Reportáž z 43. Kongresu ISICEM Brusel, Belgie

Ve dnech 19. – 22. března 2024 se v Bruselu konal již 43. ročník mezinárodního kongresu ISICEM (International Symposium of Intensive Care and Emergency Medicine). V hlavním městě Evropské unie se sešlo přes šest tisíc zdravotníků z více než 40 zemí celého světa s cílem vyslechnout přednášky na aktuální témata intenzivní medicíny a přidružených odvětví. Tým AKUTNĚ.CZ byl samozřejmě u toho!

Úvodní přednášky a zahájení kongresu se ujal Fabio Taccone. Zakladatel a „otec“ kongresu Jean-Louis Vincent tentokrát již jen účastně a spokojeně přihlížel. Následovala přednáška Umělá inteligence (AI – Artificial Intelligence) v intenzivní medicíně. Problematika AI byla v posledním roce jedním z nejdiskutovanějších celospolečenských témat a bylo jen otázkou času, kdy se její význam promítne do medicínských odvětví. Témata týkající se AI rezonovala napříč celým letošním kongresem. Další poutavá a emotivní přednáška Let us make a green ICU vedla k zamyšlení nad množstvím recyklovatelného odpadu produkovaného intenzivní péčí. Udržitelnost je dalším nezpochybnitelným celospolečenským tématem. Autorka prezentace Nicole Hunfeld nastínila možnosti reorganizace odpadového hospodářství s důrazem na to, že nejdůležitější je nějak začít. Skončením úvodního bloku přednášek se kongres rozběhl v celém svém rozsahu. V sedmi hlavních sálech a čtyřech „demo boxech“ jsme měli možnost vyslechnout formou výhradně vyzvaných přednášek závěry recentních studií, názory nebo doporučení předních evropských i světových představitelů intenzivní a urgentní
medicíny. Zajímavým formátem byly zmíněné „demo boxy“. Komornější prostředí i pobídky přednášejících vedly k četným dotazům z publika a diskuzím nad všedními tématy z prostředí intenzivní medicíny. Jiným oblíbeným formátem byly pro-con diskuze postavené na (někdy vášnivé) obhajobě a oponentuře určité metody, postupu nebo léčiva. Nechyběla ani posterová sekce zahrnující 15 kategorií. Čtyři vítězné postery se zabývaly problematikou sidestream-dark field videomikroskopie plicního parenchymu u prasat, vlivu mechanické energie na mortalitu kriticky nemocných pacientů, organizace předávání/hlášení pacientů na ICU a sledování jednoletého funkčního zotavení po prodělaném těžkém COVID-19.

Součástí každého kongresu je i společenská část následována po odborném programu. Možnost potkat se neformálně se zahraničními i tuzemskými kolegy v malebném prostředí centra Bruselu nebyla o nic méně inspirativní a motivační. Poslední den kongresu se organizátoři rozloučili krátkým shrnutím na sociálních sítích a následovalo očekávané pozvání na 44. ročník ISICEM 18. – 21. března 2025.
Tým AKUTNĚ.CZ bude jistě opět u toho!


26. 3. 2024 ... sejdeme se na AKUTNĚ.CZ
reportáž
ISICEM
Zpět