10 let AKUTNĚ.CZ

K 10. narozeninám portálu AKUTNĚ.CZ jsme vytvořili článek do bulletinu Naše fakulta. Publikovali jsme v něm i TOP 15 odpovědí významných osobností portálu AKUTNĚ.CZ na otázku: "Co pro mě znamená AKUTNĚ.CZ?" Podívejte se, co znamená tento portál pro jeho tvůrce, studenty, lékaře, rodiné příslušníky či velmi vážené odborníky našeho oboru.

Jak už jste si určitě stihli všimnout, AKUTNĚ.CZ má narozeniny. 10 let to je v existenci portálů dlouhá doba. Doba, za kterou jsme spolupracovali s velkým množstvím odborníků i studentů a jak pevně doufáme, jejich přízeň není dána jen povinností, ale i přátelstvím. Rozhodli jsme se několika z právě těchto lidí zeptat, co pro ně znamená AKUTNĚ.CZ. Vybrané odpovědi vyšly v bulletinu Naše fakulta. Výběr nejlepších odpovědí do článku nebyl zrovna jednoduchý. Proto jsme se rozhodli právě na webu portálu AKUTNĚ.CZ zveřejnit všechny odpovědi, které nám byly zaslány. Nyní již není co dalšího dodat. Doufáme, že se Vám rekace našich příznivců budou líbit tak, jako nám.

doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.  - odborný garant IBA

AKUTNĚ.CZ ve mně budí opravdu mnoho asociací. Na prvním místě je to zdroj kvalitních výukových pomůcek, jejichž formát, kvalita a množství nemá konkurenci – troufám si říci, že v celosvětovém měřítku. Dále pro mne tento výukový portál s desetiletou tradicí znamená radost z dobře odvedené práce –  zejména hned na začátku, kdy jsme v přátelském týmu původních tvůrců spojili originální myšlenku interaktivních výukových algoritmů právě s tímto portálem. Radost je to ovšem pokračující a v současné době je to hlavně dobrý pocit z toho, že AKUTNĚ.CZ přetrvává, rozrůstá se a hlavně stále baví studenty!

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA - předseda výboru ČSARIM

AKUTNĚ.CZ je pro mne současně výukový portál a odborné setkání. Jako výukový portál plní užitečnou roli aktuálního informačního zdroje, jehož tématika i forma prezentace je výtečně přizpůsobena potřebám zájemců. Odborná setkání vždy překvapí vysokou účastí. Zájem účastníků je zcela mimořádný a vytváří jedinečnou atmosféru tohoto setkání. Akce sama vyrostla "odspodu", je cílená na mladší generaci pracovníků a jejich zájem je - věřím - nejlepším vysvědčením pro neúnavné organizátory. Těm lze jen poděkovat a všem dalším setkáním AKUTNĚ.CZ přát hodně zdaru.

MUDr. Michael Stern, MBA - primář Kliniky anesteziologie a resuscitace FN Královské Vinohrady

AKUTNĚ.CZ je pro mě srdeční záležitost. Skvělá platforma pro sdílení informací a studnice materiálů pro edukaci, jak studentů, tak postgraduálních lékařů. Používám materiály často a i sám jsem poskytl do tohoto portálu užitečný dokument. Jsem rád, že mohu tak dlouho spolupracovat na tak úspěšném projektu a přeji hodně síly a entuziazmu do dalších let.

Pavel Tomeš - fejetonista, spisovatel a stand-up komik

AKUTNĚ.CZ je pro mě portál, kam musím jednou za čtvrt roku napsat fejeton, což je pro líného fejetonistu vždy malé trauma. V záplavě článků z akutní medicíny se snažím maximálně zapadnout a napsat jej co nejzábavněji podle hesla, které vyznávám: Smích léčí. Snad se mi to alespoň trochu daří a pro všechny návštěvníky portálu je četba fejetonu příjemným rozptýlením. Zároveň jsem patronem portálu, čehož si opravdu vážím. Na oplátku jsem ve své poslední knize vytvořil speciální rejstřík traumat, která se v ní vyskytují, jehož patronem je pro změnu AKUTNĚ.CZ.

