Vyhlášení soutěže o Cenu Jiřího Macha 2023

Nadační fond AKUTNĚ.CZ se opět rozhodl podpořit mladé lékaře a zdravotnické pracovníky v ČR v jejich publikační činnosti a odměnit jejich úsilí na poli vědy a výzkumu.

I letos tedy vyhlašujeme soutěž o Cenu Jiřího Macha za nejlepší publikaci zdravotnického pracovníka do 35 let vydanou v uplynulém roce 2022.

Vítězná práce bude oceněna cenou finanční nebo věcnou odměnou odpovídající 25 000 Kč. Slavnostní předání ceny bude realizováno v rámci slavnostního zahájení XV. konference AKUTNĚ.CZ 25.11.2023.

  Podmínky:

1. Do soutěže může být přihlášena publikace, která byla zveřejněna tiskem či elektronicky (či E-pub Ahead of Print) v období 01.01.2022 až 31.12.2022.
2. Publikace musí být tematicky zaměřená na anesteziologii, algeziologii, intenzivní nebo urgentní medicínu či vzdělávání v těchto oborech. Ve sporných případech rozhodne hodnotící komise.
3. Publikaci do soutěže může poslat zdravotnický pracovník, který je zároveň prvním autorem a jehož věk v roce 2022 nepřekročil 35 let.
4. Pracoviště autora uvedené v publikaci musí ležet na území České republiky.
5. Přihlášená publikace in extenso musí být napsána v jazyce českém, slovenském, německém nebo anglickém.
6. Přihlášená publikace byla zveřejněna v periodiku indexovaném v databázi Scopus anebo Web of Science, ale zároveň nesmí být konferenčním abstraktem (ani tzv. extended abstract).
7. Přihláška do soutěže musí obsahovat plnou bibliografickou citaci práce a její přílohou bude plný text práce ve formátu pdf v publikované verzi. Přihláška také musí obsahovat přesnou adresu, na které je autor k dosažení, adresu pro e-mailovou komunikaci, ev. telefonní číslo.
8. Přihlášky do soutěže budou přijímány výhradně elektronicky zaslané na adresu soutez@akutne.cz do 31.07.2023 23:59:59 SEČ. Do předmětu zprávy uveďte „publikace2022“.
9. Vyhodnocení přihlášek provede komise složená ze zástupců SR NF AKUTNĚ.CZ a dalších významných osobností oboru nominovaných SR NF AKUTNĚ.CZ. Posouzení žádostí proběhne v období od 01.08.2023 do 30.09.2023.
10. Každý člen hodnotící komise navrhne jednu vítěznou publikaci. Nejčastěji navržena publikace obdrží cenu. V případě shodného výsledku, bude vítězný obnos rozdělen rovným dílem.

Výsledek soutěže bude od 01.10.2023 zveřejněn na webu nf.akutne.cz.

Přejeme všem zájemcům hodně štěstí v nadcházející soutěži!


20. 2. 2023 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...
NF AKUTNĚ.CZ
publikace
vědecká činnost
Cena Jiřího Macha
Zpět