XIX. Hoderův den

Zástupci portálu akutně.cz nechyběli na již tradičním celostátním sympoziu s názvem Hoderův den, pořádaným pod záštitou ČSARIM a ČAS v termínu 11. 11. 2010 v Praze. Na programu byly dvě sekce lékařská a sesterská, které probíhaly paralelně. Sesterská byla věnovaná tématu „Léčba a hojení ran v rámci intenzívní péče“ a lékařská našemu každoděnnímu „Zajištění dýchacích cest v anestézii a intenzivní péči“

V prvním bloku –Supraglotické pomůcky k zajištení dýchacích cest zazněly přednášky: Aspirace žaludečního obsahu při použití laryngeální masky - kde ve studii doktorky Krýslové z KN Mladá Boleslav, poukázali na poměr výskytu aspirací mezi jednotlivými typy LM (celkem 33, 29LM classic!, 2 ProSeal, 1 iLMA, 1 C-Trach), riziko aspirace bylo největší u mělké anestézie, dále měla vliv akutní operativa, choroba GIT a operace v GIT oblasti. Následovalo zajímavé téma – Flexibilní laryngeální maska pro výkony v ústní dutině v podaní doktorky Krškové z FN Bulovka. V rozsáhlém souboru (Tonzilektomie 400, Adenotomie 686...celkem 3357 pacientů) jsme byli seznámeni s výborními výsledky ( jenom 0,5% komplikací – z toho najčastěji 6x chybně naložený rozvěrač, 5x laryngospazmus). Ze zjevných výhod LM zaznělo: možnost použití u dětí, rychleší indukce i vyvedení z anestézie, ↓ výskyt laryngospazmu, bez nutnosti relaxace, šetrnější.

Druhý blok – Potřebujeme nové supraglotické pomůcky? tvořily dvě přednášky, které byly koncipovány jako konfrontace dvou témat a dvou řečníků. Hlasovalo na začátku a na konci bloku a následně se vyhodnotil přesvědčivější řečník. V první části Dr.Miller z Guy´s Hospital z Londýna s tématem „All in one“ supraglottic airway – is it desirable and achievable? upozornil na výskyt komplikací při intubaci v poměru k LM (výskyt kašle 7x, bolest v krku 3x, laryngospasmus 3x), dále uvedl, že poměr použití LM vůči intubaci v UK vyznívá dlhodobě pro LM a v budoucnosti se očekáva vývin nových LM s možností ↑Peak tlaků (3.rd generation sealing – Baska mask). V druhé přednášce jednoho z nejznámějších propagátorů použití LM v České Republice, Dr.Pelikána z FN USA z Brna – There is no real rival for Archie Brain´s LMA family jsme si vyslechli něco k historii a vzniku LM.
Po krátké přestávce nasledoval blok Laryngeální maska pro laparoskopické výkony v gynekologii.V části PRO od Dr.Berana vyšlo v studii ,že správně zavedená LM je technicky ekvivalentní intubaci, při rychlejším zavedení a s menším výskytem KVS nežádoucích účinků.Kontraidikacemi jsou: chybějíci zkušenost, nělačný pacient, BMI›60 , GERD. V druhé části PROTI Dr.Bláha upozornil na rizika při laparoskopii – Trendelenburova poloha, kapnoperitoneum, ↑riziko aspirace a nedostatečné ventilace hlavně u pacientů ASA II a více. Dr.Zvoníčková z FN USA v Brně v tématu – Laryngeální maska ProSeal pro laparoskopické chlolecystektomie přednesla výsledky souboru 97 pacientů, s nulovým výskytem aspirace, hypoventilace, nebo nutnosti konverzi k intubaci (regurgitace se vyskytla 3x avšak ventrální strana LM zůstala čistá!)
Dostávame se k bloku jehož tématem byla noční můra každýho anestesiologa – Obtížna intubace – v úvodu zazněla přednáška – Role supraglotických pomůcek při obtížnem zajištení dýchacích cest od Doc.Michálka , zazněla některá fakta která stojí za to uvést – výskyt obtížne intubace 1:2000, u sectio caesarea 1:250, can´t intubate can´t ventilate 1:5000, je třeba si pamatovat možnost použití iLMA (možná následná intubace naslepo) a iGel(následná intubace naslepo je nevhodná, možnost použítí fibroskopu). Blok Musí každý anesteziolog/specialista ovládat fibrooptickou intubaci? byl též rozdělen na PRO (Dr.Pavel Herda Karim VFN, Praha) a PROTI – Videolaryngoskopy (Dr.Kotulák KAR IKEM, Praha) a vyzněl již při hlasování před přednáškami pro.

