Rallye Rejvíz 2013

Posledný májový víkend sa v Kútoch nad Desnou konal 17. ročník dlho očakávanej súťaže Rallye Rejvíz. Súťaž tvorí niekoľko kategórií a to národné a medzinárodné RLP, RZP posádky. Ani tento rok nechýbali tímy z Japonska, Kanady, Holandska, Maďarska, Rakúska, Grécka, Cyprusu, Nemecka, Litvy, Rumunska, Slovinska a Estónska. Už tretí rok je súčasťou aj medická kategória MUC. RR, ktorej sa tradične zúčastňuje aj LF MU Brno.

Štartu denných etáp MUC. RR predchádzal workshop, na ktorom mali študenti možnosť vyskúšať si prvotné a druhotné vyšetrenie, fixáciu krčnej chrbtice, koniopunkciu a zároveň sa zoznámili aj s obsahom záchranárskeho kufríka. Po obdržaní obálky, ktorá obsahovala výzvy pre posádky od Krajského operačného strediska sa rozbehla samotná súťaž. Úlohy boli zamerané na kvalitné prvotné a druhotné vyšetrenie, dôkladnú anamnézu a citlivý prístup k pacientom a svedkom. V dvoch situaciách mali medici možnosť vyskúšať si život zachraňujúce úkony, a to punkciu tenzného pneumotoraxu a koniopunkciu pri anafylaktickom šoku, obidve na prasačom modeli. Jedna z úloh bola zameraná na komunikáciu s nepočujúcim pacientom, iná sa odohrávala v angličtine pod dohľadom kanadských rozhodcov. Na mnohých stanovištiach bolo treba natočiť EKG, následne krivku EKG vyhodnotiť a zvoliť liečbu. Zaujímavou situáciou bola simulácia poruchy lanovky, kde bola nutná spolupráca s hasičmi a horskou službou na vyprostení lyžiarov. Náročný deň sa uzavrel ešte náročnejšou nočnou etapou, kde bolo treba okrem vedomostí ukázať i fyzickú zdatnosť v orientačnom behu. Nasledujúci deň boli neobvykle pripravené ešte ďalšie dve úlohy a to KPR tehotnej ženy s eklampsiou a virtuálne triedenie ranených pri dopravnej nehode.

V súťaži RLP, RZP a medzinárodných posádok plnili profesionáli rovnaké úlohy ako medici a okrem toho si museli poradiť s ďalšími tromi situáciami navyše. V nočnej etape to bola úloha Turista, kde museli ukázať schopnosť asertívneho jednania s pacientom aj okolitými svedkami. Po splnení úlohy nasledovala bezprostredne rozprava s peerom, ktorý je školený k výkonu psychologickej intervencii.

V sobotu poobede prebehlo v Ski areále Kouty nad Desnou slávnostné vyhlásenie výsledkov vo všetkých súťažných kategoriach. Oceňovanie najlepších tímov začalo netradične svadbou dvoch členov z realizačného tímu Rallye Rejvíz. Nováčik v medzinárodnej kategórii paramedikov bola Austrália, ktorá si aj napriek tomu odniesla prvé miesto a v kategórii s lekárom to bola posádka z Maďarska. V národnej kategórii, do ktorej patrili posádky RLP a RZP z Česka a zo Slovenska si zlaté medaily odniesli tímy RLP z pražskej Tomayerovej nemocnice a RZP z Boskovic. Tím podporovaný NF AKUTNĚ.CZ z MU v zložení Zuzana Markuseková, Barbora Malovaná a Nicole Marková sa umiestnil v kategórii MUC. RR na štvrtom mieste. Výhru si odnieslo družstvo z Olomouca.

Ako každý rok, tak aj tento bola súťaž plná nových skúseností, zážitkov a emócií. S väčšinou vyššie spomínaných situácií sa záchranár rutinne nestretáva, tak aj preto súťaž poslúžila ako výcvik posádok. Odniesla si pozitívnu odozvu od všetkých súťažiach, ktorí sa už tešia na ďalší rok.

Barbora Malovaná, Nicole Marková, Zuzana Markuseková


28. 5. 2013
Zpět