Telemedicína 2017

Vážení příznivci informačních technologií v medicíně. Prostřednictvím portálu AKUTNĚ.CZ se můžete alespoň virtuálně přenést do brněnského hotelu Myslivna, kde se 13.3.2017 uskutečnil již XIII. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví "Telemedicína 2017". 

Pod dohledem předních českých i zahraničních kapacit z oblasti radiologie, informatiky, zobrazovací techniky a legislativy byla prezentována a následně diskutována mnohá témata, která moderní informační technologie pro medicínu nabízejí.

 V prvním bloku přednášek věnujícím se telemedicíně a legislativě JUDr. Radek Policar hovořil o obrovském poteciálu růstu elektronického zdravotnictví v naší zemi. Budoucnost vidí ve vytvoření registru zdravotníků včetně jejich kompetencí, zavedení e-preskripce, jež umožní vyvarovat se duplicitě a kontraindikací léků, předepsaných různými lékaři jednomu pacientovi. Do budoucna se také uvažuje o vytvoření národního centra elektronického zdravotnictví. Následně v další přednášce doc. Otto Dostál apeloval na součinnost lékařů, právníků a IT specialistů při vytváření pravidel o nakládání s osobními údaji, dokumentací a databázemi pacientů. Ty by měly umožňovat jednak přístup ošetřujícím lékařům z jedné strany, v anonymizované formě potom vědcům a studentům k výukovým účelům ze strany druhé. Na závěr dr. Vlastimil Válek komentoval současný stav klinických auditů v radiologii, které sám před lety zaváděl. Bylo překvapením, že existují pracoviště, kde tlačítko rentgenky ovládá sanitářka, nebo že se na chodbě nachází přenosný rtg přístroj, který se nepoužívá, je na oko vyřazený a nikdo neví co sním dále. Zároveň zdůraznil, že každý pacient v rámci EU má právo na konkrétní vyšetření se stejnou dávkou ionizujícího záření, ze stejné indikace a se stejným výsledkem. Zjistilo se totiž, že někdy pacient dostává při stejném vyšetření až 10-ti násobnou dávku záření se stejným přístrojem při stejném vyšetření, než v jiné nemocnici. 

 V druhém bloku o hodnocení a popisu radiologického vyšetření zástupce společnosti Medical systems a.s. prezentoval nemocniční informační systém IKIS a systém PACS s identifikací aktivit uživatele žádajícího o snímky či popis v externím PACS systému. Vyzdvihl možnosti přiřazení práv a jejich škálovatelnosti pro jednotlivé zdravotnické pracovníky. Nyní bude možné sledovat, kdo a kdy nahlížel k jakým informacím o pacientovi. V další části Ing. Ladislav Daníček prezentoval software umožňující převádět řeč na text. Importovali nejčastěji užívané medicínské termíny, jak v češtině tak slovenštině, což umožní radiologům zrychlit práci při popisu vyšetření. Ovšem až po určitém tréninku správné výslovnosti. O tom hovořil v následující části dr. Miroslav Heřman, který tento systém odzkoušel na svém radiologickém pracovišti ve fakultní nemocnici Olomouc. Z více jak dvou desítek lékařů, kteří měli možnost systém zavést do své praxe po několika měsících vydrželi tři. Ostatní si stěžovali na chyby v rozpoznání slov, či na stud hovořit do mikrofonu. 

 Třetí blok s názvem Varia záhájila Ing. Petra Bičišťová prezentací nového radiodiagnostického modulu v systému FONS Enterprise. Poté Mgr. Michal Pokorný ze společnosti ICZ a.s. prezentoval nový radiodiagnostický prohlížeč DicompassW, který umožňuje přístup k obrazové dokumentaci jak na počítači, tak tabletech či smartphonech. Vše přes internetový prohlížeč. Následovala zajímavá kazuistika od dr. Samuela Genzora a dr.Filipa Čtvrtlíka o teleradiologii v praxi. Nejasný nález na plicích pacienta byl nabídnut zkušenějšímu radiologovi na vzdáleném pracovišti ke druhému čtení, kde bylo popsáno velice vzácné onemocnění - intersticiální plicní fibroza. Na závěr posledního bloku Ing. Miroslav Ondráček prezentoval vlastnosti a kalibraci špičkových monitorů EIZO. Zmínil, že lidské oko je schopno v ideálních podmínkách rozpoznat 1024 odstínů šedé - stejný počet který již nejmodernější monitory EIZO dokáží zobrazit.

Celý kongres se vyvedl bez potíží, ostatně jako každý rok. Budeme se těšit jaké nápady přinesou přední odborníci na informační technologie v medicíně zase příště.

 

 


12. 3. 2017 Vladislav Nezval
reportáž
Telemedicína 2017
Zpět