Euroanaesthesia 2023

Reportážní tým AKUTNĚ.CZ vyrazil do prosluněného Glasgow ve Skotsku, aby ve dnech 3.-5. června monitoroval dění na Euroanaesthesia 2023. Přinášíme Vám ochutnávku dění z kongresu z pohledu jednotlivých účastníků. 

Ve dnech 3. - 5. června 2023 proběhl ve skotském městě Glasgow největší evropský anesteziologický kongres - Euroanaestheisa 2023. Níže Vám přinášíme pohled jednotlivých členů reportážního týmu. 

Petr Štourač

V rámci Euroanaesthesia 2023 již poněkolikáté uspořádal mezinárodní tým simulační workshopy pod značkou SimLab a za podpory společnosti Laerdal. Poprvé byla v lektorském týmu zastoupena Česká republika. Scénáře z oblasti krizového managementu na porodním a operačním sále absolvovaly mezinárodní týmy pod dohledem Simulation Committee ESAIC. Účastnici ocenili zejména profesionální přístup lektorů, bezpečné prostředí a reálnost scénářů.  Zajímavostí byla velká účast australských účastníků, kteří ocenili především akcentaci na konkrétní prostředí a situaci  

Tamara Skříšovská

Letošní kongres v Glasgow pro mě začal jako nekonečný západ slunce při přistání nad highlights a jezery kolem Glasgow - byla jsem velmi zvědavá, jak bude letošní kongres probíhat  - program nabízel spoustu skvělých spaeakerů, workshopů, čekala mě i aktivní účast ve formě prezentace posteru naší simulační studie. Při zahájení byl čas věnovaný vzpomínce na recentně zesnulého profesora Paola Pelosiho - legendu, která obohatila náš obor zejména v oblasti ventilace. Po úvodním bloku jsem navštívila několik přednášek s tématikou regionální anestezie - jak předcházet komplikacím a aktuální kontroverzní témata byla řešena v rámci pro-con diskuzí. Setkání s experty v oboru bylo velmi obohacující. Mým dalším zájmem byla sdělení na téma Patient Safety - jaké jsou aktuální projekty v Evropě a jak je možné se do nich zapojit, abychom zajistili bezpečnější péči o pacienty. 

Druhý den začal několika souběžnými sděleními v posterové sekci. Byla moc příjemné cítit podporu kolegů. Věřím, že všichni řečníci představili své projekty velmi profesionálně a naše sdělení byla velmi dobře přijata a oceněna a vyvolala zajímavé diskuze - což je pozitivní známkou zájmu obecenstva. Navštívila jsem prezentace organizované Trainee comitee, kde bylo velmi hezky popsáno fungovaní a klinická aplikace saturačního čidla, EEG a nocicepce - tyto typy přednášek mi vždy přinesou nové informace a často si z nich odnáším praktické typy, které využiji ve své každodenní praxi a můžu je tedy jedině doporučit. Na kongresu je také s výhodou projít si stánky Industry - vystavovatelů a zjistit, kam se ubíhá technologie v našem oboru a jaké jsou nové možnosti - anesteziologické přístroje nebo například jehly pro uplatnění u regionálních blokád, případně interaktivní stánek s bronchoskopií, kde plníte úkoly a hledáte poklad mezi postavičkami stavebnice LEGO - zdokonalíte tak jemnou motoriku při použití bronchoskopu a přitom se můžete i pobavit.

Poslední den kongresu se pro mě nesl zejména v duchu převzetí diplomu EDAIC, společně s Evou Klabusayovou jsme ušly dlouhou cestu, než jsme zvládly úspěšně složit obě části této zkoušky. Ráda bych poděkovala za podporu, které se mi dostalo ze stany vedení kliniky a kolegů. 

Rovněž bych chtěla podpořit každého, kdo by uvažoval absolvování EDAIC. 

Je velmi náročná, ale donutí Vás projít si fyziologii, patofyziologii, farmakologii a specifika našeho oboru. 
Jako každý rok utekl kongres velmi rychle, není možné navštívit vše, co by mě zajímalo, ale zajisté zkusím po večerech ze záznamu projít přednášky, které mi doporučili moji kolegové. Bylo pro mě skvělé být součástí české delegace a děkuji všem, kvůli kterým mi tu bylo příjemně. 

