Workshop: AIRWAY ACADEMY, aneb: "Hračky pro anesteziology aneb jak prakticky zajistit obtížně zajistitelné až nezajistitelné a nemít "DIFFICULT DAY" aneb "jsme veselí, jsme hraví"

Pro příznivce akutní medicíny portál AKUTNĚ,CZ připravil speciální reportáž věnovanou workshopu AIRWAY ACADEMY, který proběhl v pátek 29. 1. 2016 na 18. Colours of Sepsis Ostrava. 

Po třech dnech důkladné teoretické přípravy nastal v pátek ráno čas nabyté znalosti procvičit na workshopu Airway academy, který se konal za podpory výukového portálu AKUTNĚ.CZ. A protože opakování je matka moudrosti, před samotným “hraním” zkušení lektoři znovu připomněli teoretické základy.

Úvodní přednášku se smutným příběhem přednesl dr. Otáhal z Prahy. Příběhem byla tragická kazuistika, se kterou se pan doktor potkal ve své praxi a na příběhu pacientky s apalickým syndromem demonstroval, jak může končit takový DIFFICULT DAY.

Poté následovalo sdělení z úst dr. Křikavy z Brna, které se týkalo Obtížného zajištění dýchacích cest a následného postupu. Základem je důkladné vyšetření pacienta včetně zhodnocení anatomických poměrů dýchacích cest. Pokud je očekávaná obtížná intubace, lékař má k dispozici několik postupů, mezi nimiž vyniká využití videolaryngoskopu. Nejdůležitější ale je, být připraven, být seznámen s pracovními postupy, vytvořit si náhradní plán, v případě obtíží včas zavolat pomoc a nezavrhovat intubaci bdělého pacienta.

Novinkou letošního roku je zařazení přednášky z oblasti dětské anesteziologie a to supraglotické zajištění dýchacích cest v podání dr. Košuta z Brna. V dětské anesteziologii platí jisté odlišnosti oproti dospělým pacientům jako jsou užší dýchací cesty nebo malá ústa, proto se s výhodou využívá supraglotické zajištění dýchacích cest, převážně pomocí laryngeálních masek (LM). Pan doktor auditorium poučil o zajištění DC u dětí od úvodu do CA, přes prezentaci jednotlivých typů LM, až po techniky zavádění. Kontraindikacemi použití LM jsou: příliš malý pacient, riziko dislokace či hrozící zvracení.

V maratonu teoretického úvodu pokračoval dr. Herda s Prahy s tématem: Obtížná intubace - fibrooptická intubace (FI). FI se provádí u pacientů při vědomí za využití topické anestezie nosních průduchů, patrových oblouků a jakzyka. Naprosto nezbytné je důkladné poučení pacienta, nechat prostor pro otázky, mít připraveno funkční vybavení a náhradní plán.

Slova se opět ujal dr. Otáhal z Prahy, který se zaměřil na infraglotické zajištění DC a situace Cannot intubate, cannot ventilate. Koniotomie patří mezi život zachraňující výkony, které se využívají jako poslední možnost zajištění dýchacích cest, s využitím u pacientů spontánně ventilujících. V kritickém případě pan doktor doporučuje provedení tzv. BACT (bougie-assisted cricothyrotomy. Toto invazivní zajištění DC se provádí z řezu v oblasti lig. cricothyreoideum pokračuje zavedením bougie a nasazením tracheální rourky (č. 6). Metoda je to rychlá, účinná a levná.

Přes zajištění DC se teoretické postupy přesunuly k zajištění periferního žilního vstupu, s důrazem na intraosseální vstup. Doporučení zní: pokud je kriticky nemocný pacient a potřebujete rychle zajistit žilní vstup a nedaří se jej zajistit po dvou provedených pokusech, je indikováno zajištění intraosseálního vstupu. Místy zajištění mohou být: proximální humerus, který má řadu výhod, proximální femur používaným u dětských pacientů do 12 let, popřípadě proximální tibie, která vykazuje snadnou dostupnost a vysokou úspěšnost zajištění. Příprava místa vpichu spočívá v dezinfekci, následuje propíchnutí kůže, vrtání do ztráty odporu, poté je třeba rozšroubovat aparát, vytáhnout zaváděcí jehlu, aspirovat a aplikovat bolus krystaloidů 5 - 10 ml během 5 s a infúze aplikovat přetlakem.

Dost již bylo teorie, následovalo praktické procvičování na stanovištích, kde si účastníci “pohráli” s četnými “anesteziologickými hračkami” včetně videolaryngoskopu nebo zajištění intraosseálního vstupu na kuřecích křídlech.

 

Workshop Airway Academy na Colours of Sepsis 2016

Smutný příběh paní s apalickým stavem po hypoxické zástavě při SC

(vytvořeno: 1.2.2016, poslední úpravy: 26.5.2016)
Otáhal Michal Praha

Urgentní infraglotické zajištění dýchacích cest

(vytvořeno: 1.2.2016, poslední úpravy: 26.5.2016)
Otáhal Michal Praha

Obtížná intubace - tipy a triky

(vytvořeno: 1.2.2016, poslední úpravy: 26.5.2016)
Křikava Ivo Brno

Očekávaná obtížná intubace - fibroptická intubace

(vytvořeno: 1.2.2016, poslední úpravy: 26.5.2016)
Herda Pavel Praha

Supraglotické zajištění dýchacích cest - laryngeální maska

(vytvořeno: 1.2.2016, poslední úpravy: 26.5.2016)
Košut Peter Brno

Intraosseální přístup

(vytvořeno: 1.2.2016, poslední úpravy: 26.5.2016)
Kubalová Jana Brno

2. 2. 2016 Jitka Chlupová
obtížné zajištění dýchacích cest
fibroptická intubace
BACT
intraosseální přístup
Zpět