International Trauma School of Ljubljana

Početná výprava studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (celkem 9) se 16.5. vydala do malebné slovinské Lublaně na čtyřdenní akci International Trauma School of Ljubjana pořádanou slovinskou pobočkou IFMSA. NF AKUTNĚ.CZ finančně podpořil pro tento výjezd 4 studenty LF MUNI. 

První den se nesl v duchu úvodních přednášek v prostorách lublaňské lékařské fakulty na témata jako ALS nebo triage pacietů u masivní dopravní nehody. Po přednáškách následovala bohatá večeře a první společný večerní program v místní pivnici, kde jsme měli možnost seznámit se s budoucími členy našich týmů. S těmi jsme posléze trávili nadcházející dny, účastníci pocházeli z celé Evropy od Srbska po Švédsko či Nizozemí. Další dva dny měli za úkol nás teoreticky i prakticky připravit na poslední den plný simulací a akce. Program byl velmi nabitý a v plánu nezbývala prakticky ani jedna nevyužitá minuta. Polovina účastníků strávila druhý den tzv. Search and Rescue Day na centrální hasičské stanici hlavního města a druhá polovina ho strávila na fakultě s tématem Resuscitation day. Poté se skupiny vyměnily, a tím pádem si každý mohl dostatečně ujasnit znalosti a osvojit dovednosti potřebné pro závěr této květnové školy.

Search and Rescue day nabídl workshopy s vojáky, a to např. zástavu masivního krvácení nebo přístup ITLS (International Trauma Life Support) pro zraněné ve válečné zóně. Záchranáři nám na hasičské stanici připravili stanoviště s dopravní nehodou, kde jsme si mohli vyzkoušet vyproštění pacienta z osobního auta s úrazem krční páteře. Dále i slovinská horská služba přijela s krátkými demonstracemi možností přepravy pacientů v náročném terénu, kterých jsme byli sami součástí, takže ten, kdo se doposud bál výšek, se již nebojí! Den resuscitace na fakultě započal přednáškami na ALS, typické srdeční rytmy v urgentní medicíně nebo přednáškou na 4H4T. Nedílnou součástí tohoto dne byly odpolední workshopy a simulace na teamový přístup k pacientovi na urgentním příjmu nebo zaměřené na dovednosti s defibrilátorem a ALS či intubací. Poslední den bylo ještě dopoledne k dispozici několik workshopů a to např. na eFAST vyšetření nebo posuzování RTG snímků. Po vydatném obědě jsme neměli ani pomalu čas vytrávit a program se chýlil do velkého finále, jehož obsah nám byl utajován až do poslední chvíle. Organizátoři vytvořili v centru Lublaně celkem 8 simulovaných stanovišť od nácviku zástavy masivního krvácení u třech osob, přes dopravní nehodu, ALS u člověka zasaženého bleskem nebo simulaci pacienta s tamponádou na urgentním přijmu. Nejvíce působivé však bez pochyby bylo stanoviště zajištění vážně zraněných na bojišti, situované přímo na hlavním náměstí, za účasti vojenských jednotek a náležitého vybavení. Každý tým na konci dostal za úspěšné splnění stanoviště příslušný počet bodů od porotců. Tým Veroniky Krátké se umístil hned na prvním místě a tak jako všechny týmy mající alespoň jednoho studenta z LF MUNI zanechal na porotcích velmi dobrý dojem.

Celá ITSL v nás zanechala spoustu zážitků a velmi pozitivní dojem a také nás utvrdila, že výuka na LF MUNI v prostorech nového SIMU je základem připravenosti studentů na podobných akcích a studenti procházející výukou excelují i v porovnáním s ostatními fakultami z Evropy.

Moc děkujeme celému organizačnímu týmu za tuto akci a štědrou podporu nadačního fondu portálu AKUTNĚ.CZ.

NF AKUTNĚ.CZ finančně podpořil pro tento výjezd 4 studenty LF MUNI – Veroniku Krátkou, Jana Nemčoka, Martina Bartoše a Marka Dočekala. 


29. 5. 2024
Zpět