Tereza Prokopová, Jan Hudec, Kamil Hudáček

ESAIC 2023 kongres začal pro část výpravy z KARIM setkáním na letišti v Glasgow a procházkou prosluněným městem. Z bloku sobotních přednášek jsme hned v prvním bloku „Pro-Con diskuse na téma Použití svalových relaxancií při intubaci u dětí“ zaznamenali úspěch brněnských autorů z KDAR pod vedením dr. Klučky, jejichž práce byly v tomto bloku opakovaně vyzdviženy. Dále jsme se věnovali „Tekutinové terapii“ a problematice „Optimalizace perioperační péče“.

Nedělní dopoledne znamenalo pro většinu autorů z brněnských klinik prostor pro prezentaci výsledků vlastních prací v podobě posterových sekcí. Prezentované postery často vyvolaly bohatou diskusi, která přinesla spoustu zajímavých postřehů od kolegů z jiných pracovišť a námětu na další projekty do budoucna. Jeden z bloků nám nabídl hlubší pohled do procedurální sedace mimo operační sály u dětí. Část týmu iniciativy RIPE se věnovala přednáškám s tématikou paliativní medicíny. Odpoledne pak přineslo tipy na nové možnosti regionálních bloků pro operace v hrudní chirurgii či spondylochirurgii.  

Během pondělního dopoledne jsme měli možnost se zúčastnit ještě přednáškového bloku „Project for Universal Management of the Airways“ a „Specifika anestezie u dětských pacientů“. Dále jsme se již museli přesunout na letiště a vydat se zpět. Program byl opravdu rozsáhlý a již se chystáme na shlédnutí některých přednášek on-line. Na tomto místě je potřeba poděkovat vedoucím jednotlivých klinik za podporu a také ČSARIM, konkrétně Sekci mladých anesteziologů a intenzivistů za možnost využití SMAI travel grantu.

Tereza Musilová

Skotské počasí si každý představí jako mlhu, déšť a zimu. Nás ale v Glasgow přivítalo slunečné počasí bez jediného mráčku, které ani místní dlouho nepamatují. 
Příležitost zúčastnit se mezinárodního kongresu mi přinesla možnost prezentovat dvě práce na mezinárodním vědeckém poli, což pro mne bylo obrovskou zkušeností. Možnost vyslechnout si práce kolegů jiných národností byla velice obohacující. Zaujal mne výzkum kolegů z Amsterdamu věnující se změnám spánku u dětí po prodělané celkové anestezii nebo využití virtuální reality pro rehabilitaci pacientů na neurologické JIP v Singapuru. 
Navštívila jsem mnoho velice vědomostmi a zajímavostmi nabitých přednášek prezentovaných světovými kapacitami v oboru. Velmi mne zaujalo hodnocení peroperačního EEG pomocí spektrogramu a jeho srovnání v rámci věkových skupin pacientů.
Zajímavá byla PRO/CON diskuze o možnosti intubace dětských pacientů, kde byly citovány studie doc. Klučky proběhlé na domovské klinice KDAR.
Jsem velice ráda za možnost zúčastnit se kongresu světového formátu.

Tereza Jenčová

Letošní Euroanaesthesia pro mne byla první prezenční akcí tohoto rozsahu a předčila spoustu mých očekávání. Pokrytých témat bylo opravdu neskutečné množství a bylo možné si vybírat hned z několika odlišných formátů (např.: frontální přednášky, prezentace argumentů pro a proti na určité kontroverzní téma nebo oblíbená Hot topics - přehled vybraných vědeckých publikací z dané oblasti za posledních 12 měsíců). 
Sobotní program jsme otevřeli blokem Slabé stránky regionální anestezie. Během prezentace Snížení výskytu poranění nervů byl highlightem představený algoritmus pro minimalizaci nechtěné intraneurální injekce. Nosnou myšlenkou navazující přednášky Systémová toxicita lokálních anestetik (STLA) bylo nedostatečné poučení pacientů o možnosti vzniku této komplikace navzdory až 5násobné incidenci oproti incidenci poranění nervu. Závěrem byly připomenuty odlišnosti od standardní KPR - časné podání lipidové emulze, menší dávky adrenalinu (< 1 mcg/kg) a kontraindikace podávání vasopresinu a lidokainu. 

Zdůrazněna byla potřeba založit lékárničku pro případ výskytu STLA.

