního kurzu Kritické stavy v intenzivní péči v Simulačním centru LF MU Brno.
Bylo to deset velmi intenzivních hodin plných simulací a workshopů, které nám umožnily se zase o krůček zdokonalit ve svém oboru. Skvělý tým organizátorů nás provedl základními akutními situacemi, se kterými se můžeme setkat ve své každodenní praxi. Poskytli nám možnost vyzkoušet si "nanečisto" algoritmy diagnostiky a léčby základních stavů a mnoho dalších.
Velký důraz byl kladen na komunikaci, což bývá stále ještě opomíjený faktor týmové práce.
Jako nejpřínosnější část kurzu považuji debriefingy, které následovaly po každé simulaci a kde jsme si mohli ujasnit jednotlivé postupy a strategie.
Tento kurz hodnotím jako velmi přínosný a určitě bych jej doporučila všem, kteří se chtějí posunout zase o krůček dál ve svých teoretických i praktických dovednostech.

MUDr. Martin Janků, účast na kurzu Kritické stavy v intenzivní péči, Simulační centrum LF MU, Brno

V polovině druhého roku své postgraduální přípravy na práci anesteziologa a intenzivisty jsem se rozhodl rozšířit si obzory, nabrat motivaci a donutit se vystoupit ze své komfortní zóny a na mikulášský termín 6.12. jsem se přihlásil na kurz Kritické stavy v intenzivní péči pořádaný v nově postaveném simulačním centru Masarykovy univerzity. Po ranním úvodu a představení týmu SIMU i konceptu kurzu jsme byli bez většího váhání vrženi ihned do víru simulační výuky. Každé simulované situace kritického stavu v prostředí intenzivní péče se účastnili dva až tři účastníci kurzu, přičemž zbytek týmu seděl ve společné místnosti s přímým přenosem z několika kamer snímajících celou akci v simulační místnosti. Společně s ostatními účastníky jsme se shodli, že právě možnost pozorovat kolegy v bezpečném prostředí simulace dělat chyby, ale i úspěšně řešit připravené problémy, bylo podobně přínosné, jako hands-on simulace samotné.

Během dne jsme kromě simulací absolvovali též tři workshopy zaměřené na témata intenzivní péče – ultrasonografii v IM, ventilaci a obtížné zajištění dýchacích cest. Tato kombinace, která umožnila na chvíli upřít pozornost od simulací k jinému tématu, byla velmi přínosnou a společně se simulacemi vytvořila velmi prakticky pojatý kurz, díky kterému se budu v akutních situacích na lůžkách cítit zase o něco pohodlněji.

V několika dnech, které kurz následovaly, jsem si uvědomil, jak velkou motivaci do dalšího studia intenzivní medicíny mi kurz dal, stejně jako vždy potřebnou pokoru. Možnost udělat chybu v simulované situaci a poučit se z ní je vzácný, ale velmi efektivní způsob zlepšování sebe sama a já se již nyní těším na další příležitost zažít simulovanou výuku na vlastní kůži.

MUDr. Michal Vondráček, účast na kurzu Kritické stavy v intenzivní péči, Simulační centrum LF MU, Brno

Kurz kritických stavů v intenzivní péči mi umožnil získat o něco větší jistotu při každodenním fungování u lůžka intenzivní péče. Prostředí SIMU dokáže vtáhnout účastníka do děje, na několik minut zcela zapomenete na všechny okolní kamery a děláte vše pro přežití gumového pacienta. Během série nasimulovaných situací si vyzkoušíte role jak ošetřujícího, tak i vedoucího lékaře. Oceňoval jsem přátelskou formu vedení debriefingu i možnost sledovat postupy svých kolegů v přímém přenosu a následně s nimi diskutovat, což mi mnohdy umožnilo získat zcela jiný pohled na řešení dané situace. Celý kurz byl navíc proložen několika velice užitečnými workshopy. Určitě bych účast všem svým kolegům doporučil.

MUDr. Eva Pluháčková, účast na kurzu EPALS, Simulační centrum LF MU, Brno

Absolvovala jsem EPALS kurz, který je věnován zajištění kriticky nemocného dítěte v prvních minutách. Na tento kurz jsem se velice těšila již po předchozí zkušenosti s ATLS, takže jsem tušila, do čeho jdu. Navíc tento způsob učení, tzn. zážitkem, se daleko více vryje do paměti. Ale kurz předčil všechna má očekávání, již nálada na začátku kurzu byla velmi milá a prostupovala celým víkendem až do nedělních večerních hodin. 
Zajištění dítěte v kritických stavech je velice stresující, ale tento kurz nám ukázal, jak postupovat a na nic nezapomenout, díky algoritmům, které jsme si neustále procvičovali. A to samozřejmě vše prakticky, v simulovaných situacích. Z pohledu pozorovatele je každému vše jasné, ale z pohledu účastníka této situace, kde je samozřejmě stres, zabrání se do role zdravotníka, už to není tak snadné. A právě díky zážitkům, ale i chybám, které se vždycky vyskytují, se člověk učí. Vyzkoušeli jsme si jak zajistit intraosealni přístup, kanylaci pupečníku, zajištění dětského pacienta u autonehody, s popáleninami, na ugentnim příjmu, s intoxikací, resuscitaci a mnoho dalšího. Myslím, že tento kurz by se měl dostat ještě více do povědomí zdravotníků a stát se součástí vzdělávacího systému. 
Tímto bych chtěla poděkovat pořadatelům, instruktorům, všem, kteří se podíleli na této organizaci a hlavní DÍK patří SIM Travel Grant Nadačnímu fondu AKUTNĚ.CZ, bez kterého bych se této úžasné události nezúčastnila. 
 


13. 6. 2021 ...sejdeme se na simulačním kurzu...
akutní medicína
grant
podpora
Zpět