Reportáž z 41st Annual Meeting of European Malignant Hyperthermia Group

Začátkem května proběhlo tradiční roční setkání Evropské skupiny pro Maligní hypertermii (EMHG) ve španělské Valencii, příjemném malebném historickém městečku na východním pobřeží.

Ani letošní ročník nezklamal jak po odborné, tak lidské stránce. Sice se jedná o evropskou skupinu, ale pravidelně se na ni schází odborníci z celého světa, včetně Severní a Jižní Ameriky, Jihoafrické republiky, Japonska či Austrálie a Nového Zélandu. Letos oslavila EMHG 40. výročí svého založení, a navíc se uzavřela velice úspěšná a plodná éra prof. Phila Hopkinse jakožto jejího předsedy. Za poslední desetiletí ušla věda o maligní hypertermii (MH) veliký kus cesty, díky rozvoji molekulární biologie a genetiky se mnohonásobně zvýšil objem vědomostí. EMHG se snaží držet krok s rozvojem, a tak pravidelně aktualizuje svá doporučení. Na zasedání Board of directors jsme měli možnost připomínkovat hned několik nových doporučených postupů, včetně aktualizovaných guidelines pro léčbu MH krize nebo rozsáhlé guidelines věnující se managmentu MH a myopatických pacientů, na kterých expertní skupina usilovně pracuje již tři roky.

Setkání začalo několika pracovními skupinami, ve kterých se diskutovalo o dalším směrování EMHG, a hlavně o tom, jak více zaangažovat do problematiky mladé kolegy. Odborná stránka přednášek se věnovala majoritně pokroku v diagnostice na genetickém a biochemickém poli. Hledají se alternativy k invazivnímu in vitro kontrakčnímu testu (IVCT), rozbíhá se mezinárodní projekt tzv. chemické mikrobiopsie, která má za cíl detekovat možné biomarkery poukazující na MH. Mnohé skupiny prezentovaly strukturovaná data ze svých center, ze kterých vyplývá, že pořád existuje veliká skupina MH pacientů, u kterých nepoznáme nebo nedokážeme vysvětlit podklad toho onemocnění. Za náš brněnský MH tým a Akademické centrum pro maligní hypertermii Masarykovy univerzity (ACMH MU) prezentovala MUDr. Martina Klincová přednášku „Caffeine-induced jaw spasm as a controversial risk factor for MH? Internal audit.“ Tento rizikový faktor totiž není standardně uznáván mimo naše území, ale z prezentovaných dat a následné velice plodné diskuse vyplynulo, že jakýsi patofyziologický poklad zvýšené klinické reakce MH vnímavých svalových buněk na kofein pravděpodobně nelze zcela ignorovat.

Přednáška doktorky Klincové byla navíc oceněna a již podruhé jsme získali ocenění Best clinical presentation kongresu.

Krom přednášek je právě diskuse a výměna zkušeností nedocenitelná. Networking probíhal v nádherných prostorech v historickém centru i moderním architektonickém komplexu. Osobně potkat a povídat si s osobnostmi oboru, jejichž publikace pravidelně vycházejí v nejlépe hodnocených časopisech, je opravdu motivační. O našem zaangažování v problematice svědčí i fakt, že dr. Martina Klincová byla zvolena jakožto Young members representative do EMHG Executive Committee a navíc příští rok, 15. - 17. 5. 2024, organizujeme 42nd Annual Meeting of the EMHG poprvé v Brně. Srdečně všechny zveme!


11. 6. 2023 ... sejdeme se na AKUTNĚ.CZ
EHMG
maligní hypertermie
Zpět