RNDr. Martin Komenda, Ph. D. - odborný asistent IBA

AKUTNĚ.CZ je z mého pohledu zajímavá a především reálná ukázka toho, jak se dají nové výukové metody s podporou moderních technologií využít při medicínském vzdělávání. 10 let projektu nesporně ukazuje, že nadšení spojené s dlouhodobou prací celého týmu AKUTNĚ.CZ může vést ke světově rozpoznatelným výsledkům v podobě unikátního portálu, který obsahuje široké spektrum inovativních výukových pomůcek.

Mgr. Irena Wernerová - manažerka PR a komunikace LF MU

Co pro mě osobně znamená AKUTNĚ.CZ? Nadšení, enthuziasmus, velké pracovní nasazení, nový způsob sofistikovaného přístupu ke studentům i simultánní spolupráce s dalšími obory… Sleduji činnost téměř od počátku, troufám si říct, že jsem jedním z vašich „fandů“ a kvituji rostoucí zájem všech zúčastněných. Vaše akce dodává studentům elán a víru v užitečnost jejich konání. Zaplnili jste místo na poli edukovanosti a vytvořili paradigma pro další formy výuky.

doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph. D. - primář ARO Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně

A tak řekl doc. Gabrhelík: AKUTNĚ.CZ je pro mě osvěžení, mírný stálý vánek do stojatých smrdutých vod intenzivní medicíny a chmurných vyhlídek našich pacientů. Přivádí novou krev do našich zkornatělých tepen a dává naději na to, že se o zdraví naší generace postarají kvalitní odborníci.

MUDr. Alena Škutchanová - lékařka ARO JLF UK a UNM Martin

Akutně? Mladí ľudia! Kopa mladých ľudí!  Vynikajúci výber prednášok a prednášajúcich, základné, dobre stráviteľné vedomosti pre prax, ktoré je vždy dobré si zopakovať. Špeciálne difficult airway management je super - človek si pripomenie, čo našťastie zase rok nepotreboval.

MUDr. Eva Provazníková - lékařka (Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny) Ústí nad Labem

AKUTNĚ.CZ pro mě znamená několik věcí. Skvělé kurzy urgentní medicíny, které nás, účinkující, baví snad ještě víc než ty studenty (a že ti obyčejně vypadají sakra namotivovaně) a během kterých potkám vždycky spoustu fajn lidí, se kterými můžu probrat, co nového se v té "naší" akutní medicíně děje. Konferenci AKUTNĚ.CZ, na kterou jsem začala jezdit už jako medička a která má co říct i při svém X. ročníku. Portál, kde si ráda projdu nový algoritmus, přečtu fejeton nebo najdu v monitoring článků něco, co by mi jinak uteklo a rozhodně stojí za přečtení. Vím, že s tím vším je spousta práce, nejen Tvé, ale i té bandy nadšenců okolo, obdivuji vás a přeji hodně sil do té přicházející puberty.

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph. D. - člen výboru ČSIM, lékař ARO FN Plzeň

Server AKUTNĚ.CZ je pro mne jedinečnou základnou spojující mladé (ale starší nevyjímaje) lékaře (a nejen ty) se zájmem v oblasti akutní medicíny (ale i ostatních oborů). Považuji jej za ukázku toho, že internetová platforma může dosáhnout vysokých informačních a edukačních kvalit, což ji v mých očích řadí na úroveň zahraničních blogů typu Life In The Fast Line (https://lifeinthefastlane.com/) nebo EMCrit (https://emcrit.org). V mých očích patří AKUTNĚ.CZ k "must follow" zejména všech studentů a mladých lékařů se zájmem o akutní medicínu…

MUDr. Klára Svobodová - lékařka chirurgické kliniky Nového Města na Moravě

AKUTNĚ.CZ pro mě znamená

  • - otevřenost pro studenty
  • - příležitosti
  • - smysluplnost
  • - skupinu lidí se zápalem pro akutní medicínu, kteří neváhají věnovat svůj volný čas nejen vlastnímu odbornému růstu, ale hlavně odbornému růstu druhých.

