Reportáž z 22. Kongresu Slovenské společnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny

Ve dnech 11.- 13. 5. 2023 jsme se s MUDr. Martinou Klincovou na pozvání předsedy SSAIM doc. Záhorce zúčastnily 29. Kongresu SSAIM s mezinárodní účastí v krásném prostředí Nízkých Tater.

V rámci odborného programu slovenští kolegové naplánovali samostatný blok věnovaný maligní hypertermii - tématu, kterým se v České republice (v dosud jediné zemi dřívějšího tzv. východního bloku) intenzívně zabýváme již přes 20 let. Přednesly jsme ve dvou vyzvaných přednáškách, jak se problematika MH během minulých let výrazně proměnila, jak se v současné době dotýká každodenní anesteziologické praxe. Podělily jsme se o zkušenosti s prováděním MH diagnostiky, poradenstvím a klinickou prací s MH pozitivními rodinami v našem mezinárodně akreditovaném ACMH. Nabídly jsme maximální součinnost a pomoc při diagnostice slovenských pacientů včetně společného využití česko – slovenského mezinárodního registru MH pacientů. Na naše prezentace navázala MUDr. Slávka Hanuljaková (1. KAIM LFUK a UNB, Nemocnica Bratislava-Ružinov), která se z pověření SSAIM stala národní koordinátorkou MH na Slovensku. Představila svůj tým, již provedená opatření pro systematizaci péče o slovenské MH pacienty a zejména svoje plány do budoucna po záštitou a ve spolupráci s ACMH. Nezastírala aktuální, ne zcela optimální situaci v MH problematice na Slovensku – např. Dantrolen je dostupný pouze ve dvou z deseti bratislavských nemocnic, a to ještě v nedostatečném množství. Diagnostika MH na Slovensku zatím neexistuje. Celý blok se těšil velké pozornosti slovenských anesteziologů, zaznamenali jsme řadu kladných ohlasů jak přímo v auditoriu, tak následně v kuloárech. I mnozí skeptici a pochybovači (MH skoro neexistuje a navíc je běžně dostupná TIVA, tak proč se tím zabývat ...) sami přiznali, že na základě našich sdělení začali pohlížet na problematiku MH zcela jinak. Nutno říci, že odborné vystoupení bylo pouze menší, i když samozřejmě stěžejní a nejvíce viditelnou částí dosavadních společných aktivit a společného času, který jsme se slovenskými kolegy nad MH strávili. Jak Slávka Hanuljaková, tak její dva mladí spolupracovníci (MUDr. Iveta Gašparová, Ph.D. a MUDr. Adam Žilík, oba ze stejného pracoviště), jevili i mimo oficiální program maximální nadšení pro MH problematiku, lačně vstřebávali naše rady a zkušenosti.

Od prvního setkání na půdě SSAIM a vzniku společné česko – slovenské pracovní skupiny uplynuly pouhé dva měsíce a my byly upřímně překvapeny a potěšeny, jak velký kus cesty již Slávka v oblasti MH na Slovensku ušla. A co víc, všichni tři slovenští kolegové jsou nejen zapálenými stoupenci MH problematiky, ale i milými a otevřenými lidmi, takže naše plodné kongresové pracovní schůzky vždy pozvolna přešly do přátelského posezení… Nakonec jsme zkonzultovali již několik prvních (i v průběhu kongresu) hlášených slovenských MH rizikových pacientů. Odjely jsme s pocitem, že pod vrcholem Chopku jsme udělaly kus dobré práce, ze které budou profitovat nejen slovenští anesteziologové, ale zejména slovenská pacientská veřejnost. A navíc získaly nové přátele. Všechny zájemce o MH z řad českých a slovenských odborníků jsme pozvaly a zveme na setkání MH
expertů z celého světa, 42 nd Annual Meeting of the EMHG, který se bude historicky poprvé konat v Brně 15. - 17. 5. 2024. Věřím, že budeme moci hrdě referovat o rozšíření portfolia slovanských MH rodin a vzniku nového MH centra v další evropské zemi.

Největší slovenský anesteziologický kongres byl velice vydařený jak po organizační, tak po odborné stránce. Pozváno bylo nemálo řečníku z České republiky. Veškerá diskuze v přednáškových blocích byla plodná a cílila na maximální výměnu praktických zkušeností z různých pracovišť. Osobně oceňuji především praktické ponětí bloku zajištění invazivních vstupů. Dále blok porodnické anestezie, kde prof. Štourač shrnul unikátní data z OBAMA-COV studie a následná diskuze byla zaměřena především na bezpečné poskytování epidurální porodnické analgezie. V bloku zaměřeném na ECMO bylo velice přínosné především sdílení různých organizačných protokolů. Nutno říct, že slovenská medicína sa výrazně posouvá vpřed.

 


11. 6. 2023 ... sejdeme se na AKUTNĚ.CZ
SSAIM
reportáž
Zpět