Kritické stavy v intenzivní péči

Simulační centrum Masarykovy univerzity připravuje na 6. 12. 2021 jednodenní simulační kurz Kritické stavy v intenzivní péči, který nabízí ideální možnost nacvičit si a zdokonalit se v řešení kritických stavů, jež se mohou kdykoliv vyskytnout v rámci intenzivní péče.

 

 

Mimořádné, a ze své podstaty adrenalinové situace, si mohou účastníci vyzkoušet v bezpečných podmínkách unikátního Simulačního centra LF MU. Součástí kurzu je nácvik praktického managementu kritických stavů dle nejnovějších doporučení. Během kurzu jsou i krátké fokusované hand-on workshopy na dovednosti, které jsou užitečné pro vyřešení kritických situací (např. POCUS – Point-of-Care UltraSonografie, BACT – Bužií asistovaná koniotomie). Speciální pozornost je věnována tzv. netechnickým dovednostem v rámci krizového řízení lidských zdrojů (CRM).

Cílovou skupinou jsou lékaři v oboru AIM nebo Intenzivní medicína.

Registrace


9. 11. 2021 ...sejdeme se na kurzu kritických stavů!
intenzivní péče
kritické stavy
kurz
Zpět