15.konference MEFANET

Ve dnech 2. a 3. 11. proběhla v brněnském hotelu Continental již 15. konference lékařských a zdravotnických fakult ČR a SR MEFANET (Medical Faculties Network).  

Zapojeno bylo 17 institucí napříč Českou republikou a Slovenskem. Poutavému programu naslouchalo více jak 70 registrovaných účastníků, nechyběla ani mezinárodní účast z Řecka či Velké Británie. Po úvodním přivítání přítomných připomněl Martin Komenda v krátkosti historii konference MEFANET a významné osobnosti, které se podíleli na jejím chodu od roku 2007 po dnešní den. Odbornou část konference zahájil keynote prezentací na téma Escape Room Pedagogy & Collaborative Learning profesor Panagnotis Bamidis z Aristotelovy univerzity v řeckých Thessalonikách. Zmínil, jak se v rámci team-buildingu seznámil s principy únikových her a začal se se svým týmem zabývat myšlenkou inkorporace prvnků únikovývh her do moderních výukovývh metod. Představil výukové Escape Rooms, reálné i virtuální, které vznikly pro ozvláštnění výuky. Tyto únikové hry obsahují různé hádanky a úkoly, přidávají prvky časového presu  a gamifikace do moderních výukových metod kolaborativního učení. Nyní se na pilotážích Escape Room elementů do výuky podílí i Masarykova univerzita a St.George´s univerzita v Londýně v rámci Evropského projektu CLUEDUP. Druhé sdělení uvedl docent Daniel Schwarz a navázaly jeho kolegyně z Institutu biostatisky a analýzy (IBA)- Lenka Mokrá a  Adéla Vojkůvková. Představili společně zaměření institutu, probíhající projekty a jeho spojení s výukou s použitím virtuálních pacientů (VPs), včetně praktické ukázky jednoho virtuálního pacienta. Třetí řečníkem tohoto bloku byl doktor Martin Komenda, který zde představil Národní zdravotnický infomační portál pod hlavičkou Ministerstva zdravotnictví ČR k rozšíření povědomosti české populace o zdraví a zdravotnictví. Následovala panelová diskuze se zástupci akademického prostředí, bussiness a organizací s návazností na vládní projekt.

Odpolední program patřil krátkým sdělením, kde prezentovali své práce odborníci z Česka i Slovenska. Velmi zajímavý byl například příspěvek proděkanky Aleny Lochmannové ze Západočeské Univerzity: TRIAGE IN VIRTUAL REALITY: NEW ELEMENTS IN PARAMEDIC EDUCATION, která představila případ hromadného neštěstí a triage záchranářů ve virtuální realitě. 

Druhý den kongresu začal prezentací 8 posterů. Keynote lekce patřila profesorovi Petru Štouračovi, který přenesl sdělení na téma Co jsme si mysleli, že víme o simulační medicíně, a co opravdu víme? Představil historii virtuálních pacientů spojených s edukačním portálem AKUTNĚ.CZ a myšlenky rozvoje simulační medicíny na MU, ale i v rámci celé ČR. Jako zlomový rok označil rok 2014, kdy bylo rozhodnuto o nové vizi simulační výuky na MU. Zmínil, kde hledal inspiraci, zdroje a poučení při tvorbě Simulačního centra Masarykovy univerzity (SIMU). Celé simulační centrum není jen budova, ale zejména náplň výuky, změny v kurikulu, zapojení virtuálních pacientů a moderních výukových metod se zaměřením na potřeby studentů, týmovou spolupráci, organizaci týmu, optimalizaci zdrojů a komunikaci. Od počátku projektu SIMU  prošlo výukou v tomto simulačním centrum 7000 unikátních studentů.  Na závěr prezentace představil, jaký je plán simulační výuky do budoucna. Důležité je stále se rozvíjet, pracovat na rozvoji lektorů, spolupracovat v rámci simulačních center v ČR i na mezinárodní úrovni a jistě je třeba dbát i na vědeckou činnost.

Odpolední interaktivní sekce SIM4ALL byla zaměřena na technologie, spojené se simulacemi, včetně 3D tisku. Po kávové přednášce následovala další krátká sdělení a po nich závěr kongresu.

 


3. 11. 2022
MEFANET 2022
Zpět