35th ESICM LIVES

Nechte se vtáhnout do atmosféry nabité intenzivní medicínou v reportáži MUDr. Evy Klabusayové. 
 

Ve dnech 23.–26. října se v prosluněné podzimní Paříži konal po dvouleté covidové pauze kongres LIVES pořádaný Evropskou intenzivistickou společností (ESICM). Program kongresu lákal účastníky lačné po nejnovějších poznatcích v oblasti intenzivní péče a péče o pacienty prostřednictvím multidisciplinárních diskusí a přednášek, interaktivních kurzů, ukázek nejnovějších technologií a simulačních cvičení.

V neděli se konalo slavnostní zahájení kongresu a předání cen za uplynulý rok. Kongresový program naplno začal následně hned od pondělního rána. Zahajovací blokem byly přednášky věnované průlomovým výzkumům, dominantně týkajících se oxygenace a ventilace pacientů s covidem-19. Po nasycení teoretickými znalostmi mě čekal praktický workshop echokardiografie, věnující se především jícnové echokardiografii s nácvikem vyšetření na simulátoru. Po obědové pauze jsem zamířila na blok věnující se tekutinové terapii, konkrétně predikci fluid responsivness a hodnocení hemodynamiky, a u tekutin jsem zůstala i nadále při debatě předních světových odborníků na téma, zda u septických pacientů je výhodnější zvolit agresivní, restriktivní nebo personalisovaný přístup časné tekutinové resuscitace.

Druhé kongresové dopoledne pro mě bylo ryze praktické, absolvovala jsem půldenní ECMO workshop. Na úvod jsme probrali technické aspekty kanylace, a poté si nás lektoři rozdělili do tří menších skupinek, ve kterých jsme postupně absolvovali simulační stanoviště. První stanoviště bylo věnované VV ECMO, na druhém jsme se potkali se simulovaným pacientem na VA ECMO a na třetím jsme se s perfuzionosty prokousávali troubleshootingem technických aspektů přístroje. Odpoledně mě nalákal přednáškový blok věnující se antibiotické terapii u pacientů v septickém šoku. Po náročném dni naštěstí zbylo i pár večerních chvil na setkání s kolegy z celého světa na společné večeři.

Poslední den kongresu jsem čelila dilematu, která témata si vybrat, protože program byl naprosto nabitý. Nakonec zvítězilo téma nutrice, weaningu a hemodynamiky. Třešničkou na dortu byl poslední přednáškový blok Hot Topics, kde byly prezentovány výsledky nejnovějších klinických studií, například efekt selektivní dekontaminace trávicího traktu na mortalitu kriticky nemocných pacientů na UPV, porovnání použití testů spontánní ventilace u pacientů s vysokým rizikem reintubace, vliv nižšího a vyššího cíle saturace na přežití u pacientů s mimonemocniční zástavou oběhu, nebo použití haloperidolu k léčbě deliria na ICU.

Z LIVES 2022 si odvážím kromě spousty nových informací především nadšení z možnosti poslechnout si debaty a různé pohledy od světových expertů na široké spektrum témat intenzivní péče, které mne velice obohatilo. Chtěla bych poděkovat Nadačnímu fondu AKUTNĚ.CZ, který mi prostřednictvím SIM Travel Grantu umožnil tuto zkušnost zažít.


3. 11. 2022 ...sejdeme se na ESICM LIVES
intenzivní medicína
kongres,
Zpět