10 let je opravdu úctyhodné, gratuluji ke skvělé práci, která se posouvá stále dopředu a děkuji Tobě i celému týmu za to, co děláte pro studenty!

doc. MUDr. Lubomír Hakl, CSc. - lékařský náměstek pro chirurgické obory PMDV

Desáté výročí portálu AKUTNĚ.CZ jen ukazuje, jak ten čas letí. Jsem rád, že jsem mohl pozorovat vznik a obdivovat nadšení a pracovitost zakladatelů tohoto portálu. Významné postavení portálu jsem si uvědomil při přijímacích řízeních mladých lékařů po absolvování LF. Minimálně každý druhý z uchazečů měl dle zpracovaných přihlášek možnost využít tuto příležitost se odborně obohatit, připravit na budoucí povolání. Díky portálu se nám podařilo získat přes desítku šikovných lékařů pro intenzivní péči, pro obor anesteziologie a resuscitace. Je jistě neopomenutelné i to, co tento portál akutní mediciny dělá pro studenty LF. Vedení portálu si plně uvědomuje, jak je důležitá i společenská část lékařského života, svědčí o tom velmi úspěšné a vyhledávané akce, neboť nejen prací živ je člověk a tato setkání se stala platformou i pro neformální výměnu poznatků, zkušeností z profesního života. Co přát do budoucna tomuto portálu i nadačnímu fondu než to, aby byli stejně úspěšní, měli i nadále štěstí na své angažované spolupracovníky a zůstali významným přínosem v akademickém životě.

MUDr. Jan Gretz - lékař odd. ARO havlíčkův Brod

Bez velkého filozofování...pro mě AKUTNĚ.CZ znamená ,,pár kliknutí" a mám pocit, že jsem zase v obraze, že mně nic z oboru neutíká. Znamená pro mě to, že když nemám zrovna v práci co dělat a nechci číst dlouhé monografie, udělám ,,klik klik" a dozvím se spoustu zajímavých věcí, které často bezprostředně použiji. Za mě velké díky za deset let práce, která má přínos a vnáší barvy do informační šedi :)

MUDr. Lucie Křikavová - lékařka KRNM FN Brno

Co pro mě znamená AKUTNĚ.CZ? Jelikož nejsem anesteziolog, na něž je portál cílen, vybaví se mi jako první náš ultrazvukový workshop v rámci konference AKUTNĚ.CZ, kde tradičně vypomáhám. Myslím, že studenti vyšších ročníků i začínající anesteziologové ocení možnost osahat si ultrazvuk a nacvičí základy potřebné třeba ke kanylaci centrální žíly nebo k vizualizaci periferních nervů. Dále to jsou algoritmy k jednotlivým situacím z každodenní anesteziologické praxe, k nimž vždy ráda dodám obrázky ze zobrazovacích metod. Samozřejmě společenské akce - večírek ke konferenci, golfový turnaj, mlýn, čundr - kde lze trávit čas s milými lidmi. Jinak práci AKUTNĚ.CZ sleduji jen zpovzdálí a obdivuji jeho šéfa za jeho nadšení :-).

doc. MUDr. Tomáš Vymazal Ph. D., MHA - přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol

pro mne je AKUTNĚ.CZ toto:
A - aktuální, adresné, mající jasné auditorium
K - konzistentní, s jasnou strukturou a smyslem
U - ucelené, poskytující komplexní informace o tématech
T - tématické, věnující se naléhavým záležitostem
N - nezávislé, nepropagující komerční zájmy
E - elektronické, snadno dostupné široké odborné veřejnosti
Tak tohle je pro mne AKUTNĚ.CZ! Blahopřeji k výročí a držím palce do
budoucna !

