Zpětnovazební dotazníkové šetření u uživatelů interaktivních algortimů AKUTNE.CZ

Už jen tři dny, do úterý 26.2.2013 včetně, máte možnost poskytnout nám anonymní zpětnou vazbu k tomu, jak vnímáte naše snahy při tvorbě interaktivních algortmů AKUTNE.CZ pro trénink a osvojování si dovednosti z oblasti klinckého rozhodování. Vaše zpětná vazba nám pomůže tyto naše další snahy posunout tím správným směrem! Dotazník najdete zde: www.surveymonkey.com/s/TGK3CSN

Už jen tři dny, do úterý 26.2.2013 včetně, máte možnost poskytnout nám anonymní zpětnou vazbu k tomu, jak vnímáte naše snahy při tvorbě interaktivních algortmů AKUTNE.CZ pro trénink a osvojování si dovednosti z oblasti klinckého rozhodování. Vaše zpětná vazba nám pomůže tyto naše další snahy posunout tím správným směrem! Dotazník najdete zde: www.surveymonkey.com/s/TGK3CSN


23. 2. 2013
Zpět