Reportáž z Medgames 2023

Ve dnech 13.10. - 14.10. 2023 se ve slovenském Martině uskutečnil osmý ročník soutěže studentů 5. a 6. ročníku všeobecného lékařství Medgames.

Díky podpoře NF portálu AKUTNĚ.CZ se na Slovensko vydal změřit síly i tým z Masarykovy univerzity ve složení Jiří Holek, Daniel Diabelko a Lukáš Hajdúch.
První den se nesl v duchu výukových workshopů, kde se studenti mohli seznámit se simulátory, nástroji a jednotlivými dovednostmi které by mohli v soutěžích potřebovat. Ve večerních hodinách pak byl první soutěžní den zakončen první simulací, a to hromadným postižením osob. Svou roli při záchraně a dekontaminaci zasažených osob si osvěžily i jednotky hasičského sboru a Ozbrojených sil Slovenské republiky, letošním tématem totiž byl únik neznámé chemické látky. Úkolem studentů pak byl management červeného pacienta po primární triáži a dekontaminaci.

Druhý den čekalo na soutěžící týmy šestnáct úkolů, které testovali schopnosti a znalosti studentů napříč medicínskými obory. Některé modelové situace studenti řešili v týmu, u jiných bylo zapotřebí pracovat více samostatně a zastat různé role. Například na operačním sále jeden člen týmu řešil komplikace při anestezii, druhý se ujal role chirurga a předváděl svou zručnost při laparoskopických zákrocích nebo nakládání opichové ligatury a třetí pak v roli kardiologa interpretoval různé nálezy na EKG. Velkou výzvou pro všechny soutěžící pak byla simulace rozhovoru s pozůstalými o dárcovském programu, která otestovala komunikační dovednosti budoucích lékařů i při takto emočně vypjatých situacích. Po skončení soutěže a debriefingu jednotlivých úkolů, následovalo oficiální zakončení s vyhlášením třech nejlepších týmů z dvaceti soutěžících.

Brněnský tým, podpořen portálem AKUTNĚ.CZ, se sice mezi třemi nejlepšími v této silné konkurenci neumístil, ale odnesl si speciální ocenění poroty, a hlavně spoustu nových zkušeností a zážitků. Ještě jednou děkujeme Nadačnímu fondu portálu AKUTNĚ.CZ za podporu, bez které bychom se podobných akcí účastnit nemohli a děkujeme i organizátorům z Jesseniovy lékařské fakulty v Martině za přípravu této skvělé a do praxe velmi přínosné soutěže.


22. 10. 2023 ... sejdeme se na AKUTNĚ.CZ
reportáž
Medgames
Zpět