Soutěž v simulační medicíně

V půli listopadu se na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci konalo celostátní kolo studentské vědecké konference. Při této příležitosti se fakulta rozhodla uspořádat první ročník neformální soutěže v akutní medicíně ve svém simulačním centru, což jsme si nemohli nechat ujít...

 

V úterý 14. 11. se náš tříčlenný tým po škole vydal autobusem z Brna do nedaleké Olomouce. Po registraci jsme se zúčastnili oficiálního zahájení dvoudenní konference, kde studenti z České i Slovenské republiky prezentovali své vědecké práce, se kterými uspěli již ve fakultních kolech. Po úvodním slovu pana děkana Milana Koláře jsme se společně s ostatními soutěžícími odebrali do simulačního centra Centesimo. Tam jsme byli v rychlosti seznámeni jak s pravidly a průběhem soutěže, tak i s vlastním simulátorem a dostupným vybavením. Jelikož nebylo času nazbyt, ihned jsme se pustili do simulací.

Pro úsporu času probíhaly obě části soutěže paralelně. Náš tým začal na stanovišti basic life support, kde jsme měli k dispozici pouze obličejovou masku (bez ambuvaku) a své ruce. Po šesti minutách KPR na místo dorazila záchranka, která si pacienta převzala. Druhá část probíhala už na samotném simulátoru SimMan 3G. Všechny týmy řešily advanced life support a druhou, každý tým jinou, situaci z urgentní medicíny. My jsme se museli vypořádat s anafylaktickou reakcí padesátiletého diabetika, kterému se udělalo špatně po jahodách. Ostatní se setkali například s disekcí aorty, akutním koronárním syndromem, plicní embolií nebo hypoglykémií. Soutěž byla o to zajímavější, že jsme se mohli navzájem sledovat pomocí videopřenosu v druhé místnosti. Vzhledem k tomu, že jsme šli na řadu až pátí, měli jsme možnost vidět, s jak silnou konkurencí se potýkáme. Velmi se nám líbil například domácí tým z Olomouce, na kterém bylo na první pohled vidět, že má se simulační výukou zkušenosti. V 18 hodin po krátké poradě odborné poroty následovalo vyhlášení prvních tří míst. Na třetí příčce se umístil tým vojáků z FVZ z Hradce Králové. Stříbro zůstalo na domácí půdě. Příjemné překvapení přišlo při vyhlašování prvního místa, které si nakonec odvážíme s sebou do Brna. První tři týmy dostali pláště olomoucké fakulty s nabídkou vlastnoručního podpisu od přítomného pana děkana. My jsme k plášťům navíc získali ještě krásné fonendoskopy značky Littmann.

Doufáme, že tradice této soutěže bude pokračovat i v příštích letech a zase se někdy potkáme v Olomouci. Děkujeme organizátorům za příjemně strávené odpoledne.

 


16. 11. 2017 Veronika Sochorová, Tereza Musilová, Martin Kovář
Simulační medicína
soutěž
Olomouc
Zpět