Informace pro účastníky V. konference AKUTNĚ.CZ

aneb na co všechno se můžete 16.11. v Brně těšit.

Vážení účastníci V. konference AKUTNĚ.CZ,

děkujeme za Vaši registraci a přinášíme Vám shrnutí všech událostí nadcházejícího konferenčního dne. 

 

V. konference AKUTNĚ.CZ se uskuteční v sobotu 16.11.2013 v aule Univerzitního kampusu Bohunice. 

Registrace je pro účastníky lékařské sekce připravena od 7:30 před aulou v 1. patře vstupní haly. Obdržíte zde registrační balíček s certifikátem, jmenovkou, vstupenkami na zaregistrované workshopy a, pokud jste provedli platbu, i na společenský večer.

LÉKAŘSKÁ SEKCE (Aula A22)

Slavnostní zahájení - 8:00 - 8:30

1. blok - 8:30 - 9:45 Intenzivní medicína
Předsedající: Karel Cvachovec, Roman Gál
Karel Cvachovec (Praha) - Podivuhodný příběh koloidních náhradních roztoků
Roman Kula (Ostrava) - Permisivní underfeeding
MUDr. Roman Gál (Brno) - Hypotermie v intenzivní péči up to date 2013

Coffee Break (A11/228)

2. blok - 10:10 - 11:25 Bolest
Předsedající: Tomáš Gabrhelík, Bronislav Stibor
Tomáš Gabrhelík (Olomouc) - Bolest, agitace a delirium na ICU
Viktor Kubricht (Příbram) - Ta třetí sudička - současná genetika a akutní bolest
Bronislav Stibor (Baden bei Wien) - Extrapulmonalni oxygenace a CO2 eliminace u respirační insuficience

Oběd (A11/228)

3. blok - 12:30 - 13:45 Urgentní medicína
Předsedající: Dagmar Seidlová, Roman Škulec
Dagmar Seidlová (Brno) - Pacient odmítající krevní transfúzi
Martin Doleček (Brno) - Současné trendy péče o polytraumatizované pacienty
Roman Škulec (Beroun) - Ultrazvuk během srdeční zástavy

Coffee Break (A11/228)

4. blok - 14:10 - 15:25 Anestezie
Předsedající: Vladimír Černý, Pavel Ševčík
Vladimír Mixa (Praha) - Novinky v dětské anestezii
Pavel Ševčík (Ostrava) - Kterak anesteziolog ke štěstí přijde aneb co rozhoduje o spokojenosti anesteziologů
Vladimír Černý (Hradec Králové) - Jak prosazovat nákladné postupy u svého šéfa?

SESTERSKÁ SEKCE (A11/114)

Registrace pro účastníky sesterské sekce připravena od 8:20 před výukovou místností A11/114, kde také proběhně celý program.

Slavnostní zahájení 8:50 – 9:10

1. blok: Intenzivní ošetřovatelství I - 9:15 – 10:25
Brázdilová L.: Řízená hypotermie – péče o pacienta
Polanská A., Fedorková E.: Intravenózní teplotní managment – přístroj Termogard
Švábová H., Žmijáková A.: Odběr krvetvorných buněk z periferní krve- příprava, průběh a komplikace
Procházková E., Sabadková D.: Specifika péče po transplantaci krvetvorných buněk

Coffee Break (A11/228)

2. blok: Intenzivní ošetřovatelství II - 10:45 – 11:55
Kavalcová J.: Eliminační metody
Kovářová M.: Neuromonitoring
Dresslerová J.: Bazální stimulace – integrace do intenzivní ošetřovatelské péče
Antonová M.: Když se řekne "Břišní katastrofa"

Oběd (A11/228)

3. blok: Intenzivní ošetřovatelství III, přednemocniční péče I - 13:05 – 14:15
Moravčík B.: Krizová psychologická intervence
Antonová M.: Stomie jako nový začátek
Chlup P.: Výjezd „na chřipku“ – kazuistika
Vařeková V.: Vzdělávání zaměstnanců ZZS JmK, p.o.

Coffee Break (A11/228)

4. blok: Přednemocniční péče II - 14:35 – 15:45
Vidunová J.: Septický šok ve světle doporučených postupů
Šín R.: Ošetření pacienta s vysokou míšní lézí v terénu
Nováková S.: Technické prostředky pro příjem tísňové výzvy
Jarušek V.: RV systém v ZZS JmK, p.o.

