Vyhlášení Grantu na podporu studentského výzkumu

Nadační fond AKUTNĚ.CZ vyhlašuje pro studenty LF MU výzvu k podávání žádostí o grant na podporu studentského výzkumu zaměřeného na akutní medicínu.

Žádosti mohou podávat všichni studenti LF MU, kteří jsou zapsaní v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu. Maximální výše podpory pro projekt s jednoletou dobou realizace činí 60 000 Kč. U projektů s dvouletou dobou realizace lze žádat o podporu až 120 000 Kč. Žádosti lze zasílat kdykoliv v průběhu tohoto akademického roku.

Podmínky udělení


24. 9. 2022
nadační fond
podpora
grant
výzkum
Zpět