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. - přednosta KARIM FN Ostrava

Portál AKUTNĚ.CZ pro mě znamená:
1.       Exemplární příklad toho, jak se vize člověka, který má vynikající organizační schopnosti a neutuchající energii realizovat kreativní myšlenky, změní ve fenomén, který nemá v ČR a na Slovensku obdoby, a to nejen v našem oboru. Přesně podle Gándhího výroku „Krásné myšlenky jsou k ničemu, pokud je nedokážeme realizovat.“ A tys tu myšlenku nejen dokázal uvést v život, ale neustále ji rozvíjíš.
2.       Mladý tým, s nímž bych rád i nadále zůstal v kontaktu, byť jsem mu o 1-2 generace vzdálen.
Srdečně zdravím a přeji vše dobré do dalších desetiletí

MUDr. Eliška Kuchařová - lékařka ARO Znojmo

Vzpomínám si, když mi poprvé byla nabídnuta práce s reálnými pacienty. Dotyčný stál v přednáškové
místnosti a nepochybně mluvil ke všem. Mě však přišlo, že je to exkluzivní nabídka jen pro mou
maličkost. A tak jsem za ním šla. Vzbuzoval respekt, snad i strach, měl upatlané brýle, na vizitce
MUDr., KARIM. Vysněná soudní patologie to sice nebyla, ale co. Nutně jsem potřebovala po dvou
letech strávených v učebnicích uvěřit tomu, že medicína je taky o něčem jiném. Dostala jsem seznam
jeho služeb a telefon, prý mám zavolat. Za pár dní už jsem se soukala do fialových sálových hader a
přemýšlela, jak se správně přefiltrovat. Učil, vysvětloval, sdílel, seznamoval s kolegy a s ostatními
lapenými mediky, zadával úkoly („Máme malý projekt, říkáme mu Akutně…“ nebo „Mohli bychom
zjistit, jak je to s léčbou pooperační bolesti u císařoven…“ nebo „Nechceš se přihlásit do soutěže…?“),
poslouchal a nápady realizoval, myslel kriticky, mluvil narovinu. Akutní princ na bílém koni. Nebo bílý
princ na akutním koni? Každopádně mi bylo jasné, že pitvat nikdy nebudu.
Navenek se AKUTNĚ.CZ prezentuje jako portál z jedniček a nul, pro mě je ale tahle vizáž pouze obalem.
Uvnitř je starost o moje první pacienty, naplnění z práce, která má smysl, radost z publikovaných
článků a ocenění, vyčerpání z toho, když to zatraceně nejde, vztek na Excel a jeho kámoše, totální
nechuť k tvorbě statistiky, hodiny sofistikovaných debat i rozhovorů u sklenky, nekonečné
organizační schůzky, moře kofeinu, první multimediální přenosy, hrdost, že jsem taky „akutní“, láska
k tataráku, veřejné i nikdy nepublikovatelné reportážní střípky z nejrůznějších kongresů, tajemný
Prýgl, nebo taky jeden epidurál jako spása k indukovanému porodu prvorozeného syna. A pak lidé.
Nejrůznější tváře. Konkrétní osobnosti tvořící místo, kde když chceš, můžeš. Lidé, kteří ochotně
pomůžou a nabídnou k dosažení cíle i všechny dostupné prostředky.
Tedy… co pro mě KRÁTCE a OSOBNĚ znamená AKUTNĚ.CZ? HODNĚ a PETR.

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. - děkan LF MU

AKUTNĚ.CZ je synonymem pro vizi, nadčasovost, tvrdou práci, entuziasmus a dobrovolnické nadšení. Více takových iniciativ!

MUDr. Roman Kula, CSc. - lékař KARIM FN Ostrava

Skvělá internetová oáza, kde si můžu čtením odpočinout a také najít spoustu moc užitečných informací.

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph. D. - zástupce pro vědu a výzkum KARIM 1. LF UK v Praze

AKUTNĚ.CZ? To je pro mne projekt jak z návodu na splnění amerického snu... Cesta z garáže na Wall Street. Když jsem tam před lety jel poprvé, myslel jsem, že proto, abych Tě tím, Petře, podpořil. Abych Ti pomohl. Nebylo to tak, žádnou pomoc nepotřebuješ, naopak Ty dáváš příležitost nám. Přednášet před plným sálem lidem, kteří opravdu poslouchají a jsou nám za to dokonce vděční! Přednášet mladým kolegům, kteří se opravdu chtějí něco naučit a mít tak třeba aspoň malinký vliv na jejich další odborný růst.  Shodou okolností a náhod jsem měl řadu příležitostí přednášet leckde po světě, na akcích pro 50 lidí i 5 tisíc, ale nikde ta atmosféra nebyla tak příjemná jako na AKUTNĚ.CZ... Takže Petře díky! Rád přijedu zas. (Čímž myslím, ne abys mne nepozval!)

