Hall of Fame DAM

Přinášíme Vám krátkou reportáž ze slavnostního uvedení nových členů do Hall of Fame DAM. Do síně slavy se každý rok dostane několik studentů, kteří zaujmou dr. Pelikána a jeho tým na stanovišti v rámci KUM - zajištění dýchacích cest . Pokud byste si chtěli připomenout KUM 2016, můžete nahlédnout do on-line reportáže nebo si projít přednášky, které jsme pro Vás shromáždili v postkonferečním sborníku

Už uběhl měsíc od skončení KUM, kde se jako každý rok nominovali noví členové Hall of Fame DAM. Jejich řádné uvedení do síně slávy proběhlo 18. 5. 2016    v restauraci Zelená kočka. Vyvěsili jsme zde jejich společnou fotografii a samozřejmě vše náležitě oslavili. Nemohl chybět ani dr. Večeřa, jako zástupce organizačního týmu stanoviště DAM. Večer nám zpříjemnily nejen proslulá pečená žebra, ale hlavně historky z anestezilogické praxe. Moc gratulujeme novým členům Hall of Fame, jmenovitě Vladislavu Nezvalovi, Tomáši Heretovi, Tomáši Bouškovi, Kateřině Vyhnálkové, Štěpánce Zemánkové, Denise Olveczké, Dominice Machajdíkové a Evě Klabusayové. Jsme moc rádi, že jsme se letos sešli se všemi novými členy a doufáme, že příští rok bude účast také 100%. Těšíme se na viděnou na KUM 2017.


19. 5. 2016 Tereza Prokopová
Zpět