Výjezdní zasedání na Kaprálově Mlýně 2022

Výjezdní zasedání, které se konalo v termínu 2.-4.12.2022, přineslo po dvouleté covidové pauze konečně spolupracovníkům portálu AKUTNĚ.CZ možnost se znovu setkat v údolí Říčky v krásném prostředí Kaprálova Mlýna. 

V pátek večer zahájil akci tradičně vřelým uvítacím proslovem dr.Petr Štourač, který nám krátce připomněl začátky portálu AKUTNĚ.CZ i akcí na Kaprálově mlýně a poděkoval všem, díky kterým se letošní akce mohla po dvouleté vynucené pauze znovu uskutečnit. Po společné večeři, během které se podávaly varianty na štědrovečerní tabuli, proběhlo rozdávání dárků za vydatné pomoci nejmladších přítomných účastníků. Když se všichni podělili o svá překvapení a radosti s ostatními, následovala poutavá cestovatelská přednáška dr.Pavla Ševčíka o putování Nepálem, obohacená mimo jiné o zažitou kazuistiku poraněného pastevce s těžkou poruchou vědomí v podmínkách problematického transportu. Večer byl zakončen poklidným sledováním odhlasované nejoblíbenější vánoční pohádky S čerty nejsou žerty, spojený s pojídáním domácího cukroví a nasáváním nastolené vánoční atmosféry.

Nový den jsme po snídani otevřeli výletem po okolní krásné přírodě Moravského krasu spojeným s objevováním místních jeskyní a se speleologickým výkladem. Po obědě následoval hlavní blok prezentací textových částí letošních algoritmů. Úvodní obsáhlou prezentaci věnující se převážně novinkám za poslední (dva) roky portálu AKUTNĚ.CZ přednesl dr.Petr Štourač a v jejím průběhu zmínil mimo jiné i veškeré aktivity a úspěchy, které se s portálem Akutně.cz pojí. Následovaly samotné prezentace studentů a jejich algoritmů – na úvodní přednášku navázal Jiří Holek se svou prezentací k algoritmu Anestezie u operace skoliózy. Po nich následně pokračovaly Veronika Krátká a Renata Nevelošová s algoritmem Anestezie u pacienta s ICHS a jako další nám byl Barborou Zubíkovou a Lucií Marethovou představen algoritmus na téma Perioperační anafylaxe. Dalším probíraným tématem byla Farmakoterapie akutní pooperační bolesti, kterou přednesli Adam Gonda a Bianka Kořínková, dále pokračovala Anna Kasanová se svým algoritmem Farmakoterapie akutní pooperační bolesti u dítěte. Další prezentací navázaly Viktorie Taláková a Lucie Neumannová, tématem byla Otrava digoxinem. Jako krátká změna mezi algoritmy proběhla motivačně laděná přednáška Hany Harazim na téma Léta s portálem AKUTNĚ.CZ. Po ní jako další – již znovu s algoritmy spojené téma – nám bylo prezentováno CMP u dítěte, autory zde byli Vanda Benetinová a Jakub Vanko. Štafetu převzala Sylwia Pycz se svou prezentací Syndrom týraného dítěte a po ní následovala Fenylketonurie od Rii Hrušovské a Ludmily Fridrichové. Navazovala ,,Otrava neznámou rostlinou” od Natálie Kupkové a Kristýny Kriebelové a po nich pokračovala Tereza Jenčová se svou Resuscitací novorozence dle ERC 2021. Jako další nám byl představen algoritmus „POCUS” od Anny Klvačové a Terezy Otipkové a celý blok uzavřela prezentace algoritmu Úder bleskem Kristýny Wyrwové a Vojtěcha Václavka. Ke každému algoritmu proběhla krátká zpětná vazba a příslušné podněty budou do algoritmů v následujících dnech zapracovány.

Večer pokračoval společnou večeří ve formě rautu a po ní následoval s nadšením očekávaný tradiční pingpongový turnaj Ťoula Cup. Vítězové Lukáš Kotol a Vladislav Nezval si odnesli ručně vyráběné vítězné sošky. Před půlnocí jsme si společně nad fotkami zavzpomínali, jak šel čas v posledních letech na akcích portálu a o půlnoci společně s prskavkami přešli symbolicky do nového roku s AKUTNĚ.CZ. Večer pokračoval ve znamení volné zábavy a druhý den ráno jsme se rozloučili a pokračovali zpátky ke svým povinnostem plni očekávání, co vše nám další rok v této spolupráci přinese. Tímto i vám všem přejeme do našeho nového roku, ať je produktivní, úspěšný, a hlavně ať je ve společnosti lidí, se kterými se vám jím bude dobře procházet.

…a ať se v něm sejdeme na AKUTNĚ.CZ.


4. 12. 2022 ... sejdeme se na AKUTNĚ.CZ
Kaprálův Mlýn
výjezdní zasedání
Zpět