Výjezdní zasedání tvůrců portálu AKUTNĚ.CZ

Smažený kapr, bramborový salát, stromeček s bohatou nadílkou dárků a nezbytné pohádky. V tomto duchu vánoční atmosféry se neslo zahájení již sedmého Výjezdního zasedání portálu AKUTNĚ.CZ na Kaprálově Mlýně. Letošní ročník se konal ve dnech 4.12. - 6.12. 2015 a zúčastnilo se jej téměř 50 spolupracovníků a přátel portálu.

Stalo se již tradicí výukového portálu AKUTNĚ.CZ strávit časný prosincový víkend s přáteli a oslavit s nimi předčasné Vánoce a Silvestr v krásném prostředí Kaprálova Mlýna v samém srdci Moravského krasu. Hned v pátek večer každý nově příchozí hbitě přiložil ruku k dílu. Slečny ovládající um kuchařský připravily pro strávníky vynikající smažené kapry, statní pánové vládnoucí nejen fyzickou silou nastrojili slavnostní tabuli a jedinci s mimořádným estetickým cítěním se postarali o výzdobu sálu. Ve 20:30 pronesl “otec” portálu dr. Štourač krátkou slavnostní řeč, ve které přivítal všechny účastníky a poděkoval jim za jejich skvělou práci. Po přípitku už se hosté pustili do vynikající štědrovečerní večeře, po níž následovalo rozdání dárečků, čehož se s pomocí starších chopili nejmenší účastníci, potomci samotných zakladatelů portálu. Závěr dne byl spjat s promítáním pohádek, které si zvolili sami účastníci ve zcela nezávislém hlasování :).

Hned od sobotního rána dále pokračoval nabitý program Výjezdního zasedání. Ranní ptáčata vyrazila na komentovanou prohlídku volně přístupných jeskyní Moravského krasu v údolí Říčky. Odpolední část mikulášské soboty byla ryze pracovní. Spolupracovníci portálu zasedli ve velkém sále a věnovali se procházení a kontrole nově vznikajících algoritmů, které budou na portále AKUTNĚ.CZ zveřejněny v roce 2016. Úvodním slovem dr. Štourač shrnul úspěchy a proběhlé akce roku 2015 a vyjádřil upřímné poděkování všem, kteří se na tvorbě portálu podílejí. Vzácným hostem letošního zasedání byl dr. Vejražka z I. LF UK a reprezentoval tvůrce WikiSkript, s nimiž se můžeme těšit na spolupráci. Závěrem dokror Štourač zmínil skvělé úspěších členů týmu AKUTNĚ.CZ na poli vědy, o čemž svědčí výčet citací v prestižních vědeckých časopisech, což dokazuje, že svoji práci dělají s plným nasazením.

Letošními želízky v ohni akutních algoritmů jsou: Výšková nemoc, Resuscitace těhotné a perimortální sekce, akutní pankreatitida, komplexní regionální bolestivý syndrom u dětí, traumatické život ohrožující krvácení, anestezie u obézních, otrava CO a hyperbarická oxygenoterapie, crush syndrom, perioperační embolie, akutní renální selhání, akutní končetinová ischemie, ATB terapie, specifika anestezie u dětí a revize algoritmů 2015. V pauze mezi jednotlivými prezentacemi, vysvětlila dr. Harazim tvůrcům správný postup při tvorbě těchto interaktivních výukových pomůcek. Zároveň objasnila podmínky hlasování a hodnocení v Soutěži o nejlepší algoritmus 2015, které odstartovalo 5.12. a konec hlasování byl stanoven na 7.1.2015.

Po pracovním programu následoval zlatý hřeb dne, Ťoula´s cup. Ještě před propuknutím samotného klání ve stolním tenise proběhlo za dozoru kompetentních rozhodčí rozlosování soutěžních dvojic. Aby hráčům při náročném souboji nedošla energie, byl k dispozici bohatý raut, který byl pro všechny zúčastněné kvalitním gastronomickým zážitkem. Dlužno dodat, že souboj to byl velmi vyrovnaný, diváci šíleli a díky jejich povzbuzování jsme byli svědky neskutečných sportovních výkonů. Bohužel vítězem se mohla stát jen jedna dvojice, ta nejlepší, kterými se letos stali, zcela nečekaně, Ťoula a Eva, těsně v patách jim byli Jirka a Adriana a třetí místo získala ryze mužská dvojice Honza a Lukáš. Pro doplnění statistik je třeba uvést, že turnaje se zúčastnilo třicet hráčů, což svědčí o mimořádné popularitě nejen stolního tenisu, ale i samotného turnaje. Všichni ocenění následně ochotně zapózovali zástupu paparazzi mezinárodních sportovních magazínů.

Po vyhlášení nejlepších sportovců zábava pokračovala jedinečnou silvestrovskou párty s hudbou, tancem a speciálními akutními drinky, namíchanými odbornicemi na slovo vzatými, ženami, ovládajícími taje anesteziologie. Podle ověřených informací, které se reportážnímu týmu podařilo získat, oslava “akutního” konce roku trvala do časných ranních hodin, přičemž účastníci se převážně věnovali nácviku nových hracích technik ping pongu, zpěvu s doprovodem kytary či velmi podnětným kuloárním diskuzím. Nedělní ráno na Kaprálově Mlýně přivítalo spolupracovníky portálu AKUTNĚ.CZ mrazivým a mrholivým počasím. Ovšem ani nepříjemná meteorologická situace nevzala nikomu úsměv ze tváří a těsně před polednem opustili skautskou základnu poslední opozdilci s příslibem, že za rok se tu opět v hojném počtu sejdou.

Závěrem bychom si dovolili jménem veškerého tvůrčího zázemí portálu AKUTNĚ.CZ  popřát všem příznivcům akutní medicíny krásné svátky vánoční a šťastný rok 2016.  

 

 

 

 


5. 12. 2015
Kaprálův Mlýn
algoritmy
Vánoce
Silvestr
Ťoula cup
Zpět