MUDr. Alena Štouračová, Ph.D. - lékařka Radiologické kliniky FN Brno

Co pro mě znamená AKUTNĚ.CZ?
Jedním slovem "rodina". Manžela, který stál u zrodu a velkou rodinu přátel, kteří mají obrovskou sebekázeň a věnují spoustu svého času vzdělávání jiných. Jsem ráda, že smím být při tom. A pak taky záchrana v podobě algoritmů, přece jen se nám v komplementárních oborech nedostává klinické praxe a tu si občas oživují právě na AKUTNĚ.CZ.
S přáním dalších skvělých let A. Štouračová.

doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. - Přednosta Kliniky úrazové chirurgie LF MU a FN Brno

Vážený pane řediteli AKUTNĚ.CZ,
pro nás je přínosem:
Dostupnost, citovatelnost a body za přednáškovou činnost - je to de facto in extenso.
Pro mne jako organizátora konference - netřeba souhrnů a tím i úspora nákladů pořadateli a šetření Lesů ČR
Pozitivně hodnotím také perfektní služby bez zádrhele.

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph. D., FCCM přednosta Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Ústní nad Labem

To make long story short and my personal statement w/o sugar coating :-)
1) platforma, která si vybudovala silnou pozici v edukaci oborů se vztahem k akutní medicíně
2) známka kvality a spolehlivosti (zejména díky Tvé osobě)
3) mám pocit, že je velmi populární mezi mladými lékaři
4) myslím, že byste mohli být více aktivní v podpoře procesů vedoucích ke změně vzdělávání směrem k angloasasskému pojetí - details případně ústně

Zdeněk Motyčka ředitel Mediform spol. s r.o.

Co pro mne osobně znamená AKUTNĚ.CZ? Považuji za štěstí, že jsem mohl od prvopočátku sledovat snahu skupinky mladých progresivních lékařů o jejich inovativní přístup ke vzdělávání a za čest, že  jsem mohl malinko přispět k realizaci jejich myšlenek. Stejně jako tehdy vnímám i dnes AKUTNĚ.CZ co by smysluplný a úspěšný projekt, který rozhodně stojí za to podporovat. Do další desítky let přeji všem lidem okolo AKUTNĚ.CZ spoustu sil a entuziasmu v jejich úsilí o modernější a kvalitnější vzdělávání.

MUDr. Bronislav Stibor - lékař ICU Landesklinikum Baden bei Wien, Austria

Fenomén internetu, který dokázal vnést zcela nový přístup k získávání informací, používání algoritmů a výměně zkušeností. Ti z nás, kteří pamatují získávání vědeckých článků (zvl. zahraničních) v době před dvaceti lety, vidí rozdíl v řádu světelných let. Portál AKUTNĚ.CZ dokázal jako jeden z prvních v ČR tento fenomén zachytit a uvést do praxe. V současné době představuje důležitou část pregraduálního a především postgraduálního vzdělávání. Nevím, zda i sami autoři nejsou překvapeni tím, kam až jejich portál dospěl (a vyspěl). Patři jim za to dík. Cokoliv přispěje k výchově lékařů, prohlubování znalostí a zvyšování jejich dovedností, v konečném důsledku prospěje především našim pacientům. Každoročně pořádaná konference celou činnost portálu podtrhuje. Nikdy jsem si nemyslel, že bude možné pořádat akci zároveň pro lékaře i studenty medicíny. Dle velkého zájmu účastníků to ale možné je. Přeji všem, ať ta vysoce nastavená úroveň portálu AKUTNĚ.CZ pokračuje i do budoucna.

