S3 Conference Singapore 2022

Jedna z nejvýznamnějších konferencí v oblasti simulační medicíny se letos odehrála v Singapuru. 

Díky podpoře NF AKUTNĚ.CZ jsem mohla navštívit v říjnu třídenní konferenci S3 v Singapuru. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších akcí v oblasti simulací v medicínských oborech. Hostující organizací je SingHealth Duke-NUS Institute of Medical Simulation (SIMS) a dále se na organizaci podílí Society in Europe for Simulation Applied to Medicine (SESAM) a The Gathering of Healthcare Simulation Technology Specialists (SimGHOSTS). Tématem letošního kongresu bylo “Transforming the Healthcare Simulation Spectrum: Now, Next and Beyond". Cílem je sdílet postupy a „best practice“, které jsou nyní známé s ohledem na technologie v medicínských simulacích, využití virtuální reality ve výuce, prvků serious games a všeobecně gamifikace v edukačním procesu. Pod kolonkou „Next“ by se měl skrývat plán na společné úsilí a výměnu know-how a informací tak, abychom celý koncept simulační medicíny posunuly právě „beyond“ tedy za hranice toho, co nám dnes připadá nereálné. V rámci workshopů je možné diskutovat a učit se od předních expertů v oboru na téma debriefingu, výzkumu v simulační medicíně a optimalizace simulačního kurikula pro individualizaci potřeb studentů. Na dvou z těchto workshopů jsem měla možnost se aktivně podílet.

Celý kongres byl perfektně organizován a nesl se ve velmi příjemné přátelské atmosféře. Účastníci byli aktivní, sdíleli svoje zkušenosti a nápady.  Všechny workshopy byly zpětně hodnoceny jako velmi přínosné. Keynote speaker profesor Dean Ho mluvil o možnostech individualizace léčby pacientů nejen s nádorovými onemocněními pomocí dat získaných ze vzorků pacientů, přednáška nesla název „Bridging Ideation with Validation in Digital Medicine via Interdisciplinary Emphaty and Education“ a modely terapií, na kterých prof. Dean pracuje, byly vskutku působivé. Dvě plennary přednášky Dr. Marca Lazarovici a Prof. Fernanda Bella byly zaměřené na vzdělávání a technologie v simulační medicíně. Každá poskytla posluchači unikátní pohledy na simulace ve zdravotnickém vzdělávání.

Na tomto kongresu jsem získala nové přátele a pracovní kontakty a možnost poznat simulační medicínu z nových perspektiv. Moje představa o tom, že v asijských zemích bude těžké dělat debriefing – kvůli jiné hierarchii ve společnosti, nebo těžko projevovaným emocím – se ukázala jako mylná. Většina účastníku byla velmi otevřená a přátelská a věřím, že naše setkání bylo obohacující pro obě strany. Děkuji Nadačnímu fondu AKUTNĚ.CZ, že mi umožnil se této akce zúčastnit.


7. 11. 2022
simulace
kongres
vzdělávání
Zpět