Reportáž z konference Medidays 2024

V pátek 19.1. 2024 se po minuloročním úspěchu konal již 2. ročník konference MediDays. V prostorách Vienna House Andels Prague Hotel si pořadatelé připravili řadu seminářů, workshopů a panelových diskuzí, které se zaměřily na klíčová témata spojená s prvními kroky v lékařské praxi, kompetencemi mladých lékařů, možnostmi stáží v zahraničí a aktuálními otázkami týkajícími se pracovního prostředí a efektivity ve zdravotnictví. A náš reportážní tým byl u toho!

První blok konference byl věnován studentům a absolventům lékařských fakult, kteří právě končí svou vysokoškolskou kariéru. Seminář „Po medicíně – první (k)roky v praxi“ byl pod vedením MUDr. Alberta Štěrby zaměřen na přechod ze studentského života do pracovního prostředí. Diskutovalo se o kritériích při výběru specializačního oboru, jakými vlastnostmi by měl disponovat férový zaměstnavatel a sdělil přítomným posluchačům rady a tipy, jak se lépe připravit na pracovní pohovor. Nezapomněl i na vysvětlení důležitých pojmů, jakými jsou rezidenční místa nebo jaký je rozdíl mezi platem a mzdou. Účastníci dostali cenné rady týkající se znalosti práv a povinností začínajícího lékaře, ale také klíčových věcí, na které si dát pozor při nástupu do zaměstnání. Následoval workshop „Po medicíně – kompetence absolventů a neatestovaných lékařů“, který vedli MUDr. Martin Kočí a JUDr. Aneta Pelcman Stieranková. Účastníci získali vhled do rozdílů v kompetencích lékařů čerstvě po škole a absolventů základního lékařského kmene. Workshop poskytl praktické rady pro prevenci problémů v praxi a věnoval se i řešení specifické situace, kdy je po lékaři vyžadován samostatný výkon činností mimo jeho předepsané kompetence.
Naše další kroky směřovaly do sekce pro mladé lékaře, kde nás zaujal workshop na téma, které je jedním ze základních aspektů lékařské praxe – systém veřejného zdravotního pojištění. Dozvěděli jsme se, jaký význam mají pojišťovny nebo jaká práva a povinnosti vyplývají z postavení pojištěnce i lékaře. Pro lékaře byl připraven i workshop o tom, jak si založit či koupit vlastní ambulanci a jak ji následně financovat. Následně jsme se vydali do hlavního sálu na panelovou diskuzi na téma, které posledních pár měsíců výrazně hýbe lékařským prostředím – a bylo to znát na hojné účasti. Diskuzi
“Platy a přesčasy ve zdravotnictví – kudy dál?” moderoval MUDr. Albert Štěrba. Debatovalo se o erudici a míře zodpovědnosti zdravotníků v souvislosti s jejich hodinovou sazbou a rozsahem přesčasových hodin. Společně diskutovalo až 5 panelistů, jedním z nich měl byt i ministr zdravotnictví, který však z důvodu pracovních povinností nedorazil. Padaly různé návrhy na zlepšení přesčasové situace, zároveň každý z diskutujících měl možnost
zhodnotit výsledek akce “Nebuď mýval”. Nezapomněli jsme ani na možnost zúčastnit se praktického ultrazvukového workshopu, který probíhal v půlhodinových intervalech. Nácvik probíhal na třech stanovištích, přičemž na dvou z nich jsme vyšetřovali břicho, na tom druhém zas hrudník a krk, a to vše pod dohledem zkušených a ochotných lékařů. Pro zájemce byly nachystány i specifické simulace, které zajišťovala Sekce simulační medicíny KARIM 2. LF UK a FN Motol. Nechyběla ani virtuální realita, ve které jsme si ukázali průběh resuscitace nebo jsme si mohli vyzkoušet sdělování
závažné diagnózy. Po celou dobu konference probíhal i veletrh práce, kde vystavovatele nemocnic ze všech koutů republiky nabízeli pracovní místa. Pro studenty se prezentoval spolek IFMSA a Emoter, nabízející zahraniční stáže, pro tu lékařskou část zúčastněných zase Lékaři bez hranic. Nechyběl ani spolek dobrovolníků Medici na Ulici, kteří poskytují zdravotnickou péči lidem bez domova.
Všem organizátorům moc děkujeme za vydařenou akci a již teď se těšíme na další ročník.

 


8. 2. 2024 ... sejdeme se na AKUTNĚ.CZ
reportáž
Medidays
Zpět