Rallye Rejvíz 2024

V 27. ročníku súťaže Rallye Rejvíz 2024 na nás čakalo 10 úloh. Oproti minulému ročníku sa úlohy zdali menej záludné, no ich obtiažnosť a komplexnosť zostali vysoké. Tento ročník priniesol niekoľko noviniek, napríklad súťaž MUC. RR bola rozdelená na dve etapy: jednu popoludňajšiu/večernú a druhú doobednú. Veľkou novinkou bolo zavedenie mobilnej aplikácie, prostredníctvom ktorej sme dostávali výzvy, na ktoré sme museli reagovať.

Súťaž začala úvodným slovom, po ktorom nasledovali workshopy zamerané na triage, stabilizáciu pacienta vrátane aplikácie trakčnej dlahy, zaisteni intraoseálneho vstupu a prácu dispečera KOS. Pre nás bola väčšina workshopov opakovaním z minulého roka, no stále sa našli veci, ktoré sa dali zlepšiť. Tento ročník sme sa stretli s niekoľkými aktuálnymi situáciami, ktoré sa nedávno odohrali, ako napríklad zásah bleskom, hromadné postihnutie osôb pri maratóne alebo otrava HHC a kratomom. V nasledujúcich odstavcoch by som rád predstavil najzaujímavejšie stanoviská. Začnem tým, ktoré nás najviac zaskočilo – „Maratón“. Išlo o hromadné postihnutie osôb účastniacich sa na maratóne. Výzva znela: kolapsový stav, bezvedomie. Prekvapenie nastalo po príchode na miesto, keď sme zistili, že sa jedná o 15 pacientov. Diagnózy boli rozmanité – od SVT, CMP, anafylaktickej reakcie, až po pacientov, ktorým nič nebolo. Každého pacienta bolo potrebné podrobiť primárnej triage, zaliečiť diagnózu a následne stanoviť prioritu odsunu. K tomu všetkému samozrejme nechýbala komunikácia cez vysielačku a vypisovanie TIK kariet.

Úloha „Boogie“ bola zásah blesku. V tejto úlohe bola na prvom mieste bezpečnosť – nevstupovať na miesto udalosti alebo presúvať pacienta do vozidla. Na mieste sa nachádzala žena so zachovaným obehom, ale bez dychovej aktivity. Ďalej tam boli dve osoby v značnom psychickom šoku a neskôr sme našli dve ďalšie osoby s nezlučiteľnými zraneniami. Pacientku sme ventilovali ambuvakom s podozrením na zásah krokovým napätím a následnou obrnou dýchacieho centra. Počas plnenia úlohy došlo k zmene rytmu na monomorfnú komorovú tachykardiu, ktorá bola však stabilná. Dôraz sa kládol na dôkladné vyšetrenie vitálnych funkcií pri zmene rytmu. Tento ročník nechýbala ani resuscitácia s reálnym vybavením a riedením liekov.

Na úlohu „Lustr“ sme prichádzali v presvedčení, že pôjde o prehliadku tela pri pokuse o samovraždu obesením u 15-ročného chlapca. Po výbehu na štvrté poschodie s plnou výbavou sme našli matku, ktorá podopierala chrčiaceho syna. Veľmi rýchlo sa nám podarilo lano prerezať a začali sme resuscitáciu podľa PALS guidelines. Komunikácia a upokojovanie matky pri množstve potrebných úkonov nebola vôbec jednoduchá a určite by sme na nej mohli veľa zlepšiť. Tento rok nás neminuli ani prehospital trauma life support guidelines. Pri úlohe „Francis“ sme riešili pád z elektro kolobežky so suspektným poranením mozgu. Úloha sa zameriavala na technické zručnosti: pretočenie pacienta, MILS, nasadenie trakčnej dlahy, krčného límca a následnú finálnu fixáciu. Na mieste zásahu sa nachádzali železniční hasiči, s ktorými sme riešili bezpečnosť a následne sme ich využívali na pomoc pri stabilizácii pacienta.

Ako poslednú úlohu som vybral „Highlander“. Táto úloha bola orientovaná na zásah v neprístupnom teréne, kde sme museli využiť odvoz na štvorkolke. Hlavným princípom bolo rozdelenie teamleadera od zvyšku tímu a následné otestovanie práce bez neho. Ja ako teamleader som sa dostal za pacientom v nedostupnom teréne. Pacient bol astmatik, ktorý nevedel nájsť svoj inhalátor a zavolal si pomoc. Po odobratí anamnézy som zistil, že pacient svoju medikáciu už našiel, vyšetrenie taktiež nepreukázalo žiadnu patológiu. Zvyšok tímu zatiaľ riešil prasknutie a možnú disekciu abdominálnej aneuryzmy aorty. S postupným rozvojom hemoragického šoku museli pristúpiť k zavedeniu IO vstupu a následnej stabilizácii vitálnych funkcií pred príletom helikoptéry.

Tento ročník sa podarilo excelentné umiestnenie našim štyrom tímom z Brna:

1. miesto si odniesol tím Dávid Bublavý, Jakub Hruba a Ondřej Brýdl.
2. miesto získali Barbora Zubíková, Lucia Marethová a Soňa Molčanová,
5. miesto obsadili Daniel Diabelko, Jirka Holek a Lukáš Hajdúch.
8. miesto Barbora Horniaková, Matúš Surovčák a Veronika Krátká.

Aj tento ročník nám priniesol nové skúsenosti a poukázal na zručnosti, v ktorých sa môžeme stále zdokonaľovať. Je pre nás ďalšou inšpiráciou zúčastniť sa aj budúci rok. Chceli by sme sa poďakovať podpore od portálu AKUTNĚ.CZ, Nadačnému fondu AKUTNĚ.CZ a Simulačnému centru Masarykovej univerzity, bez ktorých by naša účasť a umiestnenia neboli možné.

 


17. 6. 2024 ... sejdeme se na AKUTNĚ.CZ
Rallye Rejvíz
soutěž
reportáž
Zpět