Vyhlášení výsledků Algoritmus 2023

První letošní schůzka spolupracovníků portálu AKUTNĚ.CZ se uskutečnila již 3. 1. 2024. Již tradičně se v prostorách Simulačního centra Masarykovy univerzity sešlo nemálo příznivců akutní medicíny.  

Nedílnou součástí každé schůzky tvůrců je krátké ohlédnutí za dosavadní prací portálu. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Zazněly úspěchy reportérů, kteří navšívili například kongres AORA 2023 a připravili pro zájemce poutavou reportáž přímo z centra dění. Dále tvůrci portálu krátce shrnuli stav tvorby nových algoritmů. 

Stalo se již milou tradicí, že právě na první schůzce nového roku bývá vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší algoritmus. Tyto multimediální bilingvální výukové pomůcky patří již neodmyslitelně k pregraduální výuce na lékařských fakultách napříč celou Českou republikou. Je třeba si uvědomit, že se jedná o téměř roční práci tvůrčích týmů, složených z motivovaných studentů a zkušených školitelů – lékařů. Algoritmy, vlajková loď portálu AKUTNĚ.CZ slouží jako výuková pomůcka nejen studentům, ale například v předatestační přípravě lékařů oboru AIM.

Zde jsou výsledky hlasování, které probíhalo od 6. 11. – 31. 12. 2023. Snad to nebude znít jako klišé, ale letos bylo hlasování opět velmi těsné. Rok od roku je práce tvůrčích týmu preciznější a propracovanější. 

Bronzovou příčku obsadili Danile Diaebelko a Jiří Holek, kteří pod vedením zkušených lékařů KARIM Jana Hudce a Deany Slovjakové zabodovali s algoritmem Anestezie u operace skoliózy. Stříbrnou příčku obsadil algoritmus CMP u dítěte. Toto poutavé téma výborně zpracovali studenti Vanda Benetinová a Jakub Vanko, kterým pomáhaly opory KDAR, lékařky Eva Klabusayová a Tereza Bönischová. No a zlatou medaili si odnesly Barbora Horniaková a Sylwia Pycz, které s pomocí lékařů Vladislava Nezvala a Kateřiny Popkové stvořili algoritmus Syndrom týraného dítěte. 

Krom tvorby nových virtuálních pacientů prochází revizí i starší algoritmy, protože občas dojde i ke změnám doporučených postupů. Díky revizím si můžete být jistí, že na portálu AKUTNĚ.CZ naleznete vždy informace up to date. Za nejlepší revizi byla za rok 2023 vyhlášen algoritmus Resuscitace novorozence. Dlužno dodat, že zcela opravněně, protože Tereza Jenčová pod zkušeným dohledem lékařů Petra Štourače a Jany Djakow algoritmu zgruntu přepracovala. 

Všem oceněným moc gratulujeme a krom věčné slávy a dobrého pocitu, čeká prvních šest nejlepších tvůrčích týmů i vynikající gastronomický zážitek v nekterém z brněnských výhlášených restauračních zařízení. 

Za portál AKUTNĚ.CZ přeji úspěšný rok 2024 plný zdraví, spokojenosti a štěstí. A slibuji, že se můžete těšit na nové virtuální pacienty a na nespočet reportáží, které vám přináší náš početný reportážní tým. 

Celou početnou sbírku virtuálních pacientů naleznete zde. 

 

 

 


13. 1. 2024
Zpět