Po výborném oběde zazněla témata Dýchací cesty na JIP (obtížna intubace 20%!, failed airway +/- 1%), zajímavé přednášky v bloku Koniopunkce nebo koniotomie?Koniopunkce (Dr.Otáhal – nevýhodnější se jeví použití kitu Minitrach II s tuhou bužii) a Koniotomie (Doc.Michálek – bužií asistovaná koniotomie: 1.skalpel 2.bužie 3. Intubační kanyla č.6 zavedena kroutivým pohybem), dále přednáška Katastrofy v souvislosti se zajištením dýchacích cest na JIP (Dr.Bartákova) a v závěru teoretické části Algoritmy pro zajištení dýchacích cest – review (Doc.Málek).

Nasledoval workshop – Praktické dovednosti v zajištení dýchacích cest 6 workstations – 1.Fibrooptická intubace, nosem, ústy, Berman airway 2.Použití supraglotických pomůcek – intubace skrz ILMA, Aura-i-LM, I-gel 3.Koniopunkce, koniotomie4.Nové a staré supraglotické pomůcky 5.Videolaryngoskopy 6.Použití McCoy laryngoskopu, bougie, Aintree a Frova katétry. Workshop byl perfektní, ostatně jako celé sympozium.Vyslechli jsme si řadu cenných informací, získali nové poznatky, mohli si prakticky vyzkoušet různé možnosti zajištení dýchacích cest. Akutně.cz určitě nebude chybět ani v příštím roce.
 

XIX. Hoderův den - Sborník abstrakt (Pavel Michálek, Martin Stříteský)

Algoritmy obtížné intubace

(vytvořeno: 3.12.2010, poslední úpravy: 30.9.2017)
Málek Jiří Praha

Aspirace žaludečního obsahu při použití laryngeální masky (LMA)

(vytvořeno: 3.12.2010, poslední úpravy: 30.9.2017)
Krýslová Markéta Mladá Boleslav

Musí každý anesteziolog-specialista ovládat fibrooptickou intubaci?

(vytvořeno: 3.12.2010, poslední úpravy: 30.9.2017)
Herda Pavel Praha

Laryngeální maska pro laparoskopické výkony v gynekologii

(vytvořeno: 3.12.2010, poslední úpravy: 30.9.2017)
Beran Tomáš Praha
Kršková Mariana, Beran Tomáš Praha

Laryngeální maska ProSeal pro laparoskopické cholecystektomie

(vytvořeno: 3.12.2010, poslední úpravy: 30.9.2017)
Zvoníčková Dagmar Brno

Overview of Supraglottic Airwayss

(vytvořeno: 3.12.2010, poslední úpravy: 30.9.2017)
Miller Donald London, Spojené království

Videolaryngoskopie - nutná dovednost každého anesteziologa

(vytvořeno: 3.12.2010, poslední úpravy: 30.9.2017)
Kotulák Tomáš Praha

Koniopunkce

(vytvořeno: 30.12.2010, poslední úpravy: 30.9.2017)
Otáhal Michal Praha

Koniotomie

(vytvořeno: 30.12.2010, poslední úpravy: 30.9.2017)
Michálek Pavel Praha

Laryngeální maska pro laparoskopické výkony v gynekologii - proti

(vytvořeno: 30.12.2010, poslední úpravy: 30.9.2017)
Bláha Jan Praha

Role supraglotických pomůcek při obtížném zajištění dýchacích cest

(vytvořeno: 30.12.2010, poslední úpravy: 30.9.2017)
Michálek Pavel Praha

Katastrofy v souvislosti se zajištěním dýchacích cest na JIP

(vytvořeno: 31.12.2010, poslední úpravy: 30.9.2017)
Bartáková Hana Praha

25. 11. 2010 Jozef Klučka, Lenka Baláková
Hoderův den
Zpět