Reportáž z Rallye Rejvíz 2022

Ve dnech 25.5. – 29.5. 2022 se již po pětadvacáté konala prestižní mezinárodní soutěž posádek ZZS Rallye Rejvíz a jako již mnohokrát v minulosti byly místem konání Kouty nad Desnou. Mimo profesionální posádky ZZS zde mají už 11. rokem svoji soutěžní kategorii taktéž týmy tvořené studenty medicíny – MUC. RR.

I v tomto roce se pod záštitou Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ zúčastnil medické soutěže tým Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, a to ve složení Jana Šoltysová, Dávid Bublavý a Karolína Teimerová. Společně tak vytvořili soutěžní posádku rychlé lékařské pomoci – RLP.
Větší část prvního dne, středy, se nesla v duchu příjezdů, registrací či workshopů. Avšak to nejdůležitější přišlo v pozdním odpoledni – začátek soutěže medických týmů MUC. RR. Ta probíhala ve dvou etapách, denní a noční, přičemž noční část trvala do „příjemné“ půldruhé hodiny ranní. Obě části obsahovaly věrohodně simulované situace, se kterými se střetávají posádky RZP/RLP ve skutečném pracovním životě. Náš tým se tak mohl potkat s hromadným neštěstím, drogovou intoxikací s NZO, anafylaktickým šokem či s porodem v terénu. Pro nás netypickou byla také možnost stát se v rámci jednoho úkolu dispečery zdravotnického operačního střediska. Každá situace potom byla ohraničena určitým časovým limitem pro její splnění.
Následující den byl pro nás, soutěžící mediky, už víceméně oddychový. Věnovali jsme se rozpravě a diskusi o soutěžních úkolech s rozhodčími jednotlivých simulací a také školení do role figurantů. Postupně přijížděly profesionální týmy ZZS a zároveň probíhaly první soutěže prvosledových hlídek Policie ČR. Ve večerních hodinách se konalo oficiální zahájení soutěže spolu se složením slavnostního slibu. V pátek jsme si už vyzkoušeli přidělené role figurantů v simulacích. Soutěž profesionálních týmů trvala celý den a pokračovala až do brzkých ranních hodin následujícího dne. Sledování profesionálních posádek při řešení obdobných situací, jako byly ty naše, pak pro nás bylo velmi obohacující.
Poslední den soutěže byl primárně v duchu vyhlášení výsledků. Náš tým se umístil na slušném 5. místě ve své kategorii MUC. RR. Po vyhlášení následovala již tradiční spanilá jízda – kolona vozů ZZS a Policie ČR, která projíždí trasu z Velkých Losin, kde probíhalo vyhlášení, až zpět do Koutů nad Desnou. Nejen pro účastníky, ale také pro místní je spanilá jízda velkou atrakcí. Celý letošní ročník Rallye Rejvíz byl poté zakončen společenským večerem a rautem. 

Závěrem patří naše velké poděkování PhDr. Janě Toufarové za intenzivní pomoc s přípravou a také za poskytnutí materiálu pro soutěž. Taktéž velmi děkujeme Nadačnímu fondu AKUTNĚ.CZ, že nám umožnil zažít tuto krásnou a do budoucí praxe velmi přínosnou událost na vlastní kůži!

 


20. 6. 2022
reportáž
Rallye Rejvíz
NF AKUTNĚ.CZ
Zpět