PARALELNÍ SEKCE (A11/234)

10:00 - 11:30 Zajímavé anesteziologické kazuistiky na porodním sále (pod záštitou ESPAA)
Předsednictví: Jan Bláha, Radka Klozová, Pavlína Nosková
Petr Štourač (Brno) - Neobvyklé situace v porodnické anestezii a jejich řešení I
Jan Bláha (Praha) - Neobvyklé situace v porodnické anestezii a jejich řešení II
Radka Klozová (Praha) - Porodnická anestezie v terénu těžkého traumatu
Pavlína Nosková (Praha) - Úskalí diagnostiky tumoru CNS v těhotenství

11:45 - 12:45 Elektronická podpora výuky v lékařských a zdravotnických oborech (pod záštitou MEFANET)
Předsednictví: Vladimír Mihál, Daniel Schwarz
Andrea Pokorná (Brno) - Interaktivní, kazuisticky orientovaná výuka v ošetřovatelských oborech
Vladimír Mihál (Olomouc) - Virtuální dětská klinika a systém virtuálních kazuistik PedKaz: zkušenosti z LF UPOL
Jiří Kofránek (Praha) - Jak využít matematické simulátory fyziologie člověka v klinicky orientované výuce akutní medicíny

13:00 - 15:00 Zajištění dýchacích cest / Difficult airway management
Předsednictví: Michal Otáhal, Pavel Michálek
Lukáš Dadák (Brno) - Crush úvod – kontroverze, praktické provedení
Pavel Herda (Praha) - Očekávaná obtížná intubace – fibrooptická intubace
Lukáš Dadák (Brno) - Neočekávaný scénář Cannot ventilate/cannot intubate – použití LMA
Michal Otáhal (Praha) - Urgentní infraglotické zajištění dýchacích cest
Pavel Michálek (Praha) - Srovnání LMA x iGEL
Michal Otáhal (Praha) - Tracheostomie v intenzivní péči

WORKSHOPY

Imaginativní techniky - efektivní cesta vedoucí k obnovení vnitřní stability lékaře - Mgr. Hana Neudertová (A11/211) 
...jde o čas... - Lukáš Dadák, Pavel Herda, Pavel Michálek, Michal Otáhal, Jitka Koníčková (A11/234) 
Pokročilý simulátor akutních stavů METI® - Martin Doleček (A11/211) 
Poruchy koagulace a ROTEM - Ivana Zýková, Pavel Sedlák (A11/235) 
Bronchoskopický workshop - Pavel Turčáni (A11/333)

Certifikovaný Kurz ultrazvukem navigované regionální anestezie - Ivo Křikava, David Doležal, Dušan Mach, Milan Jelínek (A11/327, A11/311)
Program workshopu naleznete zde.

Vstupenky na své workshopy spolu s přesným časem a umístěním naleznete v registračním balíčku. 

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Do budovy kampusu se dostanete nejlépe vchodem z ulice Netroufalky, přímo naproti nákupnímu centru Campus Square (mapka zde). Průchod z lávky nákupního centra bude uzavřen. 

Autem:
- z D1 exit 190, pokračujte po ulici Bítešská ke Campus Square, vedle kterého se nachází velké odstavné parkoviště
- z centra města nebo od Svitav projeďte Bohunickým tunelem a dostanete se též k parkovišti

MHD:
- z autobusového nádraží: bus č. 60 ze zastávky Zvonařka, zastávka Univerzitní kampus
- z vlakového nádraží: tram č. 1, přestup Mendlovo nám., trolejbus č. 25, zastávka Univerzitní kampus
                      NEBO tram č. 8, přestup Osová, trolejbus č. 25 / bus č. 50, zastávka Univerzitní kampus

SPOLEČENSKÝ VEČER

Společenský večer proběhne v klubu FAVÁL, začíná v 19:00 a o Vaši zábavu se postarají kapely Úplně Rovný Banán, The Glass Onion a DJ Schafff při následující afterparty až do brzkých ranních hodin. Vstupenky bude možno zakoupit též v průběhu konference u pultíku Registrace přednášejících vedle šatny za 150 Kč, přímo na místě už to nebude možné. 

Klub FAVÁL najdete na ulici Křížkovského 22 mezi hotelem Holiday Inn a Velodromem (mapka zde).

Autem: odbočka z ulice Bauerova, parkování možné v přilehlých garážích
MHD: 
- z Univerzitního kampusu Bohunice trolejbus č. 25, přestup Pisárky, bus č. 44, zastávka Velodrom
- z Mendlova nám. bus č. 84, zastávka Velodrom
- v noci bus č. 98

 

Na setkání v podzimním Brně se těší organizátoři V. konference AKUTNĚ.CZ.


9. 11. 2013 ...sejdeme se v Brně na V. konferenci AKUTNĚ.CZ...
V. konference
Zpět