ESICM LIVES 2017- 30th Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine

Rakouská metropole Vídeň je z České republiky coby kamenem dohodil. Město, které dalo světu osobnosti jako byli Gustav Klimt nebo Franz Schubert, se pro tento rok stalo dějištěm výročního kongresu Evropské společnosti pro intenzivní medicínu ESICM LIVES 2017. Ten proběhl 23. - 27. září v největším rakouském kongresovém prostoru Austria Center.

Evropská společnost pro intenzivní medicínu byla založena již v roce 1982 a výroční kongres je pro její členy i mnohé další odborníky z oblasti intenzivní medicíny největší událostí roku. Významu kongresu odpovídají i jeho rozměry a přirozeně kvalita obsahu.

Už samotné zahájení proběhlo vskutku v impozantním stylu. V největším sále probíhala úvodní prezentace za doprovodu světelných efektů i houslového kvartetu. Jako první si vzal slovo prezident ESICM dr. Massimo Antonelli (Itálie) s krátkým úvodním slovem. Proběhlo vyhlášení nových čestných členů i předání medaile společnosti, jejímž držitelem se stal dr. Jean Carlet (Francie). Jako host se představila profesorka z Harvardovy univerzity Amy C. Edmondson (USA). Ve své prezentaci hovořila na téma psychologického bezpečí při práci v týmu. Zcela konkrétně se zaměřila na zdravotnické kolektivy a způsob jejich práce a na několika studiích prezentovala výsledný pozitivní dopad práce v psychologickém bezpečí na výkon lékařů, a tedy i péči o pacienty. Jako další vystoupil dr. Peter Suter (Švýcarsko) a jakožto zcela první prezident ESICM mluvil o historii společnosti a jejím vývoji v průběhu let. Na závěr se ještě na jednom pódiu sešla téměř desítka bývalých prezidentů společnosti a po mohutném potlesku mohl kongres oficiálně začít.

V průběhu následujících tří dní prezentovali odborníci z celého světa své zkušenosti a závěry proběhlých studií v deseti přednáškových sálech zároveň. Probíralo se skutečně vše. Od managementu stavů, s nimiž se intenzivisté běžně setkávají v každodenní praxi, až po raritní případy, jež zaskočily snad i ty nejzkušenější lékaře. Řeč přišla i na nejnovější technické vymoženosti a možnou budoucnost intenzivní péče. 
Zároveň proběhly téměř dvě desítky interaktivních debat o současných nejžhavějších tématech, mezi nimiž bylo například využití vhodných vazopresorů v terapii septického šoku či extrakorporální membránové oxygenace při syndromu akutní respirační tísně. V tzv. TECH Lounge bylo možné poslechnout si živě probíhající diskuze mezi několika předními experty v daném oboru, mluvilo se třeba o nových technologiích v mechanické ventilaci nebo rozvoji telemedicíny. Zde byl jedním z hostů mimo jiné i dr. Marcelo Amato (Brazílie), který se účastnil debat týkajících se právě ventilace a v samostatné přednášce pak prezentoval výsledky studie týkající se hodnocení perfuze plic pomocí elektrické impedanční tomografie.

Dr. Amato prezentoval fungovaní elektrické impedanční tomografie v hodnocení perfuze orgánů.

Letošní novinkou kongresu bylo zapojení publika do některých prezentací pomocí hlasování přes mobilní aplikaci, která byla vyvinuta speciálně pro tuto událost. Pokud by si někdo z přítomných náhodou nevybral z této bohaté nabídky, mohl také navštívit posterovou sekci nebo exhibice přítomných firem. I vídeňský kongres měl svou českou účast. Mezi přednášejícími se představilo hned několik lékařů z různých pracovišť v Praze, mezi nimi např. dr. Duška, který hovořil mimo jiné o acidobazické rovnováze, nebo dr. Balík v přednášce o významu pozice hrudního drenu v terapii pneumotoraxu. Tématem dr. Protuše byla profylaxe žilního trombembolismu na jednotkách intenzivní péče v ČR a dr. Janotka prezentoval výsledky studie týkající se využití selenu v poresuscitační péči. Dr. Krüger prezentoval téma využití extrakorporální resuscitace u refrakterní zástavy oběhu, dr. Ošťádal pak mluvil o miniinvazivní mechanické podpoře oběhu a dr. Vondráková o prediktivní hodnotě neuron-specifické enolázy u pacientů po zástavě oběhu. Dr. Pouška z Plzně vystoupil v bloku, který byl věnován tekutinové terapii a dr. Zýková z Liberce se věnovala monitorování účinnosti antikoagulační léčby enoxaparinem pomocí měření antiXa aktivity. 
Kromě již zmiňovaných prostor probíhaly přednášky také v sekci ESICM NEXT. Tato sekce je určena především pro mladé lékaře na poli intenzivní medicíny. Jejím cílem je propojovat mladé intenzivisty z různých států, vytvářet tak komunitu odborníků, umožňující jim vzdělání, odborný a kariérní růst, a zajišťovat tak budoucnost intenzivní medicíny ve světě. V NEXT Lounge probíhaly během tohoto kongresu přednášky, rozbor případových studií i tzv. blackboard lectures, kdy některý z mezinárodně uznávaných odborníků vysvětloval i základní patofyziologické procesy. I leckterý ze zkušených lékařů si rád přišel poslechnout takovou lekci a osvěžit základy.

ESICM NEXT je sekce, která propojuje mladé intenzivisty z celého světa.


Velmi zajímavou byla např. přednáška dr. Juliana Biona (Spojené království), kdy prezentoval kazuistiku ze svého oddělení. Případ pacientky po transplantaci ledviny, kde došlo k zásadním komplikacím, které nakonec vedly k fatálnímu konci, rozebral nejen z čistě medicínského hlediska, ale zaměřil se i na komunikační a další schopnosti personálu oddělení. Mimo konkrétní odborné postupy se tak soustředil na přístup k pacientovi a rodině a následný debriefing v přítomnosti všech zúčastněných, který pomohl nejen rodinných příslušníkům vyrovnat se se situací, ale i zdravotníkům zhodnotit svůj postup a umožnit jim další  růst. To však stále není vše, co se na kongresu dělo. Celé dva dny před oficiálním zahájením se konaly výukové kurzy např. v oblasti echokardiografie nebo mechanické ventilace. Dále hned v přízemní vstupní hale vyrostlo pro tuto příležitost simulační centrum, kde probíhaly v dalších dnech workshopy kupříkladu s tématem obtížného zajištění dýchacích cest, bronchoskopie, ECMO a mnoho dalšího. 

Co tedy závěrem říci? ESICM LIVES je skutečně obrovskou akcí, kde si na své přijde opravdu každý, ať už si chce osvěžit znalosti, které již má, inspirovat se nejnovějšími poznatky svých kolegů, zlepšit praktické dovednosti nebo diskutovat s kolegy z celého světa o tom, jak našim pacientům zajistit nejvyšší možnou kvalitu péče.  Tímto se tedy s vámi loučíme a těšíme se na 31. kongresu Evropské společnosti pro intenzivní medicínu 20. - 24. října 2018 v Paříži.

 


2. 10. 2017 Pavla Miřátská, Veronika Sochorová
ESICM 2017
Vídeň
intenzivní medicína
Zpět