Konference MEFANET 2015

K listopadu a Brnu už tradičně patří každoročně konaná konference vzdělávací sítě MEFANET, která představuje ojedinělou akci lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. A samozřejmě portál AKUTNĚ.CZ na ní nesměl chybět! 

Na již 9. ročníku konference, konané 25. – 26. listopadu 2015 v Hotelu International v centru Brna, se portál AKUTNĚ.CZ prezentoval celým blokem v podobě workshopu. Jeho účastníci tak získali jedinečnou příležitost nahlédnout do tajů tvorby interaktivních výukových algoritmů, které znáte z našich stránek. O výhodách výuky medicíny prostřednictvím simulátorů a virtuálních pacientů nejprve pohovořil jeden z hlavních tvůrců interaktivních algoritmů – dr. Petr Štourač. Implementace těchto prvků do výuky přináší nesporné výhody: zlepšuje připravenost studentů na řešení krizových situací, upevňuje jejich nabyté teoretické znalosti v komplexním kontextu klinické situace, vybízí k diskuzi a sdílení různých názorů mezi studenty a v neposlední řadě vede k zlepšení komunikačních schopností zúčastněných. Proces tvorby interaktivního algoritmu je několikastupňový, nelehký a časově náročný. Jeho zákulisí představila dr. Hana Harazim, koordinátorka pro e-learning. Studenti se zájmem o tvorbu těchto interaktivních výukových pomůcek projdou po přidělení školitele a tématu studiem problematiky, vytvořením scénáře algoritmu, který rozpracují do kompletní textové verze v českém i anglickém jazyce. Následně algoritmus obohatí o multimediální prvky, jako jsou vlastní autorské fotografie nebo videa, a samozřejmě do každého uzlu vloží naměřené hodnoty životních funkcí svých virtuálních pacientů. Po tomto krátkém představení měli účastníci workshopu před sebou 30 minut času, jeden velký nepopsaný flipchart a jasný úkol: vymyslet a v bodech načrtnout svůj návrh nového algoritmu. V každé z šesti skupin byl samozřejmě jeden zkušený tvůrce, který fungoval jako rádce a moderátor diskuze. Zlatým hřebem programu pak bylo prezentování nečekaně zdařilých výtvorů, ze kterých snad některé nakonec budou mít příležitost shlédnout světlo světa jako plnohodnotné algoritmy, např. popálenina dětského pacienta, akutní tonsilitis, plicní embolizace jako komplikace zlomeniny.

První den konference byl naplněn workshopy, takže po interaktivních algoritmech byla představena tvorba virtuálních pacientů v prostředí OpenLabyrinth v rámci projektu CROESUS. Jedním z lektorů tohoto projektu byla i dr. Ella Iskrenko-Poulton, která se představila také druhý den konference v rámci Keynote Lectures. Její sdělení „Scenario-based learning: what can it provide now for the learner, and how can we use it next?“ bylo zaměřené na novodobé trendy ve výuce medicíny. V zahraničí již etablované metody si stále jen hledají své využití v našich krajích, proto bylo jejich představení velmi přínosné. Jsou to například Flipped Classroom, Problem Based Learning, Team Based Learning nebo Massive Open Online Courses. Druhým hlavním řečníkem konference byl dr. Fotis Liarokapis, který přednesl poutavé sdělení z pomezí virtuální reality a neurověd „Brain Behaviour in Games“. Na jeho přednášku poté plynule navázal blok věnovaný využití e-learningu pro výuku neuromedicínských oborů, který představil pestrou plejádu sdělení od online přenosů z neurochirurgických sálů přes nový koncept výuky psychiatrie po nové trendy v neuroimagingu psychiatrických onemocnění.

Pokud vás novinky na poli výuky medicíny zajímají, přijměte pozvání na další, již jubilejní 10. ročník konference MEFANET, který se bude konat 29. – 30. listopadu 2016, samozřejmě opět v Brně.

 


13. 2. 2016 Hana Harazim
MEFANET
workshop AKUTNĚ.CZ
Zpět