Pilotní rozmístění AED v Brně

Srdečně Vás zveme na oficiální zahájení pilotního projektu veřejného přístupu k defibrilaci, které se uskuteční 5. června 2013 na Náměstí Svobody v Brně. Cílem projektu je rozmístění automatických externích defibrilátorů (AED) a tím zvýšení jejich dostupnosti v rámci města Brna, souběžně také vzdělávací kampaň ke zvýšení povědomí občanů o resuscitaci. Pozvánka


28. 5. 2013
Zpět