10. KONGRES ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE ČLS JEP

Záznam bloku věnovanému protistafylokokové léčbě v rámci 10. kongresu České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP v Praze v říjnu 2021.

Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. a MUDr. Simona Arientová, Ph.D., MBA shrnuli ve svých přednáškách současné možnosti protistafylokokové léčby s důrazem na nově dostupnou terapii i.v. flukloxacilinem s možností převedení na p.o. léčbu. MUDr. Arientová vyhodnotila vliv infektologického konzilia při SAB na snížení mortality.


9. 6. 2022 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ!
farmacie
stafylokok
antibiotika
MRSA
sepse
Zpět