MASARYKOVA jUNIVERZITA na lékařské fakultě!

Již podruhé se portál AKUTNĚ.CZ ve spolupráci s KARIM FN Brno, KDAR FN Brno a LF MU připojil k lektorům na Masarykově jUniverzitě. Stanoviště Pokročilé první pomoci bylo jedno ze čtyř, které mohly děti studovat v projektu tzv. "Dětské univerzity". Dalšími tématy byly "Kdo přežije hladomor?", "V kůži lékaře" a "Proč je krev nejvzácnější tekutina?". Kromě Lékařské fakulty jsou do projektu v jarním semestru zapojeny ještě tři další fakulty Masarykovy univerzity. 

Dvacet pět účastníků si mohlo vyzkoušet díky portálu AKUTNĚ.CZ praktickou ukázkou poskytnutí první pomoci a simulované zavolání Zdravotnické záchranné služby během teoretické přednášky. V druhé části workshopu měli možnost si zkusit resuscitaci či zajištění dýchacích cest na figuríně. Nadšení, bezprostřednost a pohotovost dětí byly udivující a plnění úkolů bavilo nejen je, ale i lektory. Jsme rádi, že jsme mohli projekt Masarykovu jUniverzitu podpořit.

Fotografie byly pořízeny pro potřeby projektu Masarykova juniverzita.

Martina Kosinová, Hana Harazim, Zuzana Markuseková, Marek Kovář, Petr Štourač


14. 3. 2015 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...
MjUNI
LF
první pomoc
Zpět