III. Odborné symposium České resuscitační rady

Česká resuscitační rada Vás zve na III. Odborné symposium s podtitulem VÝZNAM TECHNICKÝCH A NETECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ V RESUSCITAČNÍ MEDICÍNĚ. Symposium ČRR se uskuteční v návaznosti na VII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY dne 12. června 2013 v pražském Clarion Congress Hotelu Prague pod záštitou European Resuscitation Council.

Pozvánka

Předběžný odborný program symposia
<http://www.csimkongres.cz/symposium-crr/program/> ZDE.
Informace k registraci a on-line formulář pro přihlášení
<http://www.csimkongres.cz/registrace-ubytovani/registrace/> ZDE.
Detailní informace najdete na webových stránkách
<http://www.resuscitace.cz/?page_id=2800>


8. 3. 2013
Zpět