MUDr. Dušan Mach - primář ARO Nové Město na Moravě

Co pro mě osobně znamená AKUTNĚ.CZ?
Akutně!!! Nemám rád to slovo, když se mi nad ránem ozve ve sluchátku služebního telefonu. Život přece není akutní. Plyne si svým ustáleným tempem. Vše má přece svůj čas….i ve tři hodiny po půlnoci. Život je vážná věc, ale neměl by být akutní.
Akutně. Jak je mi milé to slovo, když jej na sklonku roku uslyším ve sluchátku od Petra Štourače. Pravidelné pozvání na konferenci, kterého si nesmírně vážím a pokud nejsem na druhé straně zeměkoule, nikdy jej neodmítám. Přátelské prostředí, plné mladých kolegů a studentů na půdě mé alma mater. Pečlivě volená témata, vždy velmi dobře zasazená do kontextu aktuálních „hot topics“ našeho oboru a mimořádně dobře doplněná praktickými kazuistikami a workshopy. Cítím se tam doma.
AKUTNĚ.CZ  Jak respektovaně pro mě zní to slovo, které na mne kouká z bočního panelu mého Safari. Obrovský obdiv za deset let aktuálnosti, inovativnosti a přátelského prostředí.
Deset let je v životnosti edukačního portálu naprosto úžasný úspěch. Kolik ohledacích listů a kondolencí by šlo podepsat nekonečné řadě „velmi nadějných“ webových projektů. Být v desetileté kůži edukačního portálu a být stále tak čerstvý, aktuální a neokoukaný….nezbývá než gratulovat!

Jiří Libra - student LF MU

S AKUTNĚ.CZ jsem se poprvé setkal jako student 4. ročníku medicíny, kdy se mi jako účastníkovi podařilo přihlásit na Kurz urgentní medicíny. Z kurzu jsem odcházel se smíšenými pocity - konečně jsem něco dělal prakticky, ale taky to podle toho vypadalo. Souhrou okolností jsem pak postupem času byl vděčný za možnosti něco pro AKUTNĚ.CZ sem tam udělat a pomoci tak dobré věci, a také strávit příjemné dny a večery v kolektivu AKUTNĚ.CZ.
Ne náhodou, a dovolím si říct hlavně díky AKUTNĚ.CZ, chce mnoho studentů v 4. a 5. ročníku dělat intenzivní medicínu - protože se jim někdo věnuje, dá jim možnost vyzkoušet si, co v nich je, nabídne jim spolupráci a práci a baví se s nimi jako se sobě rovnými.
AKUTNĚ.CZ pro mě osobně tedy znamená hlavně přátelský prostor pro kohokoliv se rozvíjet a učit od sebe navzájem a také komunitu lidí se společným nadšením pro věc, která dokazuje to, že pracovat s motivací je vždy lepší než z povinnosti. Poslední větu bych rozšířil, že AKUTNĚ.CZ dokáže dlouhodobě držet pospolu studenty, lékaře, primáře, přednosty, rodiny atd., a to i třeba přes konflikty, nějaké antipatie a všemožné jiné aktivity, což jen dokazuje, jak silný smysl tento portál má.

MUDr. Martina Klincová - lékařka KDAR FN Brno

Slovné spojenie, za ktorým sa ukrýva mnoho. Nadšenie. Spolupráca. Vysoká odborná úroveň. Algoritmy. Konferencia. Kurz urgentnej medicíny. Systematická práca. Zmysluplnosť. Spolupatričnosť. Nevídané možnosti pre študentov. Nájdem, čo hľadám. Červeno-šedý dizajn. AKUTNĚ.CZ káva. Stolný tenis...
A asi to najdoležitejšie, že každý, kto chce, je vítaný urobiť si svoj vlastný zoznam zážitkov a slovných spojení vystihujúcich AKUTNĚ.CZ.

