TRENDY PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Portál Akutně.cz Vás srdečně zve na výroční konferenci Aesculap Akademie pod názvem Trendy praktického vzdělávání ve zdravotnictví.

Pozvánka

Na úvod konference Vám zahraniční odborníci představí trendy vzdělávání zdravotníků v Evropě, ovšem hlavním tématem konference budou směry a trendy praktického vzdělávání zdravotníků v České republice. 

Do panelové diskuse přijali pozvání klíčoví představitelé Výboru pro zdravotnictví Senátu Parlamentu České republiky, Ministerstva zdravotnictví České republiky, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České asociace sester, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Národního centra ošetřovatelství, lékařských fakult a zdravotnických vysokých škol apod.

TERMÍN: Úterý 7. června 2022
MÍSTO KONÁNÍ: Cubex Centrum Praha, Na Strži 2097/63, Praha 4, 140 00

Přihláška


27. 4. 2022 ...sejdeme se na AKUTNĚ!
vzdělávání
zdravotnictví
Zpět