V dalším bloku přednášek Zaměřeno na péči o kriticky nemocné těhotné a matky mne velmi zaujal význam tzv. MEOWS - modifikovaného skóre pro stratifikaci rizikových pacientek v porodnictví, rozsah chybějících dat na mortalitu těhotných pacientek u různých výkonů a argumenty prezentované v diskuzi na téma matka vs. (?) dítě. V posledním bloku Hot Topics v urgentní medicíně byli posluchači seznámeni s PUMA algoritmem a nižší incidecence hypoxie při užití ketaminu.
V prvním nedělním bloku Hot topics v dětské anestezii byly zdůrazněny benefity užití videolaryngoskopie u novorozenců. Dále byl posluchačům prezentován vliv užití HFNO před endotracheální intubací na nižší incidenci oběhové nestability. Závěrem dalšího článku Premedikace: klonidin vs. midazolam byla jasná asociace použití klonidinu, nižší spotřeby morfinu a lepšího FLACC skóre. V bloku Bits & Bolts byli posluchači detailně seznámeni s principem NIRS, arteriální křivky nebo pulsní oxymetrie (včetně vlivu tmavého pigmentu kůže a respirace na výsledky měření nebo důvodu používání klipů vyvíjejících tlak na tkáň). Dalším tématem bylo pEEG se závěrem prezentace: ,,Užití BIS/End Tidal Anesthesia Gas vede k redukci nechtěné přítomnosti vědomí v průběhu výkonu.” V bloku Hot topics z JIP byla zdůrazněna studie WEAN SAFE. Na závěr mne zaujala prezentace na téma, zda nedonošený pediatrický pacient (již starší a odpovídající růstem a prospíváním donošeným dětem) má stejná nebo odlišná rizika při operaci hernie oproti donošeným dětem.
Poslední den konference jsme strávili na ceremoniálu Předávání diplomů EDAIC (z týmu AKUTNĚ.CZ byl diplom udělen MUDr. Skříšovské a MUDr. Klabusayové), prošli si několik interaktivních stanovišť vystavujících firem a vše zakončili bloky orientovanými na soft skills: Jak komunikovat a pracovat v týmu na jednotce intenzivní péče / na operačním sále a Leadership odspodu - jak mohou mladí doktoři přispět k tvorbě lepšího týmu. Velmi mne zde zaujala prezentace existence tzv. hurry-up syndromu a jeho paralely v anesteziologické, intenzivní a urgentní péči.

Daniel Diabelko

Pre mňa bola Euroanesthesia 2023 prvým veľkým medzinárodným kongresom, na ktorom som sa účastnil. Na tento kongres som išiel s veľkým očakávaním, ktoré sa mi určite naplnilo. Po úvodnej ceremónii, začali prednáškové bloky, ktoré pokračovali až do pondelňajšieho poobedia. Ako študent 4. ročníku medicíny som sa snažil vyberať si prednášky, ktoré mali potenciál mi pomôcť v nadchádzajúcej anesteziologickej kariére. Zameral som sa na rôzne prednášky od EISAC training committee, ktoré sa zaoberali simuláciou a jej významom. Taktiež som sa zúčastnil niekoľkých prednášok zameraných na komunikáciu a team leadership. V závere kongresu mi bolo umožnené sa pozrieť na simuláciu Challenging cases in obstetric anesthesia, z ktorého som si odniesol hlavne Critical resource management (CRM).

Správne zÁsady komunikácie a CRM sú základ pre akútnu medicínu.

Z celého kongresu som si vybral prednášku o Traget controlled infusion (TCI), ktorú by som Vám rád bližšie predstavil. V prdnaške sa preberali rôzne farmakokinetické modeli a ich limitácie. Bol nám predstavený nový model Eleveld. Tento model má hneď niekoľko výhod oproti ostatným: 1. jeden z najväčší rozsahov zadávaných parametrov ako je hmotnosť, vek, výška 2. pokrýva pediatrickú a dospelú populáciu vrátane obéznych 3. model bol vyvíjaný na základe hodnôt BIS monitorácie s cieľom dosiahnuť jej stabilné hodnoty počas celej operácie. Použité tohto modelu nám bolo predstavované na niekoľkých kazuistikách a nakoniec nám prezentovali možné chyby pri TCI a ako im predchádzať. Take Home Messages boli používať TCI model s ktorým máme prax a skúsenosti, poznať limitácie modelov a viacnásobne kontrolovať nastavenie TCI, aby sme predišli zbytočnej zámene.

Celkovo mám z kongresu výborný pocit a určite to bude jedna z nezabudnuteľných skúseností, ktorá má ovplyvní ďalej v kariére. Počas neho som získal detailnejší prehľad o súčasných trendoch v anestéziológii a intenzívnej medicíne, dozvedel som sa o množstve zdrojov, ktoré mi uľahčia budúcu kariéru, ale hlavne som spoznal veľa úžasných ľudí.


5. 6. 2023 ...sejdeme se v Mnichově 2024...
ESAIC 2023
reportáž
Zpět