MUDr. Hana Harazim - lékařka KARIM FN Brno a členka vedení AKUTNĚ.CZ

O portálu AKUTN​Ě.CZ​ jsem slyšela poprvé v roce 2009 od nadšeného mladého anesteziologa​ jménem Peťa Štourač​, kterého jsem potkala ​během gynekologické stáže ​na operačních sálech v Bohunicích. Viděl, že mě akutní medicína zajímá a za pár t​​ýdnů jsem už byla v organizačním týmu naší první konference. ​Byl to první lékař, na kterého jsem za studií narazila, který mi dal jistotu, že studium medicíny má smysl a že jsem si dobře vybrala své budoucí povolání. ​Od té doby je AKUTN​Ě.CZ​ pevnou součástí mého života​ a je také velkým zdrojem jistoty a smyslu v něm​. Byla jsem u toho, kdy portál rostl z malé komorní​ platformy nadšenců do rozměrů organizátora jedné ze tří největších odborných akcí o akutní medicíně u nás​ a hlavně jsem se na tom všem mohla aktivně podílet. Ze studenta jsem se stala lékařem a s velkou vděčností se snažím dávat dál ten dar, který mi kdysi tak pomohl. Novým studentům medicíny, kteří bojují s otázkou, zda-li to má smysl, pomáhám hledat kladnou odpověď a také jim umožnit už během studií dělat "něco víc". Kromě spolupráce se studenty pro mne AKUTNĚ představuje i neustálou motivaci k osobnímu i profesnímu růstu, inspiraci v podobě nových způsobů uchopení výuky medicíny, spojenectví skupiny přátel, které společná práce stmeluje i přes všechny překážky a taky v neposlední řadě i spoustu nezapomenutelných zážitků plných legrace a smíchu, kávy, tataráku, čundrování, nočních služeb, pingpongu, grilování a rozhovorů, díky kterým jsem se toho tolik naučila.

MUDr. Martina Kosinová - lékařka KARIM FN Brno a členka vedení AKUTNĚ.CZ

Portál AKUTNĚ.CZ je pro mě třetina mého dosavadního života, a co víc, celý můj profesní život. Je moje druhá rodina, přátelé, se kterými ​sdílím nejen soukromý, tak i profesní a odborný život. Již v časných letech na LF MU mě zcela pohltil a usměrnil tak mou profesní volbu i směřování do budoucna. Díky portálu AKUTNĚ.CZ jsem se mohla zúčastnit aktivit o kterých by se většině studentům i mladým lékařům ani nesnilo, není proto náhodou, že jsem od prvních okamžiků s portálem AKUTNĚ.CZ věděla, že ze mě jednou bude anesteziolog a že chci po studiích zůstat v Brně, abych mohla nadále na projektech AKUTNĚ.CZ aktivně spolupracovat. Myslím, že to je přidaná hodnota, kterou v českém školství a možná i v zahraničí vidíme málokdy. Motivace studentů k dobrovolné studentské či vědecké práci, která, když nese výsledky, může spoustě lidem změnit život. Mně portál AKUTNĚ.CZ život změnil. A já doufám, že jednou budu pro naše studenty také takovou motivací, jakou pro mě byli v mých studentských letech lékaři z portálu AKUTNĚ.CZ.

doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. - Klinika anesteziologie a resuscitace 3.LF UK

Portál AKUTNĚ.CZ je pro mne cenným zdrojem jak vlastního poučení (jak si jednou portál otevřu, tak na něm strávím desetkrát více času, než jsem zamýšlel), tak ho s úspěchem používám jako zdroj kasuistik při výuce mediků. Přeji i do budoucna hodně úspěchů a pro nás další kasuistiky z A+R a léčby bolesti.

MUDr. Michal Pisár - vedoucí lékař JIP interní kliniky KNBT

AKUTNĚ.CZ je pro mě fenomén. Výsledek činorodé práce jednoho úžasného člověka, který pro dobrou a smysluplnou věc nadchl nejen sebe, ale i tým úžasných mladých lidí, kteří kromě online databáze postupů v akutní medicíně, algoritmů přináší i reportáže z lokálních i zahraničních akcí. Konferenci AKUTNĚ.CZ se mi povedlo navštívit jen párkrát, ale vždy jsem se tam cítil dobře, dozvěděl se nejen některé zajímavosti, ale shlédl i naprosto zásadní sdělení od nestorů AIM v ČR. Blahopřeji AKUTNĚ.CZ k výročí a držím palce na další roky.

