ACE-Acute Care Expert Symposium

Společnost Baxter si Vás dovoluje pozvat na virtuální sympozium akutní medicíny na téma Náhrady funkce ledvin a očišťovacích metod u kriticky nemocných pacientů s COVID-19.

Pozvánka

Mezinárodní symposium se uskuteční online dne 9. listopadu od 15:00. Bude se zabývat náhradami funkce ledvin a očišťovacími metodami u kriticky nemocných s COVID-19. 

Registrace je možná zde.


5. 11. 2021 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ!
RRT
COVID-19
dialýza
Zpět