Reportáž z ESPNIC kongresu

V rozpálených Aténách pod ikonickým návrším Likavitos se konal ve dnech 20.-23.6. 2023 mezinárodní kongres Evropské společností dětské a novorozenecké intenzivní péče (ESPNIC).

Organizátoři měli tu čest přivítat téměř tisíc účastníků kongresu z celého světa a nabídnout jim skutečně pestrou paletu špičkového vědeckého a edukativního obsahu s mnoha poutavými tématy pediatrické a neonatální intenzivní péče. Interaktivní náplň kongresového dění byla postavena na několika základních pilířích, jejichž smyslem bylo získat informace, nové zkušenosti a poznatky formou účasti na 86 vědeckých zasedáních, 7 organizovaných workshopech, 15 vzdělávacích sympoziích či pří 10 posterových sekcích zahrnujících víc než 60 prezentací. Předpokládám, že kdokoli z účastníků neměl sebemenší potíž si najít objekt svého zájmu a zaměření k prohloubení svých znalostí a dovedností. Navíc byl odborný program členěný do 42 tematických sekcí s problematikou pediatrické problematiky napříč jejími stěžejními oblastmi jako jsou ventilační strategie, tekutinový management, hemodynamika s jejími možnostmi, neuroprotektivní péče a mnohé další, které představovali často absolutní špičky vědeckého a medicínského prostředí intenzivní péče.

Několik sdělení měla profesorka Kathryn Maitland s tématikou tekutinové strategie u pediatrické sepse či ventilační podpory s konzervativním nebo liberálním přístupem k oxygenoterapii z prostředí medicíny s omezenýmí zdroji. Její vědecká práce, poznatky a závěry dokázaly ovlivnit a přehodnotit přístup ke kriticky nemocným dětským pacientům rovněž ve vyspělém světě a jsou zavzaty do celé řady léčebných doporučení pro pediatrickou sepsi. Další osobností byl Luciano Gattinoni s přehledovou přednáškou týkající se problematiky ARDS a jejího vývoje v čase s přihlédnutím k nedávné pandemii virem Sars- Cov-2. Názorně poukázal na prolínání problematiky dospělé a dětské podstaty tohoto syndromu. Na těchto významných setkáních bývají rovněž představeny recentní očekávané práce. Dr. Mark Peters prezentoval multicentrickou studii Oxy-PICU řešící konzervativní (SpO2 88-92%) či liberální (nad 94%) přístup oxygenoterapii k dětským intenzivním pacientům. Důvod provedení práce je skutečnost, že více než 70% pacientů v dětské intenzivní péči dostává nadbytek kyslíku než skutečně potřebují. Na 15 PICU ve Velké Británii bylo zařazeno více než 2000 pacientů, primární cíl (mortalita) i sekundární cíle ukazují prospěšnost konzervativního přístupu k oxygenoterapii kriticky nemocných dětí byť s malými rozdíly. Toto je pouze zlomek prezentovaných informací, každý účastník se mohl rozhodnout a vybrat si formu a obsah sdělení dle svého zvážení.
Díky plzeňskému a brněnskému pracovišti byla na Kongresu ESPNIC 2023 zanechána rovněž česká stopa s problematikou pediatrické intenzivní péče.


23. 6. 2023 ... sejdeme se na AKUTNĚ.CZ
ESPNIC
reportáž
Zpět