MUDr. Roman Záhorec, Csc. - přednosta KAIM LF UK a OÚSA

Takže čo pre mna znamená AKUTNĚ.CZ? Ked ma Petr Stourač oslovil v Ostrave pred 10 rokmi  s projektom AKUTNĚ.CZ myslel som si: dobrý nápad, asi grant, ako kométa - zasvieti a zhasne. Mýlil som sa. Z portálu AKUTNĚ.CZ sa stala hviezda - stálica s vysokou svietivosťou na anestéziologickom a intenzivistickom  nebi. Hojne navštevovaná aj slovenskými lekármi, Portál - bohatý zdroj nových a aktuálnych informácií. Prameň vedomostí a skúseností, ktorý denno denne potrebujeme a využívame. Želám celému tímu pod vedením doc. P. Štourača veľa vytrvalosti, invencie a motivácie, aby si portál AKUTNĚ.CZ udržal doterajšiu kvalitu a poskytoval nové a cenné poznatky z našeho odboru v slovenských, moravských a českých krajoch. S veľkou úctou, vďakou a poklonou za slovenskú anestéziologickú a intenzivistickú obec .

Ing. Pavel Brančík - ředitel Správy Univerzitního kampusu Bohunice

Je to parta schopných  lídrů, kteří se dokáží obklopit nadějnými mediky a pořádat velmi oblíbené akce jak pro mediky  - Kurzy urgentní medicíny, tak i pro odbornou lékařskou obec – konference AKUTNĚ.CZ a přitom všem ještě připravovat algoritmy pro výuku na LF a tímto zdokonalovat přípravu studentů na jejich náročné povolání.
Za dobu 10 let se z konference AKUTNĚ.CZ stala největší akce, kterou na UKB máme, a z Kurzů urgentní medicíny akce nejžádanější mezi studenty LF.

MUDr. Miroslav Šulaj Ph.D., MBA - Senior Mentor - Medizinische Universität Wien

Portál AKUTNĚ.CZ pre mňa znamená veľa. Je prvým vzdelávacím portálom, ktorý priniesol do Českej aj Slovenskej republiky možnosť vyskúšať si novú formu vzdelávania aj pre tých, ktorí majú mešie nadanie pre cudzie jazyky. Počas mojej pedagogickej praxe na JLF UK v Martine som portál odporúčal aj študentom LF, nakoľko som presvedčený že výučba založená na riešení konkrétnych problémových situácií je najefektívnejšou formou vzdelávania. Vždy si s radosťou prečítam reportáže s kongresov/podujatí, ktorých som sa sám nemohol zúčasniť, ako aj z tých na ktorých som síce prítomný bol, a reportáž mi prinesie častokrát ďalší rozmer.

Lucia Macková - student LF MU

Práca aj zábava, priateľský kolektív, možnosť rozšíriť si obzory a vzdelávať sa (CAVE: i prakticky!), byť aktívny/a a v neposlednom rade spomienky na to všetko.To pre mňa znamená AKUTNĚ.

MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. - lékař ARO FN USA

Co pro mě osobně znamená AKUTNĚ.CZ?
Společnost nadšenců.
Rozcestník praktických informací.
Místo, kde se člověk učí hrou.

MUDr. Marek Kubík - lékař chirurgie Nemocnice Znojmo

Vzhľadom na to, že som smeroval svoje profesionálne pôsobenie "na druhú stranu plenty" a nie úplne ARO-zameraním, znamená pre mňa AKUTNĚ.CZ hlavne veľa dobrých ľudí, ktorých po pár rokoch môžem hrdo nazývať svojimi priateľmi, ktorí ma v živote dopĺňajú aj napriek a zároveň vďaka rozdielnym profesiám ... alebo geografickej polohe :D.
Vedomostné aj praktické obohatenie samozrejme úplne nezaostáva a podieľanie sa na tvorbe "niečoho väčšieho" - či už tvorba algoritmov, pomoc pri organizácií Kurzu urgentnej medicíny alebo Konferencií AKUTNĚ.CZ , dalo mojim posledným rokom života na lekárskej fakulte jedinečný zmysel a zážitky, ktoré samotná škola poskytnúť nedokáže.
Pre túto kombináciu sú pre mňa myšlienka a ľudia AKUTNĚ.CZ jedineční a som vďačný za to, že som mohol byť ich väčšou/menšou súčasťou :)


24. 12. 2017
Zpět