Konference simulační medicíny KOSIMED- Banská Bystrica

Bylo nám ctí být pozvanými hosty do podhůří nízkých Tater, kde se v Banské Bystrici 21.6. uskutečnila konference simulační medicíny KOSIMED s podtitulem „Sposnejme sa“.

Přítomné přivítala tajemnice ministerstva zdravotnictví prof. Monika Jankechová, ředitel Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica. Ing. Gallo a spoluorganizátor akce MUDr. Hanula.V podhůří nízkých Tater, v Banské Bystrici se 21.6. uskutečnila konference simulační medicíny KOSIMED s podtitulem „Sposnejme sa“. Přítomné přivítala tajemnice ministerstva zdravotnictví prof. Monika Jankechová, ředitel Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica. Ing. Gallo a spoluorganizátor akce MUDr. Hanula.

Během 4 bloků byla představena sdělení, která pokrývala jednak témata aktuální situace simulační medicíny na Slovensku, kdy se popstupně představovala simulační centra s pre i postgraduální výukou. V rámci diskuzního panelu s názvem: Implamentace simulační medicíny do postgraduáálního vzdělávání zdravoitnických pracovníků sdíleli experti z oboru své názory na téma standartizace a akretitace, motivace a enthusiasmu ve výuce založené na simulacích. Poslední blok s názvem Basic and Advanced skills zahrnoval sdělení na téma tipy a triky v Debriefingu, nové způsoby výuky v simulační medicíně,jak připravit kvalitní scénař nebo in-situ simulace.

Na závěr jsme přítomné srdečně pozvali na Simulační sympopozium, které se bude konat 5.9. na půdě Simlačního Centra Masarykovy Univerzity (SIMU) a na SESAM 2024, který se uskuteční 19.-21.6. v Praze. 


20. 6. 2023
Zpět